Home Γενικοί όροι συναλλαγών
Πίσω

Γενικοί όροι συναλλαγών

Γενικοί όροι συναλλαγών

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Οι παρόντες γενικοί όροι συναλλαγών έχουν ως αντικείμενο την ολοκλήρωση μιας σύμβασης αγοράς εξ αποστάσεως μέσω τηλεματικού δικτύου στον ιστότοπο www.prenatal.gr της εταιρείας Prénatal ΑΕΒΕ.
Οι παρόντες γενικοί όροι χρήσης ισχύουν από 01.12.2017 και ενδέχεται να ενημερωθούν ή να τροποποιηθούν οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς προειδοποίηση, και θα ισχύουν από την ημερομηνία δημοσίευσής τους στον ιστότοπο www.prenatal.gr.
Σε κάθε περίπτωση, για τον πελάτη ισχύουν οι όροι που είναι δημοσιευμένοι στον ιστότοπο και γίνονται αποδεκτοί την στιγμή που πραγματοποιείται μια online παραγγελία. Για να μπορέσετε να πραγματοποιήσετε μια αγορά προϊόντος μέσω του ιστότοπού μας, θα πρέπει να είστε ενήλικες.
Οποιαδήποτε επικοινωνία του Πελάτη που συνδέεται με την αγορά προϊόντων –περιλαμβανομένης και οποιασδήποτε τυχόν παρατήρησης, παραπόνου, αιτήματος σχετικά με την αγορά και την παράδοση των προϊόντων, άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης, κλπ- θα πρέπει να αποστέλλεται γραπτώς μέσω της κατάλληλης φόρμας που υπάρχει στην ενότητα του ιστότοπου ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ.
Ο ιστότοπος ασχολείται με τη λιανική πώληση προϊόντων, δηλαδή για αποκλειστική χρήση των καταναλωτών. Ως «Καταναλωτής» νοείται κάθε άτομο που ενεργεί για σκοπούς που δεν έγκεινται στο πλαίσιο του εμπορίου, της επιχείρησης ή του επαγγέλματός του. Παρακαλούμε να μην πραγματοποιούν παραγγελίες όσοι δεν είναι καταναλωτές.
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι έχει γίνει αγορά από κάποιον που δεν χαρακτηρίζεται ως «καταναλωτής» θα ισχύουν οι παρόντες γενικοί όροι συναλλαγής, με εξαίρεση των παρακάτω:
– στον αγοραστή δεν θα αναγνωρίζεται το δικαίωμα υπαναχώρησης
– ο αγοραστής δεν θα μπορεί να επωφεληθεί της εγγύησης των προϊόντων
– στον αγοραστή δεν θα αναγνωριστούν άλλες ενδεχόμενες προστασίες προς όφελος του καταναλωτή που προβλέπονται από το νόμο.

2. ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
2.1. Οι όροι που αναγράφονται στην εισαγωγή είναι συμπληρωματικό και ουσιώδες τμήμα της παρούσας σύμβασης.
2.2. Πραγματοποιώντας μια παραγγελία ο πελάτης δηλώνει ότι έχει διαβάσει όλες τις πληροφορίες που του παρασχέθηκαν κατά τη διαδικασία αγοράς και ότι αποδέχεται εξολοκλήρου τους γενικούς όρους συναλλαγών και πληρωμής που περιγράφονται παρακάτω.
2.3 Ο πελάτης, μόλις ολοκληρώσει τη διαδικασία της online αγοράς, αποδέχεται τους όρους συναλλαγών που αναγράφονται στην παρούσα σύμβαση και τη χρέωση του συνολικού αναγραφόμενου ποσού, συμπεριλαμβανομένου του κόστους αποστολής και ενδεχόμενης αντικαταβολής.
2.4 Ο πελάτης θα έχει τη δυνατότητα να εκτυπώσει ή να διατηρήσει ηλεκτρονικά τους παρόντες γενικούς όρους συναλλαγών. Στο e-mail που θα λάβει με την επιβεβαίωση της παραγγελίας του θα υπάρχει ένα link με τους παρόντες γενικούς όρους συναλλαγών.

3.ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΓΟΡΑΣ
3.1 Ο Πελάτης μπορεί να αγοράσει μόνο τα Προϊόντα που διατίθενται online στον ιστόποπο www.prenatal.gr την στιγμή της αποστολής της παραγγελίας, έτσι όπως περιγράφονται στις σχετικές ενημερωτικές καρτέλες με τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους. Εξυπακούεται ότι η φωτογραφία που συνοδεύει την καρτέλα περιγραφής του προϊόντος ενδέχεται να μην είναι απόλυτα αντιπροσωπευτική των χαρακτηριστικών του και να διαφέρει στο χρώμα, στη διάσταση και στα αξεσουάρ που απεικονίζονται ή να μην αποτυπώνει ακριβώς την ποιότητά του. Όλες οι βοηθητικές πληροφορίες για την αγορά νοούνται ως απλό ενημερωτικό υλικό γενικής φύσεως, που δεν αναφέρεται απόλυτα στα πραγματικά χαρακτηριστικά του κάθε μεμονωμένου προϊόντος, τα οποία περιγράφονται στο εγχειρίδιο οδηγιών και στη συσκευασία του. Οι τιμές πώλησης περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. και οποιοδήποτε άλλο προβλεπόμενο τέλος.

3.2 Η σωστή λήψη της παραγγελίας επιβεβαιώνεται μέσω ενός απαντητικού e-mail που αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση που δηλώνει ο Πελάτης. Αυτό το μήνυμα επιβεβαίωσης θα φέρει ημερομηνία και ώρα εκτέλεσης της παραγγελίας και τον αριθμό της, που θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε οποιαδήποτε περαιτέρω επικοινωνία με την Prenatal. Ο αριθμός παραγγελίας θα ορίζεται την στιγμή της επιβεβαίωσης της παραγγελίας και είναι προοδευτικός και υποχρεωτικά μοναδικός.
Το μήνυμα συνοψίζει όλα τα στοιχεία που εισήγαγε ο Πελάτης, ο οποίος δεσμεύεται να επαληθεύσει την ορθότητά τους και να ενημερώσει άμεσα την Εξυπηρέτηση Πελατών για ενδεχόμενες τροποποιήσεις εντός 3 εργάσιμων ημερών.

3.3 Η Prenatal δέχεται παραγγελίες για Προϊόντα στα οποία υπάρχει διαθεσιμότητα. Για το λόγο αυτό η αποδοχή της πρότασης αγοράς του Πελάτη εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα αυτών των Προϊόντων στην αποθήκη. Η Prenatal δεσμεύεται να ενημερώσει άμεσα και σε κάθε περίπτωση εντός 3 εργάσιμων ημερών τον Πελάτη για ενδεχόμενη απρόβλεπτη έλλειψη στοκ που οφείλεται σε υπερβολική ζήτηση ή άλλη αιτία. Στην περίπτωση αυτή η Prenatal υποχρεούται στην επιστροφή των χρημάτων που τυχόν καταβλήθηκαν για τη μη εκτέλεση της παραγγελίας, ρητά όμως αποκλείεται οποιοδήποτε δικαίωμα του Πελάτη για αποζημίωση ή ευθύνη της Prenatal για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση βλάβη προκληθεί από την αιτία αυτή.

Click And Collect

Το Click & Collect είναι η νέα υπηρεσία που σου επιτρέπει να αγοράσεις online και να παραλάβεις τα προϊόντα στο κοντινότερο σε εσένα κατάστημά Prenatal. Μόλις το κατάστημα λάβει την παραγγελία σου σε ενημερώνει και έχεις 10 ημέρες περιθώριο για να παραλάβεις.

ΚΑΡΤΑ ΔΩΡΟΥ

1. Περιγραφή και ισχύς της Κάρτας Δώρου
1.1. Η ηλεκτρονική “Κάρτα Δώρου”, που διατίθεται online σε προκαθορισμένα ποσά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον Πελάτη ή από τρίτο-αποδέκτη της κάρτας ως δώρο για να αγοράσει οποιοδήποτε προϊόν που υπάρχει στο site και/ή στα καταστήματα Prénatal, με εξαίρεση άλλες Κάρτες Δώρου ή τη συνδρομή Fashion Club, μέχρι την εξάντληση της αξίας της και σε κάθε περίπτωση εντός του χρόνου ισχύος της. Η Κάρτα Δώρου δεν είναι ονομαστική.
Ο Πελάτης μπορεί να αγοράσει μία ή περισσότερες Κάρτες Δώρου για τον ίδιο ή για να την/τις δωρίσει σε τρίτο.
Η Κάρτα Δώρου δεν μπορεί να επαναφορτωθεί και μπορεί να χρησιμοποιηθεί πολλές φορές μέχρι να μηδενιστεί η αξία της, αποκλειστικά για την αγορά προϊόντων –εξαιρείται η αγορά άλλης Κάρτας Δώρου ή της συνδρομής Fashion Club– μέσω του Site και/ή των καταστημάτων Prénatal.

1.2. Η Κάρτα Δώρου, που αποστέλλεται ηλεκτρονικά μέσω e-mail, μπορεί να αγοραστεί στο Site μέσω του link https://prenatal.gr/product-category/gift-card/. Για τον Πελάτη που είναι εγγεγραμμένος στο site και έχει συνδεθεί με τα στοιχεία του, τα πεδία σχετικά με το όνομα και την διεύθυνση e-mail θα είναι προσυμπληρωμένα με αυτά που δήλωσε την στιγμή της εγγραφής στο site.

1.3. H Κάρτα Δώρου ισχύει για 1 χρόνο από την ημερομηνία έκδοσής της και δεν μπορεί να εξαργυρωθεί σε μετρητά, ούτε να πιστωθεί σε πιστωτική κάρτα ή σε τραπεζικό λογαριασμό.

1.4. Η αγορά της Κάρτας Δώρου δεν υπόκειται σε ΦΠΑ.

1.5. Για την αγορά της Κάρτας Δώρου δεν είναι εφικτή η χρήση τυχόν εκπτωτικού κουπονιού (είτε “welcome” κουπονιού έκπτωσης για την πρώτη εγγραφή στο site, είτε εκπτωτικού κουπονιού προσφοράς).

2. Τρόπος αγοράς της Κάρτας Δώρου

2.1. Όταν η Κάρτα Δώρου προορίζεται για δώρο σε τρίτο και όχι για προσωπική χρήση, μέσω της επιλογής “στείλε σε κάποιον την Gift Card”, ο Πελάτης θα έχει τη δυνατότητα να επιλέξει την αποστολή της Κάρτας απευθείας στον αποδέκτη του δώρου.

Ο τρίτος στον οποίο δωρίζεται η Κάρτα Δώρου θα έχει δικαίωμα να την χρησιμοποιήσει μέχρι να μηδενιστεί η αξία της, και σε κάθε περίπτωση εντός του χρόνου ισχύος της, με βάση τους ισχύοντες όρους.
Στη φόρμα σχετικά με την επιλογή αποστολής της Κάρτας Δώρου σε τρίτο θα ζητηθεί στον Πελάτη να συμπληρώσει:
– όνομα του αποστολέα
– e-mail του αποστολέα
– e-mail του παραλήπτη
– επιβεβαίωση του e-mail του παραλήπτη
– συνοδευτικό μήνυμα (προαιρετικά).

Στην περίπτωση που ένας πελάτης θέλει να αγοράσει μια Κάρτα Δώρου για να την κάνει δώρο σε τρίτο, θα πρέπει να δηλώσει τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του παραλήπτη κατά την αγορά. Αυτά τα στοιχεία θα υποβληθούν σε επεξεργασία μόνο για να επιτρέψουν την αποστολή της Κάρτας Δώρου στον τρίτο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων της Prénatal. Γίνεται από κοινού αποδεκτό ότι, αν ο Πελάτης υποδείξει λανθασμένη διεύθυνση e-mail του τρίτου στον οποίο επιθυμεί να στείλει την Κάρτα Δώρου, αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία λήψης της και κατά συνέπεια χρήσης της Κάρτας Δώρου από τον τρίτο, χωρίς να φέρει καμία ευθύνη η Prénatal.

2.2. Πριν την αγορά, ο Πελάτης θα μπορεί να δει μια σύνοψη της παραγγελίας του, στην οποία θα έχει τη δυνατότητα να αλλάξει τα περιεχόμενα και θα του ζητηθεί να την επιβεβαιώσει.
Κατόπιν, θα ζητηθεί από τον Πελάτη να επιλέξει τον τρόπο πληρωμής, που μπορεί να είναι με πιστωτική κάρτα ή κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό (η αντικαταβολή δεν διατίθεται ως τρόπος πληρωμής της συγκεκριμένης υπηρεσίας).

2.3. Ο Πελάτης θα λάβει στη συνέχεια ένα e-mail επιβεβαίωσης της παραγγελίας του, που θα περιέχει τον αριθμό παραγγελίας, τη σύνοψη της παραγγελίας και τον τρόπο πληρωμής που επέλεξε.

2.4. Όταν ολοκληρωθεί η πληρωμή, σύμφωνα με τον τρόπο που έχει επιλέξει ο πελάτης:
(i) Ο Πελάτης που έχει αγοράσει Κάρτα Δώρου για τον ίδιο θα λάβει ακόμη ένα e-mail που θα περιλαμβάνει τον αριθμό παραγγελίας, τον κωδικό της Κάρτας Δώρου και την αξία της, την ημερομηνία λήξης και άλλες σχετικές πληροφορίες.
(ii) Αν ο Πελάτης έχει αγοράσει μια Κάρτα Δώρου για να την κάνει δώρο σε τρίτο, θα λάβει ένα e-mail επιβεβαίωσης που θα περιέχει τον αριθμό παραγγελίας, τον κωδικό της Κάρτας Δώρου, με μη ορατούς κάποιους χαρακτήρες, και την αξία της.
(iii) Ο παραλήπτης της Κάρτας Δώρου θα λάβει ένα e-mail με το όνομα του Πελάτη που αγόρασε την Κάρτα Δώρου, το συνοδευτικό μήνυμα του Πελάτη, αν υπάρχει, τους όρους χρήσης της Κάρτας Δώρου, καθώς και λεπτομέρειες σε σχέση με την Κάρτα Δώρου (τον κωδικό της, την ημερομηνία λήξης και την αξία της) και μια περίληψη των όρων χρήσης της.

3. Τρόπος χρήσης της Κάρτας Δώρου

3.1. Αμέσως μετά τη λήψη του e-mail που περιέχει τον κωδικό της Κάρτας Δώρου, η Κάρτα Δώρου μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως την ημερομηνία λήξης της για την αγορά οποιουδήποτε προϊόντος που υπάρχει στο site και/ή στα καταστήματα Prénatal, συμπεριλαμβανομένου τυχόν κόστους αποστολής ή κόστους αντικαταβολής. Εξαιρείται η αγορά άλλων Καρτών Δώρου ή η αγορά της συνδρομής Fashion Club.

3.2. Για την αγορά προϊόντων με Κάρτα Δώρου, είναι απαραίτητο να εισαχθεί ο κωδικός της στο κατάλληλο πεδίο που υπάρχει στην σελίδα του καλαθιού. Πατώντας πάνω στο πλήκτρο «Χρήση Gift Card» αφαιρείται το απαιτούμενο ποσό της κάρτας δώρου.

3.3. Η Κάρτα Δώρου μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως την ημερομηνία λήξης της για περισσότερες αγορές στο site και/ή στα καταστήματα Prénatal μέχρι να μηδενιστεί η αξία της.

3.4. Στην περίπτωση που το συνολικό ποσό της παραγγελίας είναι μεγαλύτερο από το διαθέσιμο ποσό της Κάρτας Δώρου, το υπόλοιπο ποσό μπορεί να καταβληθεί από τον Πελάτη ή από τρίτο με έναν από τους τρόπους πληρωμής που είναι διαθέσιμοι στο site, ώστε να μπορέσει να ολοκληρωθεί η παραγγελία.

3.5. Μετά τη λήξη ισχύος της (1 χρόνος), η Κάρτα Δώρου δεν θα μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί και το υπολειπόμενο ποσό δεν θα μπορεί να εξοφληθεί.

3.6. Στην περίπτωση που χρειαστεί για οποιοδήποτε λόγο μερική ή ολική ακύρωση της παραγγελίας από την Prénatal, το ποσό που αφαιρέθηκε από την Κάρτα Δώρου κατά την πληρωμή θα επιστραφεί εκ νέου στον Πελάτη μέσω e-mail με τη μορφή κωδικού κουπονιού ίσης αξίας, το οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιήσει για να πραγματοποιήσει επόμενες αγορές στο site, ενώ το ενδεχόμενο υπολειπόμενο ποσό που έχει καταβληθεί με άλλο τρόπο πληρωμής θα επιστραφεί στον Πελάτη με τον ίδιο τρόπο πληρωμής που επέλεξε την στιγμή πραγματοποίησης της παραγγελίας.

3.7. Ο Πελάτης ή ο τρίτος που έλαβε σαν δώρο την Κάρτα Δώρου θα μπορεί να δει στο καλάθι του την κατάσταση της Κάρτας, δηλαδή το υπολειπόμενο ποσό και την ημερομηνία λήξης της, εισάγοντας στο κατάλληλο πεδίο τον κωδικό της και κάνοντας στη συνέχεια κλικ στην επιλογή «Ελέγξτε την κατάσταση της Κάρτας».

3.8. Ο Πελάτης προειδοποιείται ρητά και έχει πλήρη επίγνωση ότι ο κωδικός της Κάρτας Δώρου επιτρέπει τη χρήση της από οποιονδήποτε μέσα στο Site: επομένως αυτός ο κωδικός θα πρέπει να φυλάσσεται με ιδιαίτερη προσοχή από τον Πελάτη ή από τον τρίτο στον οποίο έχει δοθεί σαν δώρο.

4. Δικαίωμα υπαναχώρησης από την αγορά μιας Κάρτας Δώρου

4.1. Στον Πελάτη αναγνωρίζεται το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση αγοράς μιας Κάρτας Δώρου, χωρίς καμία επιβάρυνση, μέσα σε 14 μέρες από την αγορά της σχετικής Κάρτας Δώρου, δηλαδή από την ημερομηνία λήψης του e-mail που περιέχει τον κωδικό της Κάρτας Δώρου. Δεν υπάρχει δικαίωμα υπαναχώρησης στην περίπτωση που μια κάρτα Δώρου έχει χρησιμοποιηθεί μερικά ή ολικά για την αγορά προϊόντων.

4.2. Για να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης, σε περίπτωση που δεν έχει παρέλθει το χρονικό όριο των 14 ημερών και η Κάρτα Δώρου δεν έχει χρησιμοποιηθεί μερικά ή συνολικά για την αγορά προϊόντων, ο Πελάτης πρέπει να ενημερώσει την Prénatal γραπτώς για την απόφασή του να υπαναχωρήσει μέσω της σελίδας “Επικοινωνία”, αναγράφοντας τον αριθμό παραγγελίας της κάρτας του και το e-mail με το οποίο πραγματοποίησε την αγορά.

4.3. Σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται από την παράγραφο 4.2, ο Πελάτης θα λάβει ένα e-mail επιβεβαίωσης της υπαναχώρησης και απενεργοποίησης της Κάρτας Δώρου, που θα περιέχει:
(i) τον αριθμό παραγγελίας από την οποία υπαναχωρεί,
(ii) τον κωδικό της Κάρτας Δώρου για τον οποίο έχει αιτηθεί υπαναχώρηση-απενεργοποίηση – με τα τελευταία ψηφία καλυμμένα σε περίπτωση αγοράς μιας Κάρτας Δώρου για να δοθεί δώρο σε τρίτο
(iii) την ημερομηνία λήξης και την αξία της Κάρτας Δώρου.

Στην περίπτωση υπαναχώρησης για Κάρτα Δώρου που αγοράστηκε για να δοθεί δώρο σε τρίτο, ο τρίτος θα λάβει ένα e-mail με το οποίο θα ενημερώνεται για την απενεργοποίηση της Κάρτας Δώρου ως συνέπεια της χρήσης του δικαιώματος του Πελάτη να υπαναχωρήσει.

4.4. Σε περίπτωση υπαναχώρησης σύμφωνα με την παράγραφο 4.1, θα επιστραφεί στον Πελάτη το ποσό για την αγορά της Κάρτας Δώρου χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, και σε κάθε περίπτωση όχι σε περισσότερες από 14 μέρες από την ημερομηνία που εξέφρασε την επιθυμία του για υπαναχώρηση. Η επιστροφή του ποσού θα πραγματοποιηθεί με τον ίδιο τρόπο πληρωμής που χρησιμοποίησε ο Πελάτης κατά την αγορά της Κάρτας Δώρου, εκτός αν ο ίδιος ζητήσει την επιστροφή των χρημάτων με άλλο τρόπο πληρωμής: σε αυτή την τελευταία περίπτωση θα επιβαρύνουν τον Πελάτη τυχόν επιπλέον κόστη που θα προκύψουν από τον διαφορετικό τρόπο πληρωμής.

4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ
Ο Πελάτης, μόλις ολοκληρώσει την online αγορά, συνιστάται να εκτυπώσει και να αποθηκεύσει τους παρόντες γενικούς όρους συναλλαγών που θα έχει διαβάσει και αποδεχτεί.
Ο πελάτης δηλώνει ότι είναι ενήλικας, καθώς και ότι τα στοιχεία που παρέχει είναι ορθά και αληθή. Απαγορεύεται στον πελάτη να εισάγει ψευδή και/ή επινοημένα και/ή φανταστικά στοιχεία κατά τη διαδικασία εγγραφής για την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης και για τις λοιπές ενημερώσεις.
Απαγορεύεται ρητά η διπλή εγγραφή ή η εισαγωγή στοιχείων τρίτων προσώπων.
Ο Πελάτης απαλλάσσει σε κάθε περίπτωση την Prenatal AEBE από οποιαδήποτε ευθύνη, όφελος ή κόστος άμεσα ή έμμεσα συνδεόμενο ή απορρέον από:
– εισαγωγή μη ορθών στοιχείων ή στοιχείων τρίτων προσώπων
– χρήση του ιστότοπου www.prenatal.gr
– χρήση των κωδικών πρόσβασης του πελάτη από τρίτους
– παραβίαση των παρόντων γενικών όρων συναλλαγών.

5. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η εξόφληση των Προϊόντων που αγοράζονται online μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω πιστωτικής, χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας, κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό ή αντικαταβολή.

Πληρωμή με πιστωτική κάρτα
Η εξόφληση πραγματοποιείται με κάρτες Visa, Mastercard, Maestro, American Express, Diners.  Για τις πιστωτικές κάρτες παρέχεται δυνατότητα άτοκων δόσεων με βάση το ύψος της αγοράς (για ποσά από €50,00 έως €99,99 ισχύουν 3 δόσεις, για ποσά από €100,00 έως €199,99 ισχύουν 6 δόσεις, για ποσά από €200,00 και άνω ισχύουν 12 δόσεις)
Στην περίπτωση πληρωμής των προϊόντων με πιστωτική, χρεωστική ή προπληρωμένη κάρτα (μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας) η συνεργαζόμενη τράπεζα θα εγκρίνει την πίστωση μόνο του ποσού που σχετίζεται με την αγορά. Σε περίπτωση ακύρωσης της παραγγελίας είτε από την πλευρά του Πελάτη είτε από την πλευρά της Prenatal AEBE, η Prenatal AEBE θα προχωρήσει σε άμεση ακύρωση της συναλλαγής και έκδοση πιστωτικού. Οι χρόνοι του αντιλογισμού εξαρτώνται αποκλειστικά από το σύστημα της εκδότριας τράπεζας. Μόλις πραγματοποιηθεί η ακύρωση της συναλλαγής, η Prenatal AEBE απαλλάσσεται οποιασδήποτε ευθύνης για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, για καθυστερήσεις ή τυχόν ζημίες προκληθούν από το σύστημα της Τράπεζας.
Η Prenatal AEBE διατηρεί το δικαίωμα να σου ζητήσει επιπρόσθετες πληροφορίες ή την αποστολή εγγράφων που θα αποδεικνύουν την κυριότητα της εν λόγω κάρτας. Σε περίπτωση που δεν παρασχεθούν αυτές οι πληροφορίες ή τα έγγραφα, η Prenatal AEBE διατηρεί το δικαίωμα να μην κάνει αποδεκτή τη λύση της σύμβασης. Σε καμία φάση της διαδικασίας εξόφλησης με πιστωτική κάρτα η Prenatal AEBE δεν είναι σε θέση να γνωρίζει τις προσωπικές πληροφορίες που σχετίζονται με τον κάτοχο του εν λόγω εργαλείου πληρωμής, εφόσον αυτές οι πληροφορίες μεταβιβάζονται απευθείας από τον ιστότοπο προς την Τράπεζα που διαχειρίζεται τη συναλλαγή μέσω ασφαλούς και προστατευμένου πρωτοκόλλου. Ως εκ τούτου, η Prenatal AEBE δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για ενδεχόμενη δόλια χρήση των πιστωτικών καρτών από τρίτους όταν εξοφλούνται προϊόντα που αγοράστηκαν στον ιστότοπό μας.

Κατάθεση σε λογαριασμό τραπέζης
Σε περίπτωση που επιλέξεις αυτόν τον τρόπο πληρωμής εδώ θα βρεις όλους τους εταιρικούς λογαριασμούς της Prenatal AEBE.
Για να προχωρήσει η παραγγελία και να επιβεβαιώσουμε την πληρωμή, θα πρέπει να μας στείλεις μέσω email την απόδειξη κατάθεσης μαζί με τον αριθμό παραγγελίας, το όνομα, το επώνυμό σου και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας. Σε περίπτωση ακύρωσης της παραγγελίας, είτε από την πλευρά του Πελάτη είτε από την πλευρά της Prenatal AEBE, η αξία θα πιστωθεί στο λογαριασμό του Πελάτη πάντα μέσω κατάθεσης σε λογαριασμό το μέγιστο εντός 14 ημερολογιακών ημέρων. Μόλις ζητηθεί η ακύρωση της συναλλαγής, η Prenatal AEBE απαλλάσσεται οποιαδήποτε ευθύνης για ενδεχόμενη ζημία, άμεση ή έμμεση, που ενδέχεται να προκληθεί από καθυστέρηση επιστροφής του καταβληθέντος ποσού.

Αντικαταβολή
Η εξόφληση με αντικαταβολή επιβαρύνεται με επιπλέον χρέωση €3,00 ανεξάρτητα από το ποσό της παραγγελίας και πραγματοποιείται αποκλειστικά με μετρητά. Η πληρωμή με μετρητά μέσω αντικαταβολής προσφέρεται για αγορές κάτω των €500.
Η εξόφληση μέσω αντικαταβολής για ογκώδεις παραγγελίες (παράδοση με Delatolas Courier) δεν παρέχεται στις παρακάτω περιοχές: Αίγινα, Αλόννησο, Αμοργό, ‘Αμφισσα, Αράχωβα,  Αστυπάλαια, Γαλαξίδι, Δελφοί, Δεσφίνα, Ικαρία, Ίο, Ιτέα, Κάσο, Καστελόριζο, Κέα, Κουφονήσια, Κύθηρα, Κύθνο, Λειψούς, Λέρο, Μήλο, Νίσυρο, Νεάπολη Σπάρτης, Παξούς, Πάτμο, Πόρο, Σαμοθράκη, Σέριφο, Σίκινο, Σίφνο, Σπέτσες, Σύμη, Τήλο, Ύδρα, Φολέγανδρο, Φωκίδα, Ψαρρά, Αρεόπολη Λακωνίας.

Η υπηρεσία της αντικαταβολής δεν είναι διαθέσιμη για παραγγελίες με τρόπο παράδοσης Click & Collect

 

6. ΕΓΓΥΗΣΗ
6.1 Όλα τα προϊόντα που πωλούνται στον ιστότοπο www.prenatal.gr καλύπτονται από τη συμβατική εγγύηση των κατασκευαστών και από εγγύηση 24 μηνών για ελαττώματα κατασκευής. Για να επωφεληθεί της εγγύησης, ο Πελάτης θα πρέπει να διατηρήσει την απόδειξη αγοράς.
Η εγγύηση 24 μηνών ισχύει για προϊόντα που παρουσιάζουν ελάττωμα, με την προϋπόθεση ότι αυτά έχουν χρησιμοποιηθεί σωστά, σύμφωνα με τον σκοπό για τον οποίον κατασκευάστηκαν και με όσα προβλέπονται από το εγχειρίδιο οδηγιών. Η εγγύηση παρέχεται αυστηρά και μόνο σε Καταναλωτές (όχι δηλαδή σε όποιον πραγματοποιεί αγορά για επαγγελματική χρήση). Το ελάττωμα θα πρέπει να δηλωθεί από τον πελάτη μέσα σε 2 μήνες από την στιγμή που διαπιστώνεται ότι υπάρχει, διαφορετικά χάνει το δικαίωμα της εγγύησης. Ο Πελάτης μπορεί να μας γράψει στην ενότητα του ιστότοπου ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, συμπληρώνοντας την κατάλληλη φόρμα, μαζί με αναφορά του ελαττώματος, επισυνάπτοντας τουλάχιστον μία σχετική φωτογραφία και αναφέροντας αριθμό παραγγελίας, αριθμό απόδειξης και ημερομηνία αγοράς. Μόλις η Prenatal AEBE λάβει όλα τα στοιχεία, θα αξιολογήσει το ελάττωμα και αφού πραγματοποιήσει τους απαραίτητους ποιοτικούς ελέγχους για να επιβεβαιωθεί το ελάττωμα του Προϊόντος, θα προσκομίσει τον Πελάτη τον κωδικό επιστροφής μέσω e-mail στη διεύθυνση που μας έδωσε ο ίδιος κατά την εγγραφή του στον ιστότοπο ή κατά τη διεξαγωγή της παραγγελίας. Η επιστροφή του Προϊόντος δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση αναγνώριση ελαττώματος ή μη συμβατότητας κατασκευής, το οποίο θα επιβεβαιωθεί μόνο κατόπιν επιστροφής του. Τα προϊόντα θα πρέπει να επιστραφούν εντός 30 ημερών από τη διαπίστωση του ελαττώματος στην παρακάτω διεύθυνση: e-shop Prenatal Μεταμόρφωσης, Λυκοβρύσεως 15, 14452 Μεταμόρφωση, ΑΤΤΙΚΗ. Σε περίπτωση επιβεβαιωμένου ελαττώματος (τονίζουμε ότι το ελάττωμα που εμφανίζεται μέσα σε 6 μήνες από την αγορά θεωρείται ότι ύπηρχε ήδη στο προϊόν, ενώ πέρα από αυτό το χρονικό διάστημα θα πρέπει ο καταναλωτής να αποδείξει ότι πρόκειται για ένα ελάττωμα κατασκευής και δεν είναι αποτέλεσμα κακής χρήσης ή από ελλιπή ή μη σωστή συντήρηση ή φθορά που έχει προκληθεί από κανονική), η Prenatal AEBE θα φροντίσει με δικά της έξοδα να καταστήσει συμβατό κατασκευαστικά το προϊόν μέσω επιδιόρθωσης, αντικατάστασης ή μείωσης τιμής, μέχρι τη επίλυση της σύμβασης.
6.2 Σε περίπτωση που, για οποιοδήποτε λόγο, δεν είναι σε θέση να επιστρέψει το προϊόν της εγγύησης στον Πελάτη επιδιορθωμένο ή κατόπιν αντικατάστασης, η Prenatal AEBE θα προχωρήσει σε επιστροφή της αξίας του λαμβάνοντας υπόψη τη χρήση του ή την αντικατάστασή του με ένα άλλο προϊόν παρόμοιων ή καλύτερων χαρακτηριστικών.
6.3 Οι χρόνοι της επιδιόρθωσης ή της ενδεχόμενης αντικατάστασης του προϊόντος εξαρτώνται αποκλειστικά από την πολιτική του εκάστοτε κατασκευαστή και καμία απαίτηση δεν μπορεί να ζητηθεί από την Prénatal ΑΕΒΕ για ενδεχόμενη καθυστέρηση στην πραγματοποίηση της επιδιόρθωσης ή της αντικατάστασης.
6.4 Σε περίπτωση που η εγγύηση προβλέπει αντικατάσταση του προϊόντος, το προϊόν πρέπει επιστραφεί από τον Πελάτη στην αυθεντική του συσκευασία, ακέραιο σε όλα τα τμήματά του (μαζί με τη συσκευασία και ενδεχόμενα έγγραφα και δωρεάν αξεσουάρ που το συνοδεύουν: εγχειρίδια οδηγιών, καλώδια, κλπ…). Για να αποφευχθεί η φθορά της αυθεντικής συσκευασίας συνιστάται η τοποθέτησή του σε μια δεύτερη συσκευασία. Καλό είναι ο Πελάτης να αποφύγει να κολλήσει ετικέτες ή αυτοκόλλητα απευθείας πάνω στην αυθεντική συσκευασία του προϊόντος. Στον Πελάτη θα αποσταλεί ένας “Κωδικός επιστροφής” για την επιστροφή του προϊόντος που θα πρέπει να αναγράφεται εξωτερικά της συσκευασίας, ακολουθώντας τις οδηγίες που θα λάβει απευθείας στο σχετικό e-mail έγκρισης της επιστροφής του προϊόντος.

7. ΧΡΟΝΟΙ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ
7.1 Η Prenatal AEBE δέχεται παραγγελίες με αποκλειστική παράδοση στην Ελλάδα.
Η παράδοση των προϊόντων που αγοράζεις στο online store Prenatal γίνεται κατά μέσο όρο εντός 3 έως 5 εργάσιμων ημερών από την παραγγελία τους (εδώ μπορείς να διαβάσεις αναλυτικά εκτιμώμενο χρόνο παράδοσης ανάλογα με την περιοχή που θα γίνει η παράδοση). Οι μεταφορείς δεν πραγματοποιούν παραδόσεις κατά τις επίσημες αργίες καθώς και τα Σαββατοκύριακα.
Οι χρόνοι παράδοσης είναι ενδεικτικοί και μπορεί να υποστούν καθυστερήσεις σε περιπτώσεις εορταστικών περιόδων ή λόγω κακών καιρικών συνθηκών. Ειδικά για τα νησιά διαφοροποιούνται ανάλογα με την εποχικότητα και τα δρομολόγια των πλοίων. Ρητά συμφωνείται ότι η Prenatal ΑΕΒΕ δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για ανικανότητα παράδοσης που οφείλεται σε ανωτέρα βία, όπως φωτιές, σεισμούς, απεργίες, αποκλεισμούς, πλημμύρες και άλλα όμοια που τυχόν παρεμποδίσουν εν μέρει ή συνολικά την εκτέλεση των συμφωνημένων χρόνων παράδοσης.

Για την αποστολή ελαφριών δεμάτων συνεργαζόμαστε με την ACS courier, ενώ για βαριά ή/και ογκώδη αντικείμενα η αποστολή γίνεται με DELΑTOLAS COURIER – ΔΕΛΑΤΟΛΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ.

Σημαντική ενημέρωση: λόγω των ειδικών συνθηκών εξαιτίας του COVID-19, σας ενημερώνουμε ότι οι παραδόσεις πραγματοποιούνται από τους μεταφορείς σε ανοιχτό χώρο επί πεζοδρομίου (εκτός και έχει προηγηθεί διαφορετική συνεννόηση) τηρώντας τις προβλεπόμενες αποστάσεις.

Οι παραδόσεις πραγματοποιούνται σε εργάσιμες μέρες και ώρες, γι’αυτό είναι προτιμότερο να επιλεχθεί ως διεύθυνση παράδοσης ένα σημείο όπου θα είναι σίγουρα κάποιος παρών για την παραλαβή, διαφορετικά το δέμα θα φυλαχθεί στην αποθήκη του μεταφορέα με πιθανότητα καθυστέρησης της παράδοσής του, όπως είναι λογικό, και ενδεχόμενη επιβάρυνση για την αποθήκευσή του. Το πακέτο θα φυλαχθεί στην αποθήκη του μεταφορέα μέγιστο έως 5 εργάσιμες ημέρες και κατόπιν η Prenatal AEBE διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την παραγγελία καθώς και να προχωρήσει σε χρέωση του κόστους αποθήκευσης προς τον Πελάτη.

7.2 Επίσης ο πελάτης μπορεί να κάνει κράτηση online, πληρωμή και παραλαβή από φυσικό κατάστημα Prénatal: επιλέγοντας αυτόν τον τρόπο, ο Πελάτης θα μπορεί να κάνει κράτηση online και να παραλάβει το προϊόν από ένα κατάστημα Prénatal στην Ελλάδα που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα. Είναι απαραίτητο να απευθυνθεί στο κατάστημα μόνο αφού έχει λάβει το email με την επιβεβαίωση της κράτησης.

Ο Πελάτης θα πρέπει να απευθυνθεί στο κατάστημα για να παραλάβει το Προϊόν που παράγγειλε μαζί με ένα αντίγραφο του e-mail επιβεβαίωσης της κράτησης που αναγράφει και τον σχετικό αριθμό κράτησης. Ο Πελάτης θα έχει στη διάθεσή του 4 εργάσιμες ημέρες για να παραλάβει το προϊόν από το κατάστημα της επιλογής του και δεν υπάρχει η δυνατότητα αποστολής του σε διαφορετικό κατάστημα από εκείνο που επιλέχθηκε αρχικώς. Δεν προβλέπεται δωρεάν παράδοση στο σπίτι ή συναρμολόγηση.

7.3 Για κάθε παραγγελία που πραγματοποιείται στον ιστότοπο www.prenatal.gr, η Prénatal ΑΕΒΕ εκδίδει ένα παραστατικό για το προϊόν που αποστέλλεται. Για την έκδοση του παραστατικού χρησιμοποιούνται οι πληροφορίες που παρέχονται από τον Πελάτη στην στιγμή της παραγγελίας. Μετά την έκδοση του παραστατικού δεν θα μπορούν να γίνουν τροποποιήσεις των στοιχείων του.

7.4 Τα μεταφορικά είναι δωρεάν για παραγγελίες άνω των €70,00, ενώ για τις παραγγελίες χαμηλότερης αξίας το κόστος αποστολής είναι €4,00 σε όλη την Ελλάδα. Το κόστος των μεταφορικών αναγράφεται στο καλάθι κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας.

7.5 Τρόπος παράδοσης για ογκώδη αντικείμενα:
Για Αττική, Θεσσαλονίκη και Πάτρα η παράδοση γίνεται εντός της οικίας μέσω ανελκυστήρα ή κλιμακοστάσιου για μεμονωμένα αντικείμενα έως 25 κιλών. Άνω των 25 και έως 70 κιλά, μόνο εφόσον είναι δυνατή η πρόσβαση σε ανελκυστήρα με καρότσι μεταφοράς. Εάν δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα, θα εξετάζεται η παράδοση με τη χρήση ανυψωτικού μηχανήματος και η χρέωση θα πραγματοποιείται κατόπιν συμφωνίας. Για τις υπόλοιπες χερσαίες περιοχές η παράδοση πραγματοποιείται σύμφωνα με τις παρακάτω προϋποθέσεις:
Εντός οικίας με την προϋπόθεση ότι τα προϊόντα μπορούν να παραδοθούν με τη χρήση ανελκυστήρα ή κλιμακοστασίου του κτιρίου και αφορά μεμονωμένα τεμάχια έως 20 κιλά έκαστο.
Για αντικείμενα βάρους άνω των 20 κιλών δεν προβλέπεται παράδοση σε όροφο (υπάρχει δυνατότητα παράδοσης σε όροφο κατόπιν συνεννόησης απευθείας με τη μεταφορική και με επιβάρυνση του πελάτη).
Δυσπρόσιτες περιοχές ή νησιωτικοί προορισμοί: παράδοση επί πεζοδρομίου, ανεξαρτήτως βάρους, αλλιώς κατόπιν συνεννόησης απευθείας με τη μεταφορική (με επιβάρυνση του πελάτη).
Κατά την παραλαβή των προϊόντων ο Πελάτης πρέπει να ελέγξει:
– ότι ο αριθμός των κιβωτίων που παραδόθηκαν αντιστοιχεί σε αυτόν που αναγράφεται στο δελτίο αποστολής
– ότι οι συσκευασίες είναι ακέραιες και δεν φέρουν ίχνος ζημιάς. Αν όλα έχουν καλώς, υπογράφετε το φορτωτικό έγγραφο που θα σας προτείνει ο μεταφορέας.
Αν διαπιστωθεί ότι υπάρχει ίχνος ζημιάς στις συσκευασίες, ανοίγετε τις συσκευασίες κι αν τα εμπορεύματα φέρουν ζημιές όπως θραύσεις, κοιλάνσεις ή εκδορές κ.λπ. δεν παραλαμβάνετε την παραγγελία και σημειώνετε στο φορτωτικό έγγραφο: «Δεν παραλαμβάνω την παραγγελία διότι τα εμπορεύματα έχουν υποστεί τις κάτωθι ζημιές…».
Στην περίπτωση που ο μεταφορέας αρνηθεί να περιμένει το άνοιγμα της συσκευασίας, τότε μπορείτε να αρνηθείτε την παραλαβή ή αν διαπιστώσετε ότι η συσκευασία φέρει ίχνη ζημιάς να γράψετε στο φορτωτικό έγγραφο:
” παραλαμβάνω με επιφύλαξη για την αρτιότητα της παραγγελίας, διότι η συσκευασία εμφανίζει ζημιές στα σημεία …………(π.χ. στο επάνω μέρος της συσκευασίας ή στην πλευρά κατά μήκος ή κατά πλάτος κλ.π.”
Στη συνέχεια θα πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας για να μας ενημερώσετε για τη ζημιά εντός 7 ημερών από την παραλαβή των προϊόντων τηλεφωνικά στο (+30) 210 28 51 340, να αποστείλετε γραπτό μήνυμα μέσω της φόρμας ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ που υπάρχει στον ιστότοπό μας ή να μας γράψετε στη διεύθυνση e-shop Prenatal Μεταμόρφωσης, Λυκοβρύσεως 15, 14452 Μεταμόρφωση, ΑΤΤΙΚΗ.

Η Prénatal ΑΕΒΕ απαλλάσσεται οποιασδήποτε ευθύνης για αδυναμία παράδοσης εξαιτίας απουσίας του παραλήπτη, λανθασμένης ή ελλιπούς διεύθυνσης ή άλλων λόγων που δεν εξαρτώνται από εκείνη.

8. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ
Οποιοδήποτε παράπονο η αντίρρηση μπορεί να σταλεί ταχυδρομικά στην παρακάτω διεύθυνση:
e-shop Prenatal Μεταμόρφωσης, Λυκοβρύσεως 15, 14452 Μεταμόρφωση, ΑΤΤΙΚΗ.

9. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ
9.1 Ο Καταναλωτής (δηλαδή ένα φυσικό πρόσωπο που αγοράζει το προϊόν για σκοπούς που δεν σχετίζονται με την επαγγελματική ιδιότητά του) έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση αγοράς και να επιστρέψει τα προϊόντα που αγόρασε χωρίς καμία κύρωση και χωρίς να χρειάζεται να παρέχει καμία αιτιολογία εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που τα παρέλαβε.
9.2 – Το δικαίωμα υπαναχώρησης μπορεί να ασκηθεί εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των προϊόντων χρησιμοποιώντας κατ’επιλογήν έναν από τους ακόλουθους τρόπους: γραπτώς μέσω της σελίδας “Πολιτική Επιστροφών” , μέσω της σελίδας ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ή στέλοντας email στη διεύθυνση prenataleshop@prenatal.gr. Ο καταναλωτής θα λάβει ένα email αποδοχής του αιτήματος υπαναχώρησης, καθώς και έναν αριθμό επιστροφής που θα πρέπει να εισάγει στο δέμα, αλλά και οδηγίες για να προχωρήσει στην επιστροφή του προϊόντος, με αποκλειστικά δική του φροντίδα και έξοδα, αυστηρά εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του, προς τη διεύθυνση e-shop Prenatal Μεταμόρφωσης, Λυκοβρύσεως 15, 14452 Μεταμόρφωση, ΑΤΤΙΚΗ.

9.3 Το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση αγοράς και επιστροφής των προϊόντων θεωρείται ότι ασκείται ορθώς εφόσον τηρούνται πλήρως οι εξής προϋποθέσεις:
α. Το προϊόν πρέπει να είναι ακέραιο, να μην έχει χρησιμοποιηθεί, φορεθεί ή πλυθεί. Δεν είναι δυνατό να επιστραφεί μόνο τμήμα του αγορασθέντος προϊόντος (πχ χωρίς τα αξεσουάρ, τις επενδύσεις κλπ)
β. τα προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται στην αρχική τους συσκευασία (ενδεικτικά στην περίπτωση CD, DVD, βιβλίων, διακοσμητικών αντικειμένων, παιχνιδιών, θηλών, πιπίλων κλπ, η συσκευασία πρέπει να είναι σφραγισμένη όπως ήταν αρχικά. Εάν θέλεις να επιστρέψεις ένα σετ, πρέπει να επιστρέψεις όλα τα κομμάτια που το αποτελούν).
γ. η ετικέτα ή το καρτελάκι ταυτοποίησης δεν πρέπει να έχει αφαιρεθεί από το προϊόν. Μαζί με τα προϊόντα θα πρέπει να συμπεριληφθούν και όλα τα συνοδευτικά έγγραφα (π.χ. απόδειξη λιανικής πώλησης ή κάρτα αλλαγής σε περίπτωση δώρου).
Το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν επιτρέπεται σε περίπτωση που:
α) έχει αφαιρεθεί η σφραγισμένη συσκευασία από προϊόντα τα οποία δεν είναι κατάλληλα για επιστροφή για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής
β) προϊόντα που έχουν αγοραστεί κατόπιν ειδικής παραγγελίας, εξατομικευμένα στις προτιμήσεις του Πελάτη.
Για να αποφευχθεί η φθορά της αρχικής συσκευασίας, συνιστάται η τοποθέτησή της σε μια δεύτερη συσκευασία, όπου θα επικολληθεί η ετικέτα με τον κωδικό επιστροφής που θα χορηγηθεί από την Prenatal.
Καλό είναι ο Πελάτης να αποφύγει να κολλήσει ετικέτες ή αυτοκόλλητα απευθείας πάνω στην αυθεντική συσκευασία του προϊόντος και επίσης πρέπει να αναγράφεται με σαφήνεια ο αποστολέας.
Μόλις παραληφθεί από την Prenatal, θα γίνει ο απαραίτητος έλεγχος για να διαπιστωθούν τυχόν ζημιές ή παραβιάσεις που δεν οφείλονται στη μεταφορά.
9.4 Ο Καταναλωτής φέρει την πλήρη ευθύνη για ενδεχόμενη χρήση των προϊόντων διαφορετική από την ενδεδειγμένη ως προς τη φύση, τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία τους. Ως εκ τούτου, σε περίπτωση που τα επιστραφέντα είδη παρουσιάσουν φθορά (π.χ. σημάδια κακής χρήσης, γδαρσίματα, ρωγμές, παραποιήσεις κλπ), δεν είναι πλήρη τα στοιχεία ή τα αξεσουάρ τους (ειδικές ετικέτες και καρτελάκια που κρέμονται από το προϊόν), δεν συνοδεύονται από εγχειρίδια οδηγιών/σημειώσεις, τις αρχικές συσκευασίες και την εγγύησή τους, όπου υπάρχει, η μείωση της αξίας του επιστρεφόμενου προϊόντος, λόγω της άνω χρήσης, βαρύνει αποκλειστικά τον Καταναλωτή.
9.5 Σε περίπτωση υπαναχώρησης από τη σύμβαση θα επιστραφεί το τίμημα που καταβλήθηκε προς την Prenatal AEBE, συμπεριλαμβανομένων και των μεταφορικών (εξαιρουμένης της χρέωσης της αντικαταβολής, καθώς και τυχόν επιπρόσθετων χρεώσεων που επέλεξε ο πελάτης ως προς τον τρόπο παράδοσης) εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που η Prenatal AEBE ενημερώθηκε για το αίτημα. Η Prenatal AEBE διατηρεί το δικαίωμα να παρακρατήσει την επιστροφή του τιμήματος μέχρι να λάβει πίσω τo επιστρεφόμενο προϊόν ή μέχρι ο καταναλωτής να παράσχει αποδείξεις ότι έστειλε πίσω το προϊόν (όποιο από τα 2 συμβεί πρώτο).
Η Prenatal θα αποδώσει το αντίτιμο που εισέπραξε για τα επιστρεφόμενα προϊόντα με τον ίδιο τρόπο που χρησιμοποιήθηκε για την πληρωμή τους:
-αν η εξόφληση έγινε με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα, η Prenatal ΑΕΒΕ, εφόσον έχει εισπράξει το τίμημα από την Τράπεζα, θα υποχρεούται να ενημερώσει την Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η Τράπεζα θα προβεί σε κάθε προβλεπόμενη ενέργεια. Η Prenatal ΑΕΒΕ, κατόπιν της ενημέρωσης αυτής δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από τη σύμβαση που έχει καταρτιστεί μεταξύ της εκδότριας τράπεζας και του Πελάτη.
-αν η εξόφληση έγινε με αντικαταβολή ή κατάθεση σε τράπεζα, η επιστροφή των χρημάτων θα γίνει σε τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδείξει ο Πελάτης, σημειώνοντας IBAN, το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου και την τράπεζα την οποία αφορά. Ο χρόνος που απαιτείται για την επιστροφή του ποσού εξαρτάται από την ορθότητα των στοιχείων της παραγγελίας και από την τράπεζα στην οποία έχει ο Πελάτης λογαριασμό. Υπενθυμίζουμε ότι είναι απαραίτητη η ύπαρξη τραπεζικού λογαριασμού προκειμένου να εισπραχθεί η επιστροφή χρημάτων για παραγγελίες με αντικαταβολή.

10. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
Τα προσωπικά στοιχεία που ζητούνται κατά την αποστολή της παραγγελίας συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας αποκλειστικά για να ικανοποιήσουν τα αιτήματα του Πελάτη. Η Prénatal ΑΕΒΕ εγγυάται στους πελάτες της πλήρη σεβασμό του Νόμου περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
Πλήρης ενημέρωση διατίθεται στην ιστοσελίδα https://prenatal-gr.com/privacy/.

11. ΙΣΧΥΟΝ ΔΙΚΑΙΟ
Οι παρόντες Γενικοί Όροι Συναλλαγών διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και αρμόδια δικαστήρια για κάθε τυχόν διαφορά προκύψει από συναλλαγές εξ αποστάσεως μέσω του παρόντος ιστότοπου ορίζονται τα Δικαστήρια του Πειραιά.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΕΡΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Άρθ. 13 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

Η Prenatal AEBE, με νόμιμη έδρα στον Πειραιά, Κολοκοτρώνη 66, ΑΦΜ 094253629 (παρακάτω η “Εταιρεία” ή ο “Υπεύθυνος”), υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, παρέχει παρακάτω ενημέρωση για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με το άθρ. 13 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (παρακάτω “ΓΚΠΔ”), προς τους ενδιαφέρομενους (παρακάτω οι “Ενδιαφερόμενοι”).
Η Εταιρεία, με την ιδιότητα του Υπεύθυνου της επεξεργασίας, δεσμεύεται να προστατέψει την εμπιστευτικότητα και τα δικαιώματα του Ενδιαφερόμενου και, σύμφωνα με τις αρχές που προβλέπονται από τους προαναφερόμενους κανονισμούς, η επεξεργασία των παρεχόμενων δεδομένων θα διέπεται από τις αρχές της νομιμότητας, της αντικειμενικότητας και της διαφάνειας.

1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
Τα προσωπικά στοιχεία των Ενδιαφερόμενων θα διαχειρίζονται από την Εταιρεία για τους κάτωθι σκοπούς επεξεργασίας:

α) για την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων στο πλαίσιο πρόθεσης σύναψης σύμβασης ή σύμβασης που είναι αναγκαίες για την παροχή πώλησης προς τον Ενδιαφερόμενο, εφόσον ο ίδιος έχει προβεί σε μια online αγορά, ή για την παροχή ενδεχόμενων επιπρόσθετων υπηρεσιών που ζητούνται από τον ίδιο τον Ενδιαφερόμενο (όπως βοήθεια, επικοινωνία με την εξυπηρέτηση πελατών, αποστολή email και ενημερωτικών δελτίων (newsletters), χρήση συγκεκριμένων λειτουργιών της ιστοσελίδας)
β) για την τήρηση των διατάξεων των νόμων και των κανονισμών, εθνικών και διεθνών, ή για την εκτέλεση μιας εντολής της δικαστικής ή άλλης αρχής στις οποίες υπόκειται ο Υπεύθυνος
γ) για την άσκηση των δικαιωμάτων του Υπευθύνου με ειδική μνεία σε εκείνο της υπεράσπισης σε δίκη.
δ) για την πραγματοποίηση διαφόρων ενεργειών marketing, όπως προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών, αποστολή ενημερωτικών, διαφημιστικών και προωθητικών υλικών και μηνυμάτων
ε) για τη διεξαγωγή αναλύσεων –μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας– με σκοπό τον καθορισμό του προφίλ του Ενδιαφερόμενου, ώστε να προσαρμόζονται οι ενέργειες marketing στις ανάγκες του
ζ) για τη διεξαγωγή αναλύσεων και ερευνών αγοράς, και σε σχέση με το βαθμό ικανοποίησης του Ενδιαφερόμενου.

Η χορήγηση των στοιχείων για τους σκοπούς επεξεργασίας που αναγράφονται στα σημεία α, β και γ είναι προαιρετική. Εντούτοις, η ελλιπής χορήγηση στοιχείων και/ή ενδεχόμενη άρνηση επεξεργασίας τους θα καταστήσει αδύνατη την παροχή των ζητούμενων υπηρεσιών. Η επεξεργασία είναι σύννομη, καθώς πραγματοποιείται στο πλαίσιο σύμβασης ή πρόθεσης σύναψης σύμβασης, με σεβασμό των διατάξεων του Νόμου και των Κανονισμών και άσκηση των δικαιωμάτων του Υπευθύνου.
Η χορήγηση των στοιχείων για τους σκοπούς επεξεργασίας που αναγράφονται στα σημεία δ, ε και ζ είναι προαιρετική. Εντούτοις, η άρνηση χορήγησής τους θα καταστήσει αδύνατο για τον Υπεύθυνο να πραγματοποιήσει τις περιγραφόμενες ενέργειες. Ο Ενδιαφερόμενος θα μπορεί επίσης να ανακαλέσει τη συναίνεσή του οποιαδήποτε στιγμή, με την ίδια ευκολία με την οποία την παραχώρησε.

2. ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιείται σε ηλεκτρονική και/ή έντυπη μορφή, μέσω καταχώρισης, προσαρμογής, αρχειοθέτησης και μεταβίβασης των στοιχείων, και με τη βοήθεια λοιπών εργαλείων πληροφορικής.
Τα εργαλεία και τα βοηθήματα που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της διεξαγωγής των διαδικασιών επεξεργασίας είναι κατάλληλα να εγγυώνται την ασφάλεια και εμπιστευτικότητα των δεδομένων.
Κατά τη διεξαγωγή των διαδικασιών επεξεργασίας, η Εταιρεία δεσμεύεται:
• να εξασφαλίζει την ορθότητα και επικαιροποίηση των δεδομένων και να προβαίνει σε εύλογο χρονικό διάστημα σε ενδεχόμενες διορθώσεις και/ή προσθήκες που ζητούνται από τον Ενδιαφερόμενο
• να υιοθετεί μέτρα ασφαλείας που διασφαλίζουν την κατάλληλη προστασία των δεδομένων, λαμβάνοντας υπ’όψιν τον πιθανό αντίκτυπο που επιφέρει η επεξεργασία στα δικαιώματα και στις θεμελιώδεις ελευθερίες του Ενδιαφερόμενου
• να γνωστοποιεί στον Ενδιαφερόμενο, στους χρόνους και στις περιπτώσεις που προβλέπονται από τον υφιστάμενο κανονισμό, ενδεχόμενη παραβίαση των προσωπικών δεδομένων
• να διασφαλίζει τη συμμόρφωση της επεξεργασίας με τις εφαμοστέες διατάξεις του νόμου.

3. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Εξαιρουμένων των κοινοποιήσεων που διενεργούνται για την εκτέλεση υποχρεώσεων που απορρέουν από το νόμο, τα προσωπικά δεδομένα του Ενδιαφερόμενου ενδέχεται να γνωστοποιηθούν:
• σε εργαζόμενους και συνεργάτες του Υπευθύνου, με την ιδιότητα των κατάλληλα εξουσιοδοτημένων για την επεξεργασία των δεδομένων (“Εκτελούντες”)
• σε εταιρείες στο εσωτερικό της χώρας και του εξωτερικού που ανήκουν στον ίδιο όμιλο με τον Υπεύθυνο
• σε εμπορικούς αντιπροσώπους του Υπευθύνου που έχουν αναλάβει τη διαχείριση των σημείων πώλησης
• σε εταιρείες που παρέχουν καταχώριση δεδομένων (data entry) και ψηφιακή αρχειοθέτηση
• σε εταιρείες marketing
• σε διοικητικούς και λογιστικούς συμβούλους
• σε εν γένει αρχές, επιχειρήσεις, δημόσιους φορείς και οργανισμούς, τόσο εθνικούς όσο και διεθνείς
αποκλειστικά για τους προαναφερόμενους σκοπούς και σύμφωνα με την ενδεχόμενη συγκατάθεση του Ενδιαφερόμενου. Τα προσωπικά στοιχεία δεν μεταβιβάζονται.

  • Δεδομένα χρήσης υπηρεσιών Skroutz

Η εταιρία μας, για να μπορεί να αξιολογεί και να βελτιώνει διαρκώς την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει στον καταναλωτή, χρησιμοποιεί την υπηρεσία Skroutz Analytics, η οποία λειτουργεί με cookies. Μέσω της υπηρεσίας αυτής, εφόσον έχετε δώσει προηγουμένως τη σχετική συγκατάθεσή σας μέσω του Skroutz.gr, κοινοποιούνται με ασφάλεια από εμάς στο Skroutz στατιστικά χρήσης. Τα δεδομένα που λαμβάνονται από την εταιρία μας μέσω αυτής της υπηρεσίας καλύπτονται από την πολιτική απορρήτου καθώς και την πολιτική cookies του Skroutz.gr, στο τέλος της οποίας μπορείτε και να ανακαλέσετε τυχόν συγκατάθεσή σας.

4. ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Τα προσωπικά στοιχεία αρχειοθετούνται και υποβάλλονται σε επεξεργασία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σε περίπτωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτή πραγματοποιείται μόνο αφού έχει προηγουμένως υιοθετηθεί η κατάλληλη εγγύηση, όπως προβλέπεται από τον ισχύοντα κανονισμό.

5. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕNΩΝ
Η Εταιρεία διατηρεί στα συστήματά της τις προσωπικές πληροφορίες σε μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση των Ενδιαφερόμενων σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια:
• για διάστημα που δεν υπερβαίνει την ανάγκη εκπλήρωσης των σκοπών επεξεργασίας, εκτός αν προβλέπεται κάτι διαφορετικό λόγω νομικών υποχρεώσεων ή λόγω εκτέλεσης σύμβασης
• για τη συμμόρφωση σε ειδικές νομικές υποχρεώσεις ή εκτέλεση σύμβασης
• για όσο διάστημα είναι εφαρμόσιμο και σύννομο, έως το ενδεχόμενο αίτημα διαγραφής από τον Ενδιαφερόμενο.

6. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ
Ο Ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματά του, που αναγνωρίζονται από τον ισχύοντα κανονισμό και συγκεκριμένα από τα άρθρα 15 έως 22 του ΓΚΠΔ, δηλαδή:
• Δικαίωμα πρόσβασης: Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να λαμβάνει από τον Υπεύθυνο επεξεργασίας επιβεβαίωση για το κατά πόσον ή όχι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν υφίστανται επεξεργασία και, εάν συμβαίνει τούτο, το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και σε επιπρόσθετες πληροφορίες για τους σκοπούς της επεξεργασίας, τις σχετικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τους αποδέκτες των δεδομένων και/ή την κοινολόγησή τους, κ.α.
• Δικαίωμα διόρθωσης: το δικαίωμα να απαιτήσει από τον Υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, καθώς και τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων μέσω συμπληρωματικής δήλωσης.
• Δικαίωμα διαγραφής: δικαίωμα να ζητήσει από τον Υπεύθυνο επεξεργασίας τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, εάν ισχύει ένας από τους ακόλουθους λόγους:
α) τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία
β) το υποκείμενο των δεδομένων ανακαλεί τη συγκατάθεση και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία
γ) τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβλήθηκαν σε επεξεργασία παράνομα
δ) τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να διαγραφούν, ώστε να τηρηθεί νομική υποχρέωση.
• Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία: το υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα οποιαδήποτε στιγμή να αντιτεθεί στην επεξεργασία και δεν υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία.
• Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Το υποκείμενο των δεδομένων δικαιούται να εξασφαλίζει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας τον περιορισμό της επεξεργασίας, στην περίπτωση που αμφισβητείται η ακρίβεια των δεδομένων, για χρονικό διάστημα που επιτρέπει στον υπεύθυνο επεξεργασίας να επαληθεύσει την ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, αν η επεξεργασία είναι παράνομη και το υποκείμενο των δεδομένων αντιτάσσεται σε αυτήν, αν ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν χρειάζεται πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά τα δεδομένα αυτά απαιτούνται από το υποκείμενο των δεδομένων για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη νομικών αξιώσεων, αν το υποκείμενο των δεδομένων έχει αντιρρήσεις για την επεξεργασία, εν αναμονή της επαλήθευσης του κατά πόσον οι νόμιμοι λόγοι του υπευθύνου επεξεργασίας υπερισχύουν έναντι των λόγων του υποκειμένου των δεδομένων.
• Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων: να λαμβάνει τα δεδομένα σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και να διαβιβάζει τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, μόνο όταν η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση ή σε σύμβαση και διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα.
• Δικαίωμα σε μη αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων: να μην υπόκειται σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που το αφορούν ή το επηρεάζει σημαντικά με παρόμοιο τρόπο, εκτός αν είναι αναγκαία για τη σύναψη ή την εκτέλεση σύμβασης ή βασίζεται στη ρητή συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων.
• Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή: Με την επιφύλαξη τυχόν άλλων διοικητικών ή δικαστικών προσφυγών, κάθε υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να υποβάλει καταγγελία σε εποπτική αρχή (www.dpa.gr) εάν θεωρεί ότι η επεξεργασία των δεδομένων που το αφορά παραβαίνει τον κανονισμό ΓΚΠΔ.

Όλα τα ανωτέρω ισχύουν και για τα στοιχεία των ανηλίκων τέκνων, ακόμη και των κυοφορούμενων, που συλλέγονται από την Εταιρεία για τους άνω σκοπούς.

Για να ασκήσει τα δικαιώματά του που απορρέουν από τον ΓΚΠΔ, ο Ενδιαφερόμενος θα μπορεί:
(i) να αποστείλει το αίτημά του στον Υπεύθυνο, γράφοντας e-mail στη διεύθυνση privacy.gr@prenatal.com με θέμα Privacy
(ii) ή εναλλακτικά να επικοινωνήσει γραπτώς με τον Υπεύθυνο στην παρακάτω διεύθυνση: Prénatal AEBE, Κολοκοτρώνη 66, 18531 ΠΕΙΡΑΙΑΣ.