Η Prénatal διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την προσφορά των προϊόντων της, να αντικαταστήσει ή να αποσύρει οποιοδήποτε προϊόν. Οι τιμές που αναγράφονται σε αυτόν τον κατάλογο μπορεί να υποστούν αυξήσεις ή μειώσεις: σε περίπτωση που διαπιστωθούν διαφορές, η τιμή που ισχύει είναι αυτή που εκτίθεται την εκάστοτε στιγμή στο κατάστημα.