Home Γενικοί όροι χρήσης
Πίσω

Γενικοί όροι χρήσης

Γενικοί όροι χρήσης

Καλώς ήρθατε στο επίσημο online store Prénatal στην Ελλάδα!

Οι παρόντες Γενικοί Όροι Χρήσης (που στη συνέχεια θα αναφέρονται ως «Όροι Χρήσης») διέπουν την πρόσβαση και τη χρήση του ιστότοπου www.prenatal.gr που ανήκει στην Prénatal ΑΕΒΕ και που ακολούθως θα αναφέρεται ως «ιστότοπος PRÉNATAL».
Η πρόσβαση σε αυτήν την ιστοσελίδα και η χρήση της, όπως και η αγορά προϊόντων, βασίζονται στην παραδοχή ότι οι παρόντες Γενικοί Όροι Χρήσης έχουν διαβαστεί και έχουν γίνει κατανοητοί και αποδεκτοί από τον χρήστη.
Την παρούσα ιστοσελίδα διαχειρίζεται και συντηρεί η Prenatal AEBE, με νόμιμη έδρα στον Πειραιά, Κολοκοτρώνη 66, 18531, ΑΦΜ 094253629.

Αν χρειάζεσαι οποιαδήποτε βοήθεια για παραγγελίες, τρόπο αποστολής ή πληρωμής, επιστροφή είδους και άλλες γενικές πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες που προσφέρονται από την PRÉNATAL, μπορείς να μας στείλεις e-mail μέσω της ενότητας ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ. Για οποιαδήποτε άλλη νομική πληροφορία μπορείς να διαβάσεις την ενότητα «Γενικοί Όροι Συναλλαγών», «Πολιτική Απορρήτου» και «Πολιτική επιστροφών».
Η PRÉNATAL ενδέχεται να ενημερώσει ή να τροποποιήσει, εν μέρει ή συνολικά, τους παρόντες Γενικούς Όρους χρήσης. Οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή θα είναι δεσμευτική αμέσως μόλις δημοσιευτεί σε αυτήν την ενότητα του ιστότοπου PRÉNATAL. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να έχεις πρόσβαση τακτικά σε αυτή την ενότητα, για να ενημερώνεσαι για τους πιο πρόσφατους και ενημερωμένους Όρους Χρήσης. Αν δεν συμφωνείς με το σύνολο ή με ένα μέρος των παρόντων Γενικών Όρων Χρήσης, θα σε παρακαλούσαμε να μην χρησιμοποιείς τον ιστότοπο PRÉNATAL.
Η πρόσβαση και η χρήση του ιστότοπου PRÉNATAL, περιλαμβανομένης της προβολής των ιστοσελίδων της, της επικοινωνίας με την PRÉNATAL, της μεταφόρτωσης αρχείων ή στοιχείων για τα προϊόντα και της πραγματοποίησης online αγορών, διεξάγονται μόνο από τους χρήστες μας, αποκλειστικά και μόνο για προσωπικούς σκοπούς και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να συνδέονται με οποιαδήποτε εμπορική, επιχειρηματική ή επαγγελματική δραστηριότητα.
Σου υπενθυμίζουμε ότι έχεις την ευθύνη για τη χρήση του ιστότοπου PRÉNATAL και των περιεχομένων του. Η PRÉNATAL δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση του ιστότοπου PRÉNATAL από οποιονδήποτε από τους χρήστες της που δεν είναι σύμφωνη με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, με την επιφύλαξη της ευθύνης της PRÉNATAL για αδικήματα εκ προθέσεως και βαριά αμέλεια.
Ειδικότερα, θα φέρεις την πλήρη ευθύνη σε περίπτωση γνωστοποίησης μη ορθών και ψευδών πληροφοριών ή στοιχείων ή που αφορούν τρίτους (σε περίπτωση που οι εν λόγω τρίτοι δεν έχουν δώσει τη συναίνεσή τους), καθώς και για κάθε μη νόμιμη χρήση των δεδομένων αυτών ή των πληροφοριών. Στον ιστότοπό μας θα έχουν πρόβαση μόνο ενήλικοι χρήστες.
Η PRÉNATAL απαλλάσσεται από οποιαδήποτε ευθύνη για βλάβη ή απώλεια προκληθεί στο σύστημα του υπολογιστή του χρήστη κατόπιν μεταφόρτωσης ή χρήσης υλικού που προκύπτει από χρήση των υπηρεσιών του ιστότοπού μας. Επιπλέον, η PRÉNATAL απαλλάσσεται από οποιαδήποτε ευθύνη προκληθεί από τυχόν αδυναμία πρόσβασης στις υπηρεσίες του ιστότοπου ή από ενδεχόμενες βλάβες που τυχόν προκληθούν από ιούς, κατεστραμμένα αρχεία, λάθη, παραλείψεις, διακοπή της υπηρεσίας, ακύρωση των περιεχομένων, προβλήματα σύνδεσης στο διαδίκτυο, στους παρόχους ή σε τηλεφωνικές ή τηλεματικές συνδέσεις, σε μη εγκεκριμένη πρόσβαση, αλλοίωση δεδομένων, ελλιπή ή ελαττωματική λειτουργία των ηλεκτρονικών συσκευών του χρήστη.
Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για τη φύλαξη και την ορθή χρήση των προσωπικών του δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασης (password) που επιτρέπουν την πρόσβαση σε αποκλειστικές υπηρεσίες, καθώς και για οποιαδήποτε επιζήμια συνέπεια ή αρνητική κριτική ενδέχεται να απορρεύσει εις βάρος της PRENATAL ή τρίτων λόγω μη ορθής χρήσης, απώλειας ή αφαίρεσης αυτών των πληροφοριών.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
Σου συνιστούμε να διαβάσεις προσεκτικά την Πολιτική Απορρήτου, για να κατανοήσεις πώς και για ποιους σκοπούς ο ιστότοπος PRENATAL συλλέγει και χρησιμοποιεί τα προσωπικά σου δεδομένα,
η οποία ισχύει και στην περίπτωση πρόσβασης των χρηστών στο www.prenatal.gr και χρήσης των σχετικών υπηρεσιών χωρίς την πραγματοποίηση αγορών.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
Το περιεχόμενο του ιστότοπου PRÉNATAL, στο οποίο περιλαμβάνονται –ενδεικτικά και όχι περιοριστικά- έργα, απεικονίσεις, εικόνες, διάλογοι, μουσική, ήχοι, βίντεο, έγγραφα, σκίτσα, λογότυπα και οποιοδήποτε άλλο υλικό που δημοσιεύεται στον ιστότοπο Prénatal σε οποιαδήποτε μορφή, συμπεριλαμβανομένων των μενού, των ιστοσελίδων, των γραφικών, των χρωμάτων, των σχεδίων, των εργαλείων, των γραμματοσειρών, του σχεδιασμού του ιστότοπου, των διαγραμμάτων, των σχεδίων layout, των μεθόδων, των διαδικασιών, των λειτουργιών και του λογισμικού που αποτελούν μέρος του ιστότοπου PRÉNATAL προστατεύονται από το δικαίωμα αναπαραγωγής και κάθε άλλο δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας της PRÉNATAL και των λοιπών δικαιούχων. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, εν όλω ή εν μέρει, σε οποιαδήποτε μορφή, του ιστότοπου PRÉNATAL και του περιεχομένου της χωρίς τη γραπτή συναίνεση της PRÉNATAL.
Η PRENATAL έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να εγκρίνει ή να απαγορεύει οποιαδήποτε αναπαραγωγή (άμεση και έμμεση, προσωρινή ή μόνιμη ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο ή σε οποιαδήποτε μορφή, εν όλω ή εν μέρει) του www.prenatal.gr και του περιεχομένου του.
Αναφορικά με τη χρήση του www.prenatal.gr είναι επιτρεπτές μόνο οι παρακάτω ενέργειες:
-η προβολή της ιστοσελίδας και του περιεχομένου της
-η διεξαγωγή όλων των υπόλοιπων προσωρινών ενεργειών αναπαραγωγής που είναι παροδικές ή παρεμπίπτουσες και αποτελούν αναπόσπαστο και βασικό μέρος της προβολής του www.prenatal.gr και του περιεχομένου του και οι οποίες δεν έχουν αυτοτελή οικονομική σημασία.
-όλες οι υπόλοιπες λειτουργίες περιήγησης στον ιστότοπο με σκοπό τη νόμιμη χρήση του www.prenatal.gr και του περιεχομένου του.
Για οποιαδήποτε τυχόν άλλη αναπαραγωγή πρέπει να παρέχεται εξουσιοδότηση κάθε φορά από την PRÉNATAL ή, αν είναι απαραίτητο, από τους συγγραφείς ή από τρίτους που είναι νόμιμοι κάτοχοι των δικαιωμάτων για τα έργα ή το υλικό που δημοσιεύεται στον ιστότοπο PRÉNATAL. Η εν λόγω αναπαραγωγή θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να γίνεται για νόμιμους σκοπούς και σύμφωνα με το δικαίωμα αναπαραγωγής και τα υπόλοιπα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της PRÉNATAL και των των έργων που δημοσιεύονται στον ιστότοπο της PRÉNATAL.
Οι συγγραφείς των έργων που δημοσιεύονται στον ιστότοπο PRÉNATAL δικαιούνται οποιαδήποτε στιγμή να διεκδικήσουν την πατρότητα του έργου τους και να αντιτεθούν σε οποιαδήποτε στρέβλωση ή άλλη τροποποίηση των έργων, περιλαμβανομένης οποιασδήποτε τυχόν ζημίας στα έργα η οποία ενδέχεται να είναι επιζήμια για την τιμή και τη φήμη των συγγραφέων.
Εσύ αναλαμβάνεις την υποχρέωση να συμμορφώνεσαι με το δικαίωμα αναπαραγωγής των συγγραφέων που επιλέγουν να δημοσιεύσουν το έργο τους στον ιστότοπο PRÉNATAL ή έχουν συνεργαστεί με τον ιστότοπο PRÉNATAL για τη δημιουργία νέων εκφραστικών και καλλιτεχνικών έργων με στόχο τη δημοσίευση αυτών, όχι μόνο αποκλειστικά στον παρόντα ιστότοπο, ή τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του.
Σε κάθε περίπτωση, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείς, με οποιονδήποτε τρόπο ή μορφή, το περιεχόμενο του ιστότοπου ή οποιουδήποτε μεμονωμένου έργου που προστατεύεται από το δικαίωμα αναπαραγωγής ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας. Παραδείγματος χάριν, δεν πρέπει να αλλοιώνεις ή να τροποποιείς το περιεχόμενο ή οποιοδήποτε έργο προστατεύεται από δικαίωμα αναπαραγωγής και οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας χωρίς τη συναίνεση της PRENATAL και χωρίς τη συναίνεση, όπου είναι απαραίτητο, κάθε συγγραφέα των έργων που δημοσιεύονται στο www.prenatal.gr.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΠΡΟΣ ΑΛΛΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ
Ο ιστότοπος PRÉNATAL περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους οι οποίοι δε σχετίζονται κατά κανένα τρόπο με το www.prenatal.gr ή την PRÉNATAL.
Η PRENATAL δεν ελέγχει ούτε παρακολουθεί τους εν λόγω ιστότοπους τρίτων ή το περιεχόμενό τους. Η PRENATAL δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για το περιεχόμενο των εν λόγω ιστότοπων και των κανόνων που έχουν υιοθετήσει για το απόρρητο και την προστασία των προσωπικών σου δεδομένων κατά την περιήγησή σου στους εν λόγω ιστότοπους. Ως εκ τούτου, σου εφιστούμε την προσοχή κατά την πρόσβασή σου σε αυτούς τους ιστότοπους μέσω των συνδέσμων που παρέχονται στο www.prenatal.gr και σου συνιστούμε να διαβάζεις προσεκτικά την πολιτική απορρήτου και τους όρους χρήσης τους. Οι Γενικοί Όροι Χρήσης και η Πολιτική Απορρήτου μας δεν ισχύουν για τους ιστότοπους τρίτων.
Η PRÉNATAL παρέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους αποκλειστικά και μόνο για να διευκολύνει τους χρήστες μας στην αναζήτηση και την περιήγησή τους και για να διευκολυνθεί η σύνδεση με άλλους ιστότοπους στο διαδίκτυο, εξαιρουμένου του συνδέσμου με τη συνεργαζόμενη Τράπεζα, που είναι απαραίτητος για την πληρωμή με πιστωτική, χρεωστική ή προπληρωμένη κάρτα. Η παροχή συνδέσμων προς τους άλλους ιστότοπους δεν σημαίνει ότι η PRENATAL συστήνει στους χρήστες της την πρόσβαση σε αυτούς και δεν παρέχει καμία εγγύηση για το περιεχόμενό τους ή τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχονται και πωλούνται από αυτούς τους ιστότοπους στους χρήστες τους Διαδικτύου.

ΙΣΧΥΟΝ ΔΙΚΑΙΟ
Οι παρόντες Γενικοί Όροι Χρήσης διέπονται από το ελληνικό δίκαιο.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΕΡΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Άρθ. 13 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

Η Prenatal AEBE, με νόμιμη έδρα στον Πειραιά, Κολοκοτρώνη 66, ΑΦΜ 094253629 (παρακάτω η “Εταιρεία” ή ο “Υπεύθυνος”), υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, παρέχει παρακάτω ενημέρωση για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με το άθρ. 13 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (παρακάτω “ΓΚΠΔ”), προς τους ενδιαφέρομενους (παρακάτω οι “Ενδιαφερόμενοι”).
Η Εταιρεία, με την ιδιότητα του Υπεύθυνου της επεξεργασίας, δεσμεύεται να προστατέψει την εμπιστευτικότητα και τα δικαιώματα του Ενδιαφερόμενου και, σύμφωνα με τις αρχές που προβλέπονται από τους προαναφερόμενους κανονισμούς, η επεξεργασία των παρεχόμενων δεδομένων θα διέπεται από τις αρχές της νομιμότητας, της αντικειμενικότητας και της διαφάνειας.

1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
Τα προσωπικά στοιχεία των Ενδιαφερόμενων θα διαχειρίζονται από την Εταιρεία για τους κάτωθι σκοπούς επεξεργασίας:

α) για την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων στο πλαίσιο πρόθεσης σύναψης σύμβασης ή σύμβασης που είναι αναγκαίες για την παροχή πώλησης προς τον Ενδιαφερόμενο, εφόσον ο ίδιος έχει προβεί σε μια online αγορά, ή για την παροχή ενδεχόμενων επιπρόσθετων υπηρεσιών που ζητούνται από τον ίδιο τον Ενδιαφερόμενο (όπως βοήθεια, επικοινωνία με την εξυπηρέτηση πελατών, αποστολή email και ενημερωτικών δελτίων (newsletters), χρήση συγκεκριμένων λειτουργιών της ιστοσελίδας)
β) για την τήρηση των διατάξεων των νόμων και των κανονισμών, εθνικών και διεθνών, ή για την εκτέλεση μιας εντολής της δικαστικής ή άλλης αρχής στις οποίες υπόκειται ο Υπεύθυνος
γ) για την άσκηση των δικαιωμάτων του Υπευθύνου με ειδική μνεία σε εκείνο της υπεράσπισης σε δίκη.
δ) για την πραγματοποίηση διαφόρων ενεργειών marketing, όπως προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών, αποστολή ενημερωτικών, διαφημιστικών και προωθητικών υλικών και μηνυμάτων
ε) για τη διεξαγωγή αναλύσεων –μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας– με σκοπό τον καθορισμό του προφίλ του Ενδιαφερόμενου, ώστε να προσαρμόζονται οι ενέργειες marketing στις ανάγκες του
ζ) για τη διεξαγωγή αναλύσεων και ερευνών αγοράς, και σε σχέση με το βαθμό ικανοποίησης του Ενδιαφερόμενου.

Η χορήγηση των στοιχείων για τους σκοπούς επεξεργασίας που αναγράφονται στα σημεία α, β και γ είναι προαιρετική. Εντούτοις, η ελλιπής χορήγηση στοιχείων και/ή ενδεχόμενη άρνηση επεξεργασίας τους θα καταστήσει αδύνατη την παροχή των ζητούμενων υπηρεσιών. Η επεξεργασία είναι σύννομη, καθώς πραγματοποιείται στο πλαίσιο σύμβασης ή πρόθεσης σύναψης σύμβασης, με σεβασμό των διατάξεων του Νόμου και των Κανονισμών και άσκηση των δικαιωμάτων του Υπευθύνου.
Η χορήγηση των στοιχείων για τους σκοπούς επεξεργασίας που αναγράφονται στα σημεία δ, ε και ζ είναι προαιρετική. Εντούτοις, η άρνηση χορήγησής τους θα καταστήσει αδύνατο για τον Υπεύθυνο να πραγματοποιήσει τις περιγραφόμενες ενέργειες. Ο Ενδιαφερόμενος θα μπορεί επίσης να ανακαλέσει τη συναίνεσή του οποιαδήποτε στιγμή, με την ίδια ευκολία με την οποία την παραχώρησε.

2. ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιείται σε ηλεκτρονική και/ή έντυπη μορφή, μέσω καταχώρισης, προσαρμογής, αρχειοθέτησης και μεταβίβασης των στοιχείων, και με τη βοήθεια λοιπών εργαλείων πληροφορικής.
Τα εργαλεία και τα βοηθήματα που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της διεξαγωγής των διαδικασιών επεξεργασίας είναι κατάλληλα να εγγυώνται την ασφάλεια και εμπιστευτικότητα των δεδομένων.
Κατά τη διεξαγωγή των διαδικασιών επεξεργασίας, η Εταιρεία δεσμεύεται:
• να εξασφαλίζει την ορθότητα και επικαιροποίηση των δεδομένων και να προβαίνει σε εύλογο χρονικό διάστημα σε ενδεχόμενες διορθώσεις και/ή προσθήκες που ζητούνται από τον Ενδιαφερόμενο
• να υιοθετεί μέτρα ασφαλείας που διασφαλίζουν την κατάλληλη προστασία των δεδομένων, λαμβάνοντας υπ’όψιν τον πιθανό αντίκτυπο που επιφέρει η επεξεργασία στα δικαιώματα και στις θεμελιώδεις ελευθερίες του Ενδιαφερόμενου
• να γνωστοποιεί στον Ενδιαφερόμενο, στους χρόνους και στις περιπτώσεις που προβλέπονται από τον υφιστάμενο κανονισμό, ενδεχόμενη παραβίαση των προσωπικών δεδομένων
• να διασφαλίζει τη συμμόρφωση της επεξεργασίας με τις εφαμοστέες διατάξεις του νόμου.

3. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Εξαιρουμένων των κοινοποιήσεων που διενεργούνται για την εκτέλεση υποχρεώσεων που απορρέουν από το νόμο, τα προσωπικά δεδομένα του Ενδιαφερόμενου ενδέχεται να γνωστοποιηθούν:
• σε εργαζόμενους και συνεργάτες του Υπευθύνου, με την ιδιότητα των κατάλληλα εξουσιοδοτημένων για την επεξεργασία των δεδομένων (“Εκτελούντες”)
• σε εταιρείες στο εσωτερικό της χώρας και του εξωτερικού που ανήκουν στον ίδιο όμιλο με τον Υπεύθυνο
• σε εμπορικούς αντιπροσώπους του Υπευθύνου που έχουν αναλάβει τη διαχείριση των σημείων πώλησης
• σε εταιρείες που παρέχουν καταχώριση δεδομένων (data entry) και ψηφιακή αρχειοθέτηση
• σε εταιρείες marketing
• σε διοικητικούς και λογιστικούς συμβούλους
• σε εν γένει αρχές, επιχειρήσεις, δημόσιους φορείς και οργανισμούς, τόσο εθνικούς όσο και διεθνείς
αποκλειστικά για τους προαναφερόμενους σκοπούς και σύμφωνα με την ενδεχόμενη συγκατάθεση του Ενδιαφερόμενου. Τα προσωπικά στοιχεία δεν μεταβιβάζονται.

  • Δεδομένα χρήσης υπηρεσιών Skroutz

Η εταιρία μας, για να μπορεί να αξιολογεί και να βελτιώνει διαρκώς την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει στον καταναλωτή, χρησιμοποιεί την υπηρεσία Skroutz Analytics, η οποία λειτουργεί με cookies. Μέσω της υπηρεσίας αυτής, εφόσον έχετε δώσει προηγουμένως τη σχετική συγκατάθεσή σας μέσω του Skroutz.gr, κοινοποιούνται με ασφάλεια από εμάς στο Skroutz στατιστικά χρήσης. Τα δεδομένα που λαμβάνονται από την εταιρία μας μέσω αυτής της υπηρεσίας καλύπτονται από την πολιτική απορρήτου καθώς και την πολιτική cookies του Skroutz.gr, στο τέλος της οποίας μπορείτε και να ανακαλέσετε τυχόν συγκατάθεσή σας.

4. ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Τα προσωπικά στοιχεία αρχειοθετούνται και υποβάλλονται σε επεξεργασία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σε περίπτωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτή πραγματοποιείται μόνο αφού έχει προηγουμένως υιοθετηθεί η κατάλληλη εγγύηση, όπως προβλέπεται από τον ισχύοντα κανονισμό.

5. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕNΩΝ
Η Εταιρεία διατηρεί στα συστήματά της τις προσωπικές πληροφορίες σε μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση των Ενδιαφερόμενων σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια:
• για διάστημα που δεν υπερβαίνει την ανάγκη εκπλήρωσης των σκοπών επεξεργασίας, εκτός αν προβλέπεται κάτι διαφορετικό λόγω νομικών υποχρεώσεων ή λόγω εκτέλεσης σύμβασης
• για τη συμμόρφωση σε ειδικές νομικές υποχρεώσεις ή εκτέλεση σύμβασης
• για όσο διάστημα είναι εφαρμόσιμο και σύννομο, έως το ενδεχόμενο αίτημα διαγραφής από τον Ενδιαφερόμενο.

6. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ
Ο Ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματά του, που αναγνωρίζονται από τον ισχύοντα κανονισμό και συγκεκριμένα από τα άρθρα 15 έως 22 του ΓΚΠΔ, δηλαδή:
• Δικαίωμα πρόσβασης: Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να λαμβάνει από τον Υπεύθυνο επεξεργασίας επιβεβαίωση για το κατά πόσον ή όχι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν υφίστανται επεξεργασία και, εάν συμβαίνει τούτο, το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και σε επιπρόσθετες πληροφορίες για τους σκοπούς της επεξεργασίας, τις σχετικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τους αποδέκτες των δεδομένων και/ή την κοινολόγησή τους, κ.α.
• Δικαίωμα διόρθωσης: το δικαίωμα να απαιτήσει από τον Υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, καθώς και τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων μέσω συμπληρωματικής δήλωσης.
• Δικαίωμα διαγραφής: δικαίωμα να ζητήσει από τον Υπεύθυνο επεξεργασίας τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, εάν ισχύει ένας από τους ακόλουθους λόγους:
α) τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία
β) το υποκείμενο των δεδομένων ανακαλεί τη συγκατάθεση και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία
γ) τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβλήθηκαν σε επεξεργασία παράνομα
δ) τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να διαγραφούν, ώστε να τηρηθεί νομική υποχρέωση.
• Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία: το υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα οποιαδήποτε στιγμή να αντιτεθεί στην επεξεργασία και δεν υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία.
• Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Το υποκείμενο των δεδομένων δικαιούται να εξασφαλίζει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας τον περιορισμό της επεξεργασίας, στην περίπτωση που αμφισβητείται η ακρίβεια των δεδομένων, για χρονικό διάστημα που επιτρέπει στον υπεύθυνο επεξεργασίας να επαληθεύσει την ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, αν η επεξεργασία είναι παράνομη και το υποκείμενο των δεδομένων αντιτάσσεται σε αυτήν, αν ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν χρειάζεται πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά τα δεδομένα αυτά απαιτούνται από το υποκείμενο των δεδομένων για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη νομικών αξιώσεων, αν το υποκείμενο των δεδομένων έχει αντιρρήσεις για την επεξεργασία, εν αναμονή της επαλήθευσης του κατά πόσον οι νόμιμοι λόγοι του υπευθύνου επεξεργασίας υπερισχύουν έναντι των λόγων του υποκειμένου των δεδομένων.
• Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων: να λαμβάνει τα δεδομένα σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και να διαβιβάζει τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, μόνο όταν η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση ή σε σύμβαση και διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα.
• Δικαίωμα σε μη αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων: να μην υπόκειται σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που το αφορούν ή το επηρεάζει σημαντικά με παρόμοιο τρόπο, εκτός αν είναι αναγκαία για τη σύναψη ή την εκτέλεση σύμβασης ή βασίζεται στη ρητή συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων.
• Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή: Με την επιφύλαξη τυχόν άλλων διοικητικών ή δικαστικών προσφυγών, κάθε υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να υποβάλει καταγγελία σε εποπτική αρχή (www.dpa.gr) εάν θεωρεί ότι η επεξεργασία των δεδομένων που το αφορά παραβαίνει τον κανονισμό ΓΚΠΔ.

Όλα τα ανωτέρω ισχύουν και για τα στοιχεία των ανηλίκων τέκνων, ακόμη και των κυοφορούμενων, που συλλέγονται από την Εταιρεία για τους άνω σκοπούς.

Για να ασκήσει τα δικαιώματά του που απορρέουν από τον ΓΚΠΔ, ο Ενδιαφερόμενος θα μπορεί:
(i) να αποστείλει το αίτημά του στον Υπεύθυνο, γράφοντας e-mail στη διεύθυνση privacy.gr@prenatal.com με θέμα Privacy
(ii) ή εναλλακτικά να επικοινωνήσει γραπτώς με τον Υπεύθυνο στην παρακάτω διεύθυνση: Prénatal AEBE, Κολοκοτρώνη 66, 18531 ΠΕΙΡΑΙΑΣ.