Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα της Prenatal.

Τα προσωπικά σου δεδομένα είναι σημαντικά για εμάς!

Παρακαλούμε διάβασε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων προσεκτικά, καθώς περιέχει σημαντικές πληροφορίες για την προστασία της ιδιωτικής σας ζωής και για τους κανονισμούς  ασφάλειας που εγκρίθηκαν από την ιστοσελίδα της PRENATAL. Αυτή η δήλωση απορρήτου αναφέρεται στην ιστοσελίδα www.prenatal.gr που την διαχειρίζεται η PRENATAL Spa και ισχύει κάθε φορά που επισκέπτεσαι την ιστοσελίδα μας, περιηγείσαι στις σελίδες μας ή χρησιμοποιείς τις υπηρεσίες μας.

Αυτή η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ιστοσελίδας μας και των υπηρεσιών που προσφέρουμε και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να διαχωριστεί από τους Όρους Χρήσης ή από τη συμμετοχή και τη χρήση που περιγράφονται στα τμήματα των παρόντων όρων χρήσης της ιστοσελίδας και παρέχεται σύμφωνα με το νομοθετικό διάταγμα αρ.196/2003, άρθρο 13.

Καλύπτει:

1. Τον υπεύθυνο της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

2. Τις πληροφορίες του χρήστη που συγκεντρώνονται σε απευθείας σύνδεση.

3. Πώς χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες αυτές.

4. Τις ανακοινώσεις από την ιστοσελίδα και τα δικαιώματά σου

5. Data Sharing

6. Αλλαγές στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Για ερωτήσεις ή απορίες σχετικά με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου (Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων), μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Υποστήριξη Πελατών της Prenatal μέσω της ενότητας ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, στο e-mail privacy.gr@prenatal.com ή απευθείας στην έδρα μας στην PRENATAL στη διεύθυνση που αναφέρεται παρακάτω.

Κάτοχος της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η PRENATAL Spa (που αναφέρεται στη συνέχεια απλώς ως PRENATAL), με έδρα στη Via Colleoni 21 – 20864 Agrate Brianza (Μιλάνο) είναι ο κάτοχος της επεξεργασίας των προσωπικών πληροφοριών που συλλέγονται μέσω της ιστοσελίδας www.prenatal.gr. H PRENATAL αποφασίζει για τους σκοπούς και τις μεθόδους της επεξεργασίας των δεδομένων, καθώς και την εφαρμογή των διαδικασιών ασφαλείας για τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας, ακεραιότητας και διαθεσιμότητας των δεδομένων αυτών.


Πληροφορίες του χρήστη που συλλέγονται online

Η γνωστοποίηση των προσωπικών σου δεδομένων στην PRENATAL, σε μια από τις πολλές περιπτώσεις κατά τις οποίες συλλέγονται στην ιστοσελίδα μας, μπορεί να είναι απαραίτητη για την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στην ανακοίνωση.

Ο υποχρεωτικός ή προαιρετικός χαρακτήρας της γνωστοποίησης των δεδομένων καθορίζεται κάθε φορά -σε σχέση με τις συγκεκριμένες απαιτήσεις– στα μοντέλα συλλογής δεδομένων και τα απαιτούμενα στοιχεία που θα επισημαίνονται με έντονους χαρακτήρες και με αστερίσκο (*).

Αν αρνηθείς να γνωστοποιήσεις τις πληροφορίες που επισημαίνονται ως υποχρεωτικές στην PRENATAL, θα είναι αδύνατο να επιτευχθεί ο κύριος σκοπός της συλλογής δεδομένων και μπορεί, για παράδειγμα, να είναι αδύνατη από την PRENATAL η παροχή άλλων υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα PRENATAL (όπως υποστήριξη, επικοινωνία με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών, αποστολή email και ενημερωτικών δελτίων (newsletters), χρήση συγκεκριμένων λειτουργιών της ιστοσελίδας).

Η γνωστοποίηση στην PRENATAL πρόσθετων στοιχείων, εκτός εκείνων που επισημαίνονται ως υποχρεωτικά, είναι προαιρετική και δεν θα έχει συνέπειες σε σχέση με τον κύριο σκοπό της συλλογής (για παράδειγμα, χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών της).

Με κάθε επίσκεψή σου στην ιστοσελίδα, θα έχεις πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά σου στοιχεία ακολουθώντας μια συγκεκριμένη σύνδεση στην αρχική σελίδα της ιστοσελίδας PRENATAL (που ονομάζεται «είσοδος») μετά την εισαγωγή του email σου και του κωδικού πρόσβασης.

Μπορείς να ζητήσεις από την PRENATAL όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με τα προσωπικά σου στοιχεία που είναι στη διάθεσή μας.

Πώς θα χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες

Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πραγματοποιείται κυρίως μέσω των συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρονικών συσκευών από την PRENATAL και από τρίτους, προσεκτικά επιλεγμένους για την αξιοπιστία τους και την αρμοδιότητα να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να επιτευχθούν οι σκοποί που συνδέονται στενά με τη χρήση της ιστοσελίδας, και των υπηρεσιών της (βλ. παρακάτω, «τμήματα που μπορούν να επεξεργαστούν τα προσωπικά σου στοιχεία»).

Οι ειδικοί σκοποί για τους οποίους γίνεται η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα συνοψίζονται κάθε φορά που κοινοποιείς τα προσωπικά σου δεδομένα, σύμφωνα με το άρθρο 13 του νομοθετικού διατάγματος 196/2003. Σε γενικές γραμμές, τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία με σκοπό την παροχή των παρακάτω υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες για εκείνους που επισκέπτονται την ιστοσελίδα μας:

1. εγγραφή στην ιστοσελίδα για να έχεις πρόσβαση στις υπηρεσίες που προσφέρονται.

2. εγγραφή σε συγκεκριμένες υπηρεσίες, όπως το ενημερωτικό δελτίο της PRENATAL (newsletter) και άλλες παρόμοιες πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες και τις προσφορές μας, το Φόρουμ της PRENATAL όπου μπορείς να μοιραστείς τις εμπειρίες και τις απόψεις σου με άλλους χρήστες, δηλαδή να χρησιμοποιήσεις όλες τις άλλες υπηρεσίες της Community.

3. η διαχείριση των αιτημάτων σου: τεχνικού και/ή εμπορικού γενικού χαρακτήρα που αφορούν σε όλες τις αιτήσεις για πληροφορίες.

4. για να επικοινωνήσεις με τους διαχειριστές των υπηρεσιών μας (Τμήμα Διαφήμισης, Ανάπτυξη Δικτύου, Web Marketing, Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών, Προϊόν…).

5. για να στείλεις στο Τμήμα Προσωπικού το βιογραφικό σου σημείωμα για αναζήτηση εργασίας.

Στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που μπορούν (άμεσα ή έμμεσα) να οδηγήσουν στην ταυτοποίησή σου, τηρούμε την αρχή της απόλυτης αναγκαιότητας.

Για το λόγο αυτό δημιουργήσαμε την ιστοσελίδα με τέτοιο τρόπο ώστε να μειωθεί η χρήση των προσωπικών σου πληροφοριών στο ελάχιστο, ως εκ τούτου τα προσωπικά σου δεδομένα δεν υποβάλλονται σε επεξεργασία όταν ο σκοπός της συγκεκριμένης δραστηριότητας μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση ανώνυμων δεδομένων (όπως στην περίπτωση της έρευνας αγοράς για τη βελτίωση των υπηρεσιών) ή με άλλες μεθόδους που επιτρέπουν την ταυτοποίηση του ατόμου μόνο όταν είναι απολύτως απαραίτητο ή όταν ζητηθεί από τις  αστυνομικές ή δικαστικές αρχές (όπως στοιχεία σχετικά με την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας, τον χρόνο που δαπανάται για την περιήγηση στην ιστοσελίδα μας ή τη διεύθυνση IP σας).

Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως ρητά αναφέρεται στο νομοθετικό διάταγμα αρ.196/2003, τα προσωπικά δεδομένα θα υποβληθούν σε επεξεργασία μόνο με τη  συγκατάθεσή σου, όπως στην περίπτωση της δημιουργίας προφίλ χρήστη με βάση τις προτιμήσεις σου, έτσι ώστε να μπορούμε να στείλουμε πληροφορίες σχετικά με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά σου. Υπάρχει μια εξαίρεση στην περίπτωση του άρθρου 130, παράγραφος 4, του νομοθετικού διατάγματος 196/2003, η οποία επιτρέπει την επεξεργασία δεδομένων για την αποστολή των email σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες παρόμοιες με εκείνες που έχουν ήδη αγοραστεί, εκτός αν δε δώσεις τη συγκατάθεσή σου για αυτή τη χρήση. Η Prenatal μπορεί να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά σου στοιχεία για την αποστολή διαφημιστικού υλικού για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της μόνο αν δώσεις τη συγκατάθεσή σου.

Τα προσωπικά σου στοιχεία θα γνωστοποιούνται σε τρίτους μόνον με τη ρητή συγκατάθεσή σου, εκτός από τις περιπτώσεις που αυτό δεν απαιτείται από το νόμο και για τους σκοπούς που προβλέπονται από το νόμο, για τους οποίους η συγκατάθεση του ατόμου δεν απαιτείται, ή στις περιπτώσεις που προβλέπονται από τον Κώδικα διαφύλαξης προσωπικών δεδομένων. Σε αυτές τις περιπτώσεις τα δεδομένα μπορούν να διατεθούν σε τρίτους, που θα επεξεργάζονται τα δεδομένα αυτόνομα και αποκλειστικά για τους σκοπούς αυτούς (για παράδειγμα, απάντηση σε ένα αίτημα από την αστυνομία ή τα δικαστήρια ή άλλες αρμόδιες αρχές).

Μερικές από τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας μας θα οδηγήσουν στην κοινοποίηση των προσωπικών σου δεδομένων σε άλλους εγγεγραμμένους χρήστες: αυτή είναι η περίπτωση που θα αποφασίσεις, για παράδειγμα, να δημιουργήσεις ένα δημόσιο προφίλ, ή να συμμετέχεις σε δραστηριότητες της Community (Κοινότητας).

Προειδοποίηση κινδύνου για όλες τις Υπηρεσίες της Community (Κοινότητας) σε σχέση με  τα προσωπικά δεδομένα

Τα θέματα που καλύπτονται στο Chat, οι συζητήσεις στο φόρουμ, μπορεί να είναι αφιερωμένα ή να σχετίζονται με την υγεία, την ανάπτυξη και τη διαπαιδαγώγηση του παιδιού, την εμπειρία της εγκυμοσύνης και του να είσαι μητέρα. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να αναφέρονται σε παθολογικές καταστάσεις του παιδιού ή της εγκύου, μαμάς με σκοπό την ανταλλαγή εμπειριών, αξιολογήσεων, σχολίων.

Λόγω της ιδιαίτερης ευαισθησίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που μπορεί να περιέχονται σε αυτές τις παρατηρήσεις, ιδίως όσον αφορά τα δεδομένα που αποκαλύπτουν την κατάσταση της υγείας, συμπεριλαμβανομένων των ανηλίκων, παρακαλούμε να διαβάσεις προσεκτικά και να λάβεις υπόψη σου τα παρακάτω.

Στην ανάρτηση ενός μηνύματος ή στη συμμετοχή σε μια συζήτηση μπορεί να αναφερθείς σε μια εμπειρία σου ή προβληματισμό σου που να περιέχει ευαίσθητα δεδομένα, δηλαδή δεδομένα που αποκαλύπτουν την κατάσταση της υγείας σου ή του παιδιού σου, που αποκαλύπτουν  στοιχεία της ταυτότητάς σου μέσα από την ιστοσελίδα της PRÉNATAL ή το διαδίκτυο. Με αυτό τον τρόπο μπορεί να προσδιοριστεί η ταυτότητά σου με την παθολογική σου κατάσταση από έναν μεγάλο αριθμό ανθρώπων και για αόριστο χρονικό διάστημα.

Για την επαρκή προστασία του απορρήτου και της ιδιωτικής σου ζωής, συνιστάται:

α) Όσον αφορά τα στοιχεία εγγραφής:

– αν θέλεις  να διατηρήσεις την ανωνυμία σου, δεν εισάγεις το όνομα και το επώνυμό σου στα στοιχεία εγγραφής, αλλά χρησιμοποιείς ένα ψευδώνυμο με το οποίο δεν μπορεί να εντοπιστεί η ταυτότητά σου. Σε κάθε περίπτωση τα στοιχεία επικοινωνίας (όπως για παράδειγμα, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) που θα πρέπει να κοινοποιήσεις κατά την εγγραφή στην ιστοσελίδα δεν δημοσιεύονται αυτόματα στην ίδια ιστοσελίδα μαζί με τα σχόλια.

β) Όσον αφορά το περιεχόμενο των δημοσιεύσεών σου:

– εξέτασε με την απαιτούμενη προσοχή τη δυνατότητα, στις παρεμβάσεις σου, να περιλαμβάνεις ή όχι προσωπικά δεδομένα -συμπεριλαμβανομένων των email, διεύθυνση κατοικίας ή άλλα στοιχεία επικοινωνίας– που μπορούν να αποκαλύψουν, έστω και έμμεσα, την ταυτότητα, τη διεύθυνσή σου, τον τόπο περίθαλψης, τον τόπο εργασίας, το σχολείο, κλπ. (Σκέψου, για παράδειγμα, την περίπτωση που το μέλος της κοινότητας, καταγράφοντας την εμπειρία του ή περιγράφοντας την κατάσταση της υγείας του, αναφέρεται σε τόπους, ανθρώπους, συνθήκες που επιτρέπουν έστω και έμμεσα στην αποκάλυψη της ταυτότητάς του ή του νοσηλευτικού προσωπικού, κ.λπ.).

– πρόσεξε ιδιαίτερα το ενδεχόμενο στις παρεμβάσεις σου την προσθήκη στοιχείων που μπορεί να αποκαλύψουν, έστω και έμμεσα, την ταυτότητα τρίτων, όπως, για παράδειγμα, άλλα άτομα που έχουν την ίδια παθολογία, κοινή ανθρώπινη εμπειρία ή ιατρική πορεία.

Σύμφωνα με την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, σου υπενθυμίζουμε ότι σε περίπτωση ανάγκης μπορείς να ασκήσεις τα δικαιώματά σου σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κώδικα σε σχέση με τα δεδομένα που απαιτούνται από τον χειριστή της ιστοσελίδας και παρέχονται από το χρήστη. Ειδικότερα, έχεις το δικαίωμα, αν δεν επιθυμείς πλέον να συμμετάσχεις στις δραστηριότητες της ιστοσελίδας (forum, chat) να πραγματοποιήσεις διαγραφή των προσωπικών σου δεδομένων και επίσης μπορείς να ζητήσεις την ενημέρωση, τη διόρθωση ή και την ενσωμάτωση των δεδομένων.

Η επεξεργασία των προσωπικών σου δεδομένων θα πραγματοποιείται από την Prénatal για τους σκοπούς που αναφέρονται και με τη ρητή συγκατάθεσή σου.

Υφίσταται, ωστόσο, επεξεργασία των δεδομένων για τα οποία ο νόμος δεν απαιτεί τη συγκατάθεση: για παράδειγμα, θα θέλαμε να σε ενημερώσουμε ότι η PRENATAL μπορεί να επεξεργάζεται τα προσωπικά σου δεδομένα χωρίς τη συγκατάθεσή σου, όταν αυτό είναι απαραίτητο για τη συμμόρφωση με τις διατάξεις του νόμου ή όταν αυτό είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων των συμβάσεων (για παράδειγμα, όταν συμμετέχεις σε συγκεκριμένες υπηρεσίες μέσω της ιστοσελίδας μας).

Τέλος, θα θέλαμε να σε ενημερώσουμε ότι τα προσωπικά σου δεδομένα δεν θα μεταφερθούν στο εξωτερικό. Αν η μεταφορά είναι απαραίτητη για την παροχή των υπηρεσιών, τα προσωπικά σου δεδομένα δεν θα μεταφερθούν σε χώρες που δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν παρέχουν επαρκές επίπεδο προστασίας της ιδιωτικής ζωής, εκτός αν ειδικές συμφωνίες έχουν συναφθεί από την PRENATAL με τα πρόσωπα αυτά, σύμφωνα με τους νόμους και τους ισχύοντες κανονισμούς.

Μπορεί η PRENATAL να προβεί στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τρίτων, που γνωστοποιούνται απευθείας στην PRENATAL από τους χρήστες, όπως για παράδειγμα, όταν ένας χρήστης θέλει να δώσει πληροφορίες σε έναν φίλο για μια υπηρεσία της PRENATAL.

Σε τέτοιες περιπτώσεις ο χρήστης που παρέχει τα δεδομένα τρίτων, θα είναι υπεύθυνος για τη λήψη της συγκατάθεσης για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αυτό το άτομο, πριν γνωστοποιήσει τα δεδομένα στην PRENATAL και οφείλει να τους ενημερώσει για την ύπαρξη της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ως μόνος υπεύθυνος για την γνωστοποίηση  των πληροφοριών και των δεδομένων τρίτων. Επίσης, επιθυμούμε να σε ενημερώσουμε ότι η  συγκατάθεση των εν λόγω προσώπων δεν απαιτείται όταν τα δεδομένα ανακοινώνονται στην PRENATAL προκειμένου να συνάψει σύμβαση για λογαριασμό τους.

Η PRENATAL διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει όλο το περιεχόμενο, τα δεδομένα και προσωπικές πληροφορίες, αν το περιεχόμενο αυτών αποδεικνύεται παράνομο ή επιβλαβές για την εικόνα της PRENATAL ή/και προσβλητικό για τα προϊόντα της ή εκείνα τρίτων, ή αν περιέχει πορνογραφικό υλικό, υποκινεί στη βία, ή προωθεί διακρίσεις με βάση τη φυλή, το φύλο, τη θρησκεία ή τις σεξουαλικές προτιμήσεις.

Cookies

Η ιστοσελίδα της PRENATAL χρησιμοποιεί τα cookies

Τα cookies είναι ένας μηχανισμός για την αποθήκευση στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σου κάποιων πληροφοριών για το πρόγραμμα περιήγησης και επιτρέπουν στην PRENATAL να παρέχει κάποιες υπηρεσίες όπως την απομνημόνευση των παραμέτρων κάποιας έρευνας που διεξάγεται προκειμένου να διευκολυνθεί η μεταγενέστερη έρευνα ή για να σε αναγνωρίσει ως εγγεγραμμένο χρήστη και να σου επιτρέψει να κάνεις χρήση των υπηρεσιών της κοινότητας. Αν το επιθυμείς, μπορείς να διαγράψεις τα cookies από το σκληρό δίσκο σου, χρησιμοποιώντας μια λειτουργία του browser σου. Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης (browser) δέχονται αυτόματα τα cookies, αλλά μπορείς επίσης να αλλάξεις τις ρυθμίσεις για την πρόληψη της χρήσης τους. Ακόμη και χωρίς τα cookies μπορείς να χρησιμοποιήσεις τις περισσότερες λειτουργίες της ιστοσελίδας, αλλά μπορεί να μην έχεις πρόσβαση στις υπηρεσίες της κοινότητας, να επωφεληθείς από κάποιες λειτουργίες-υπηρεσίες της ιστοσελίδας. Τα cookies μας δεν περιέχουν προσωπικά στοιχεία αναγνώρισης.

Αρχείο καταγραφής (Log file)

Όπως οι περισσότεροι από τους servers, χρησιμοποιούμε αρχεία καταγραφής. Τα αρχεία αυτά χρησιμοποιούνται για την ανάλυση τάσεων, τη διαχείριση της ιστοσελίδας, την παρακολούθηση των διαδρομών  πλοήγησης, τη διάγνωση προβλημάτων με τους διακομιστές μας και τη συλλογή γενικών πληροφοριών σχετικά με το IP. Οι διευθύνσεις κλπ. δεν συνδέονται άμεσα με αναγνωρίσιμες πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα.

Data Sharing

Τα προσωπικά σου στοιχεία μπορεί να είναι εμφανή  στους αρμόδιους  για την επεξεργασία των στοιχείων για τους σκοπούς που σχετίζονται με τις υπηρεσίες της κοινότητας και αναφέρονται σε αυτό το ενημερωτικό σημείωμα, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων και/ή των συνεργατών της PRENATAL, καθώς και σε τρίτους, ως διαχειριστές της επεξεργασίας, που η PRENATAL χρησιμοποιεί για την παροχή των υπηρεσιών της κοινότητας ή υποδομών που συνδέονται με τις υπηρεσίες ή για τη διαχείριση της ιστοσελίδας της PRENATAL. Ο ενημερωμένος κατάλογος των προαναφερομένων διατίθεται στα γραφεία της PRENATAL.

Περιορισμός ευθύνης

Αν και καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών, μπορεί να είμαστε αναγκασμένοι από το νόμο να αποκαλύψουμε πληροφορίες των χρηστών που έχουν κοινοποιηθεί για την παροχή και απόκτηση των προϊόντων/υπηρεσιών μας. Ενδέχεται επίσης να αποκαλύψουμε πληροφορίες για κάποιον που συνιστά απειλή για τα συμφέροντά μας (όπως στην περίπτωση της απάτης από τον πελάτη) ή που η δραστηριότητά του  θα μπορούσε να βλάψει τους άλλους.

Θυγατρικές/συνεργαζόμενες ιστοσελίδες

Αν συνδεθείς στην ιστοσελίδα μας από άλλη ιστοσελίδα, τα στοιχεία που αφορούν τα προσωπικά σου δεδομένα μπορεί να μοιράζονται με την εταιρεία που διαχειρίζεται την εν λόγω ιστοσελίδα για την καλύτερη κατανόηση του τρόπου χρήσης της ιστοσελίδας μας. Παρά το γεγονός ότι θεωρούμε τους συνεργάτες μας αξιόπιστους, δεν έχουμε επιβάλει σε αυτές τις εταιρείες στο διαδίκτυο τυχόν περιορισμούς στη χρήση ή στη μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη των προσωπικών σου δεδομένων. Ως εκ τούτου, σου συνιστούμε να ενημερώνεσαι για τις διαδικασίες για την προστασία του απορρήτου των πληροφοριών, που εγκρίθηκαν από τις εταιρείες στο διαδίκτυο που σε κατεύθυναν στην ιστοσελίδα μας.

 

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΟΥ

Έχεις το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να λαμβάνεις επιβεβαίωση από την PRENATAL ότι τα προσωπικά σου δεδομένα είναι ή δεν είναι υπό επεξεργασία, έστω και αν δεν έχουν ακόμη καταγραφεί, και πρέπει να σου κοινοποιούνται σε κατανοητή μορφή.

Έχεις επίσης το δικαίωμα να λαμβάνεις πληροφορίες από την PRENATAL σχετικά με την προέλευση των προσωπικών δεδομένων, τους σκοπούς και τις μεθόδους  επεξεργασίας των δεδομένων που εφαρμόζονται στα προσωπικά σου στοιχεία, το είδος του λογισμικού που εφαρμόζεται στην περίπτωση χρήσης ηλεκτρονικών εργαλείων για την επεξεργασία των δεδομένων, πλήρη στοιχεία ταυτότητας αυτών που επεξεργάζονται τα δεδομένα, τα ονόματα των προσώπων ή των κατηγοριών των ατόμων στα οποία τα προσωπικά δεδομένα μπορούν να κοινοποιηθούν ή που μπορεί να έχουν επίγνωση των προσωπικών δεδομένων κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, για παράδειγμα, οι υπεύθυνοι της επεξεργασίας. Όλες αυτές οι πληροφορίες περιλαμβάνονται στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Επιπλέον, έχεις πάντα το δικαίωμα να ζητάς από την PRENATAL:

α) την ενημέρωση, τη διόρθωση και την ολοκλήρωση των προσωπικών δεδομένων

β) την ακύρωση, τη μετατροπή σε ανώνυμη μορφή ή το κλείδωμα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάστηκαν κατά παράβαση του νόμου, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που δεν χρειάζεται να διατηρούνται για τους σκοπούς για τους οποίους τα δεδομένα έχουν συλλεχθεί ή ακολούθως επεξεργαστεί

γ) την πιστοποίηση ότι οι ενέργειες των σημείων α) και β) έχουν κοινοποιηθεί, ακόμα και σε σχέση με το περιεχόμενό τους, σε εκείνους στους οποίους τα δεδομένα ανακοινώθηκαν ή μεταδόθηκαν, εκτός εάν η απαίτηση αποδεικνύεται αδύνατη ή συνεπάγεται προδήλως δυσανάλογη σε σχέση με το προστατευόμενο δικαίωμα.

Σε κάθε περίπτωση, έχεις το δικαίωμα να αντιταχθείς, εν όλω ή εν μέρει:

α) για νόμιμους λόγους, στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σε αφορούν ακόμη και αν συνάδουν με το σκοπό της συλλογής.

β) στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με σκοπό την αποστολή διαφημιστικού υλικού ή την αποστολή direct/web marketing ή για τη διεξαγωγή ερευνών αγοράς ή εμπορικής επικοινωνίας.

Μπορείς ελεύθερα να ασκήσεις τα δικαιώματά σου ανά πάσα στιγμή, στέλνοντας ένα γραπτό αίτημα στην PRENATAL (στη διεύθυνση Βασ. Γεωργίου Α’17 & Πραξιτέλους 131, 18532 Πειραιάς) γράφοντας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου privacy.gr@prenatal.com ή με την αποστολή της φόρμας που διατίθεται στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα της PRENATAL: θα σου απαντήσουμε άμεσα.

Για να διασφαλιστεί ότι τα προσωπικά δεδομένα σου είναι πάντα ακριβή, ενημερωμένα, σχετικά και πλήρη, παρακαλούμε να μας ενημερώσεις για τυχόν αλλαγές εγγράφως στοprivacy.gr@prenatal.com.

 

Ασφάλεια Πληροφοριών

Εκτός του ότι χρησιμοποιούμε συστήματα κρυπτογράφησης SSL EV για την προστασία των ευαίσθητων πληροφοριών στο διαδίκτυο, κάνουμε ό,τι μπορούμε για να προστατεύσουμε τα προσωπικά δεδομένα off-line. Οι συνεργάτες μας ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές στη νομοθεσία και υπενθυμίζεται η σημασία που δίνουμε στην προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Επεξεργασία/διαγραφή των προσωπικών δεδομένων

Αν τα προσωπικά δεδομένα ενός χρήστη (όπως τηλέφωνο, διεύθυνση, Τ.Κ.) αλλάξουν ή αν ένας χρήστης δεν επιθυμεί πλέον να επωφελείται των υπηρεσιών μας, μπορεί να διορθώσει, να ενημερώσει, να διαγράψει ή να απενεργοποιήσει τα προσωπικά του στοιχεία. Οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να τροποποιήσουν τα προσωπικά τους στοιχεία στη σχετική σελίδα στο προφίλ χρήστη στην ιστοσελίδα μας. Οι χρήστες, είτε είναι εγγεγραμμένοι, είτε όχι, μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας στέλνοντας ένα email στο privacy.gr@prenatal.com

 

Μέτρα ασφαλείας

Υιοθετούμε μέτρα ασφαλείας για την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, επεξεργασίας που δεν επιτρέπεται ή που δεν είναι σύμφωνη με τους σκοπούς της συλλογής, όπως υποδεικνύεται από την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων και επαρκή για τη μείωση των κινδύνων καταστροφής ή απώλειας, έστω και τυχαίας, των δεδομένων.

Ωστόσο, η PRENATAL δεν μπορεί να εγγυηθεί στους χρήστες ότι τα μέτρα ασφαλείας που έχουν ληφθεί για την προστασία της ιστοσελίδας, την μετάδοση των στοιχείων και των πληροφοριών που υπάρχουν στοsiteμπορεί να αποκλείσουν κάθε κίνδυνο που συνδέεται με μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση των δεδομένων μέσω των συσκευών του χρήστη: σου συνιστούμε να βεβαιωθείς ότι ο υπολογιστής σου είναι εξοπλισμένος με κατάλληλο λογισμικό για να προστατεύει την μετάδοση δεδομένων μέσω του δικτύου, τόσο εισερχομένων όσο και εξερχομένων (όπως συστήματα antivirus) και ότι η υπηρεσία παροχής Internet έχει επίσης υιοθετήσει τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για την προστασία του δικτύου μετάδοσης δεδομένων (όπως ένα τείχος προστασίας-firewallκαι φίλτρα spam).

 

Deep Links και άλλες ιστοσελίδες

Η ιστοσελίδα μας περιλαμβάνει συνδέσεις για Deep Links σε άλλες ιστοσελίδες που μπορεί να έχουν ή να μην έχουν καμία σχέση με εμάς.

Η PRENATAL δεν έχει κανέναν έλεγχο σε αυτές τις ιστοσελίδες ή στο περιεχόμενό τους. Η PRENATAL δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για το περιεχόμενο αυτών των ιστοσελίδων και των κανόνων που ισχύουν και όσον αφορά την προστασία των προσωπικών σου δεδομένων και την επεξεργασία τους κατά την περιήγηση στις σελίδες τους. Σας παρακαλούμε να προσέχετε όταν «μπαίνετε» σε αυτούς τους δικτυακούς τόπους μέσω των συνδέσμων στην ιστοσελίδα μας και να διαβάζετε την πολιτική απορρήτου και τους όρους χρήσης προσεκτικά. Η δική μας Πολιτική Απορρήτου δεν εφαρμόζεται σε ιστοσελίδες άλλων εταιρειών.

Το site μας παρέχει συνδέσμους προς άλλους δικτυακούς τόπους αποκλειστικά και μόνο για να διευκολύνει τους χρήστες μας στην αναζήτηση και την πλοήγηση τους και να διευκολυνθεί η σύνδεση με άλλους δικτυακούς τόπους στο διαδίκτυο. Τα link αυτά δεν αντιπροσωπεύουν κανενός είδους σύσταση, έγκριση ή προώθηση της πρόσβασης μέσω της πλοήγησης από την PRENATAL και δεν παρέχουμε καμία εγγύηση για το περιεχόμενό τους, τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που μπορούν να προσφέρουν ή να πουλήσουν σε χρήστες του Διαδικτύου.

 

Δικαιοδοσία

Αυτή η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων διέπεται από το Ιταλικό δίκαιο και ειδικότερα από τον Κώδικα σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων (νομοθετικό διάταγμα 196 της 30ής Ιουνίου 2003), που αφορά στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα -συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στο εξωτερικό- που πραγματοποιείται από οποιονδήποτε κατοικεί ή έχει ένα γραφείο πωλήσεων στην Ιταλία.

Ο κώδικας εγγυάται ότι η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα διενεργείται σύμφωνα με τα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες και την αξιοπρέπεια του ατόμου, με ιδιαίτερη αναφορά στην εμπιστευτικότητα, την προσωπική ταυτότητα και το δικαίωμα προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Οι εταιρείες του Ομίλου PRENATAL

Η PRENATAL λειτουργεί στο Διαδίκτυο μέσω ιστοσελίδων Prénatal, σε χώρες εκτός από την Ιταλία -ακόμη και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης- μέσω των θυγατρικών που αποτελούν μέρος του ομίλου Prénatal.

Τα δεδομένα σου δεν θα αποκαλυφθούν σε αυτές τις εταιρείες, χωρίς τη συγκατάθεση ή την ύπαρξη ισοδύναμων απαιτήσεων.

Αυτές οι εταιρείες έχουν επίσης υιοθετήσει -σε σχέση με την παροχή υπηρεσιών προς τους χρήστες τους μέσω της ιστοσελίδας PRENATAL- Πολιτικές προστασίας απορρήτου, που είναι σε κάθε περίπτωση, σύμφωνες με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Θέλουμε να υπενθυμίσουμε, ωστόσο, ότι η Ιταλική νομοθεσία ισχύει για όλες τις περιπτώσεις επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που πραγματοποιείται από οποιονδήποτε με τη χρήση συσκευών που βρίσκονται στην ιταλική επικράτεια, έστω και μη ηλεκτρονικές συσκευές (εκτός αν χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη διαμετακόμιση μέσω του εδάφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης), ανεξάρτητα από το αν τα ίδια είναι σε άλλη χώρα, ακόμα και αν δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κάθε φορά που εταιρείες θα ζητήσουν από την PRENATAL να είναι μέρος της ομάδας για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η PRENATAL θα τις διορίσει μέσω των εκπροσώπων τους στην ιταλική επικράτεια, για τους σκοπούς εφαρμογής των ιταλικών διατάξεων που διέπουν την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

 

Μια περίληψη των αρχών της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων PRENATAL

Σε προσκαλούμε να διαβάσεις ολόκληρη την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Με λίγα λόγια, οι αρχές στις οποίες βασίζεται η πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων είναι οι ακόλουθες:

– επεξεργασία των δεδομένων αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς και τον τρόπο που ανακοινώνεται στους χρήστες κατά τη στιγμή της συλλογής

– τα στοιχεία διατίθενται σε τρίτους μόνο για τους σκοπούς που είναι απολύτως αναγκαίοι για την απαιτούμενη υπηρεσία και μόνο αν ελέγχεται από έναν αρμόδιο για την επεξεργασία των δεδομένων

– απαγορεύεται η κοινοποίηση, η εκχώρηση ή η μετάδοση των δεδομένων σε τρίτους για σκοπούς των τρίτων, εκτός εάν οι χρήστες έχουν ενημερωθεί και έχουν δώσει τη συγκατάθεσή τους

– ικανοποίηση όλων των αιτημάτων για ακύρωση, τροποποίηση και ενοποίηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, αντίθεση με την επεξεργασία των δεδομένων για τους σκοπούς της αποστολής εμπορικών πληροφοριών και διαφημίσεων

– εγγύηση ότι η επεξεργασία των δεδομένων γίνεται νόμιμα για την προστασία της ιδιωτικής ζωής του χρήστη

– εγγύηση της εφαρμογής των κατάλληλων μέτρων ασφάλειας για την προστασία της εμπιστευτικότητας, ακεραιότητας και διαθεσιμότητας των δεδομένων που παρέχονται από τους χρήστες.

 

Αλλαγές και ενημερώσεις για την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της PRENATAL

Η PRENATAL μπορεί να τροποποιήσει ή να ενημερώσει την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων του site, εν μέρει ή εν όλω, εξαιτίας και των αλλαγών στη νομοθεσία και στους κανονισμούς που διέπουν το θέμα αυτό και προστατεύουν τα δικαιώματά σου. Αυτές οι αλλαγές και οι ενημερώσεις της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων θα κοινοποιούνται στους χρήστες στην αρχική σελίδα το συντομότερο και θα είναι δεσμευτικές μόλις αναρτηθούν στην ιστοσελίδα. Σε προσκαλούμε να επισκέπτεσαι αυτό το τμήμα συχνά για να διαβάζεις την πιο πρόσφατη και ενημερωμένη έκδοση της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, έτσι ώστε να είσαι πάντα ενημερωμένος για τον τρόπο και τη χρήση συλλογής πληροφοριών.

Επικοινωνία

Αν επιθυμείς να λάβεις περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς η PRENATAL επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, σε παρακαλούμε να στείλεις ένα μήνυμα στο διαδικτυακό τόπο μας ή γράψε μας ένα email στο privacy.gr@prenatal.com.