☎️Τηλεφωνικές παραγγελίες | Δευτέρα - Σάββατο 9:00-17:00
🚚Δωρεάν μεταφορικά με BOX NOW για όλες τις παραγγελίες!🚚
Νέος χρήστης στο Prenatal; Κάνε εγγραφή εδώ

Prénatal (GR) / XMAS Giveaway Δεκέμβριος 2022

 

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις διέπουν την πρόσβαση και τη χρήση του ιστότοπου www.prenatal.gr που ανήκει στην Prénatal Μονοπρόσωπη ΑΕΒΕ και που ακολούθως θα αναφέρεται ως «ιστότοπος PRENATAL».

 

 1. Ο ιστότοπος PRENATAL διοργανώνει διαγωνισμό σύμφωνα με την κατωτέρω περιγραφόμενη διαδικασία, μέσω της οποίας θα διανεμηθεί στους τυχερούς το παρακάτω περιγραφόμενο δώρο. Η όλη προωθητική ενέργεια διεξάγεται μέσω της σελίδας της Prénatal (GR) στο Facebook.
 2. Δικαίωμα συμμετοχής για το διαγωνισμό μπορούν να αποκτήσουν όσα φυσικά πρόσωπα διαμένουν στην Ελλάδα. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι της Prénatal Μονοπρόσωπη ΑΕΒΕ και οι εργαζόμενοι στις θυγατρικές της ή/και συνδεδεμένες με αυτές εταιρίες, καθώς και τα άτομα που εμπλέκονται άμεσα με την διαχείριση της εν λόγω προωθητικής ενέργειας και οι συγγενείς όλων των παραπάνω έως β’ βαθμού.
 3. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες πρέπει να κάνουν Like  στο Facebook Page της Prénatal (GR) στο Facebook (https://www.facebook.com/prenatalgreece) και να αναφέρουν με τη διαδικασία του mention user το όνομα ενός άλλου Facebook χρήστη στα σχόλια του Facebook Post (https://www.facebook.com/prenatalgreece/posts/pfbid0GxWVXhPXkWPH3ZTzoaL6TRtUgiaWTbPmYHv9JUHgdBet3DXqLBRXD9Ewgq8q3ACNl)
 4. Μέσα από το διαγωνισμό θα αναδειχθούν 3 (τρεις) νικητές. Πιο συγκεκριμένα, ο πρώτος νικητής θα κερδίσει το «Sun & Sport Παιδικό Ηλεκτροκίνητο Αυτοκίνητο Mercedes Amg Gle 63s 12v Λευκό 1212818 (link)», ο δεύτερος το «Sophie La Girafe Αναπαυτικό Μαξιλάρι Παιχνιδιού | Prénatal Store Online  (link)» και ο τρίτος το « Wood N Play Ξύλινη Κουζίνα | Prénatal Store Online (link)».
 5. Για την ανάδειξη των νικητών θα διεξαχθεί κλήρωση η οποία θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της εταιρείας στις 20/12/2022, ενώ ο νικητής θα ανακοινωθεί την ίδια μέρα (20/12/2022) στα σχόλια της δημοσίευσης του διαγωνισμού.
 6. Ο ιστότοπος PRENATAL δικαιούται να ματαιώσει την κλήρωση ή να μεταβάλλει την ημερομηνία διεξαγωγής της.
 7. Κατά τις κληρώσεις, θα αναδειχθούν και 3 (τρεις) αναπληρωματικοί νικητές στους οποίους θα διατεθούν, ανάλογα με τη σειρά ανάδειξής τους, τα δώρα του διαγωνισμού (όπως αυτά προσδιορίστηκαν παραπάνω) σε περίπτωση που δεν θα παραληφθούν εγκαίρως ή δεν θα απονεμηθούν στους αρχικούς νικητές λόγω ακύρωσης της συμμετοχής.
 8. Αν ο νικητής του διαγωνισμού αρνηθεί το δώρο ή δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις συμμετοχής του στο διαγωνισμό ή δεν επικοινωνήσει με μήνυμα στη σελίδα μας έως και τις 22/12/2022, το δώρο απονέμεται στον πρώτο αναπληρωματικό νικητή. Αν o πρώτος αναπληρωματικός νικητής του διαγωνισμού αρνηθεί το δώρο ή δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις συμμετοχής του στο διαγωνισμό ή δεν επικοινωνήσει με μήνυμα στη σελίδα μας έως και τις 24/12/2022, το δώρο απονέμεται στο δεύτερο αναπληρωματικό νικητή. Η παραπάνω διαδικασία αφορά όλες τις κληρώσεις για κάθε δώρο.
 9. Η συμμετοχή και τα δώρα είναι απολύτως προσωποπαγή, ανεπίδεκτα μεταβιβάσεως και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα. Μοναδική υποχρέωση του ιστότοπου PRENATAL είναι η εξασφάλιση για τους νικητές των δώρων που κέρδισαν.
 10. Οι ‘Συμμετέχοντες’ συμφωνούν ότι ο ιστότοπος PRENATAL και οι μητρικές/θυγατρικές και εν γένει συνδεδεμένες της εταιρείες, οι διαφημιστικές εταιρείες και εταιρείες προωθητικών ενεργειών που συνεργάζονται σ’ αυτή την προωθητική ενέργεια καθώς και όλα τα αντίστοιχα στελέχη, διευθυντές, υπάλληλοι, αντιπρόσωποι και πληρεξούσιοι, δεν θα φέρουν καμία ευθύνη, άλλως απαλλάσσονται από οποιαδήποτε ευθύνη έναντι οποιουδήποτε τυχερού/νικητή για τυχόν τραυματισμό, απώλεια ή οποιαδήποτε ζημία προκύψει, ολικά ή μερικά, άμεσα ή έμμεσα από την αποδοχή, κατοχή, κατάχρηση, ή χρήση ενός βραβείου, δώρου ή τμημάτων αυτών.
 11. Ο ιστότοπος PRENATAL δικαιούται να μεταβάλλει τους όρους του διαγωνισμού ή να τον ανακαλέσει, σε οποιοδήποτε χρόνο, με ανακοίνωση στην αντίστοιχη επίσημη σελίδα στο Facebook. Ο ιστότοπος PRENATAL διατηρεί το δικαίωμα, σύμφωνα με τη δική του κρίση, να ακυρώσει οποιαδήποτε συμμετοχή θεωρεί ότι αντιβαίνει στους επίσημους όρους και προϋποθέσεις της κλήρωσης ή βλάπτει την ορθή και αμερόληπτη διεξαγωγή του διαγωνισμού.
 12. Οι συμμετέχοντες στην προωθητική ενέργεια παρέχουν άνευ ανταλλάγματος τη ρητή συγκατάθεσή τους και εξουσιοδότηση στους Διοργανωτές για την προβολή του διαγωνισμού ή/και των αποτελεσμάτων του μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του INTERNET. Έτσι, αυτοί επιφυλάσσουν για τον εαυτό τους το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν και δημοσιεύσουν για διαφημιστικούς σκοπούς τον κατάλογο των νικητών, φωτογραφίες, φιλμ και βίντεο και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσουν οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την παρούσα προωθητική ενέργεια για διαφημιστικούς σκοπούς, η δε συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια παρέχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων ατελώς.
 13. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Ο ιστότοπος PRENATAL δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή(server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του. Περαιτέρω, ο ιστότοπος PRENATAL δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών.
 14. Οι συμμετέχοντες ρητά αναγνωρίζουν ότι έχουν αποδεχθεί τους όρους εγγραφής του Facebook και του Facebook account με όνομα Prénatal (GR) (https://www.facebook.com/prenatalgreece)
 15.  και συνακόλουθα παραιτούνται από κάθε σχετική αξίωση τους έναντι του ιστότοπου PRENATAL. Περαιτέρω, ο ιστότοπος PRENATAL δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στο Facebook με αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή της προωθητικής ενέργειας.

 

Η συμμετοχή στην κλήρωση προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των ανωτέρω όρων συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι του ιστότοπου PRENATAL.

 

Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας

 

Σύνδεση
Ή
Δεν έχεις λογαριασμό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας;

Έχασες τον κωδικό σου; Πληκτρολόγησε το όνομα χρήστη ή τη διεύθυνση email σου.
Θα λάβεις μεσω mail ένα link για να δημιουργήσεις ένα νέο.

Δεν μπορείς να επαναφέρεις τον κωδικό πρόσβασής σου; Επικοινώνησε μαζί μας Εξυπηρέτηση πελατών.
Κάνε εγγραφή
Ή
Έχεις ήδη λογαριασμό;

FASHION CLUB

12 μήνες προνομίων και αποκλειστικών υπηρεσιών!

VIP Card
-Εξασφάλισε εκπτώσεις που ξεκινούν από 30% σε όλα τα ρούχα και τη προίκα Prénatal. -Θες να μας ρωτήσεις; Καλέστε 210-2856936 ή 210-4117520 -Δωρεάν αποστολή επιλέγοντας την υπηρεσία Click and Collect  

Προσθήκη στο καλάθι

Το προϊόν προστέθηκε στο καλάθι.
Προτεινόμενα προϊόντα
Κλείσε

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Αυτό το κουπόνι ισχύει μόνο για εγγεγραμμένους χρήστες.

Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας εδώ ή εγγραφείτε εδώ

Δώρο

Είναι για δώρο;

Πρόσθεσε επίσης ()