Γενικοί όροι συναλλαγών – Prénatal Store Online
Αναζήτηση Προϊόντος...
Home Γενικοί όροι συναλλαγών
Πίσω

Γενικοί όροι συναλλαγών

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Οι παρόντες γενικοί όροι συναλλαγών έχουν ως αντικείμενο την ολοκλήρωση μιας σύμβασης αγοράς εξ αποστάσεως μέσω τηλεματικού δικτύου στον ιστότοπο www.prenatal.gr της εταιρείας Prénatal ΑΕΒΕ.
Οι παρόντες γενικοί όροι χρήσης ισχύουν από 01.12.2017 και ενδέχεται να ενημερωθούν ή να τροποποιηθούν οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς προειδοποίηση, και θα ισχύουν από την ημερομηνία δημοσίευσής τους στον ιστότοπο www.prenatal.gr.
Σε κάθε περίπτωση, για τον πελάτη ισχύουν οι όροι που είναι δημοσιευμένοι στον ιστότοπο και γίνονται αποδεκτοί την στιγμή που πραγματοποιείται μια online παραγγελία. Για να μπορέσετε να πραγματοποιήσετε μια αγορά προϊόντος μέσω του ιστότοπού μας, θα πρέπει να είστε ενήλικες.
Οποιαδήποτε επικοινωνία του Πελάτη που συνδέεται με την αγορά προϊόντων –περιλαμβανομένης και οποιασδήποτε τυχόν παρατήρησης, παραπόνου, αιτήματος σχετικά με την αγορά και την παράδοση των προϊόντων, άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης, κλπ- θα πρέπει να αποστέλλεται γραπτώς μέσω της κατάλληλης φόρμας που υπάρχει στην ενότητα του ιστότοπου ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ.
Ο ιστότοπος ασχολείται με τη λιανική πώληση προϊόντων, δηλαδή για αποκλειστική χρήση των καταναλωτών. Ως «Καταναλωτής» νοείται κάθε άτομο που ενεργεί για σκοπούς που δεν έγκεινται στο πλαίσιο του εμπορίου, της επιχείρησης ή του επαγγέλματός του. Παρακαλούμε να μην πραγματοποιούν παραγγελίες όσοι δεν είναι καταναλωτές.
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι έχει γίνει αγορά από κάποιον που δεν χαρακτηρίζεται ως «καταναλωτής» θα ισχύουν οι παρόντες γενικοί όροι συναλλαγής, με εξαίρεση των παρακάτω:
– στον αγοραστή δεν θα αναγνωρίζεται το δικαίωμα υπαναχώρησης
– ο αγοραστής δεν θα μπορεί να επωφεληθεί της εγγύησης των προϊόντων
– στον αγοραστή δεν θα αναγνωριστούν άλλες ενδεχόμενες προστασίες προς όφελος του καταναλωτή που προβλέπονται από το νόμο.

2. ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
2.1. Οι όροι που αναγράφονται στην εισαγωγή είναι συμπληρωματικό και ουσιώδες τμήμα της παρούσας σύμβασης.
2.2. Πραγματοποιώντας μια παραγγελία ο πελάτης δηλώνει ότι έχει διαβάσει όλες τις πληροφορίες που του παρασχέθηκαν κατά τη διαδικασία αγοράς και ότι αποδέχεται εξολοκλήρου τους γενικούς όρους συναλλαγών και πληρωμής που περιγράφονται παρακάτω.
2.3 Ο πελάτης, μόλις ολοκληρώσει τη διαδικασία της online αγοράς, αποδέχεται τους όρους συναλλαγών που αναγράφονται στην παρούσα σύμβαση και τη χρέωση του συνολικού αναγραφόμενου ποσού, συμπεριλαμβανομένου του κόστους αποστολής και ενδεχόμενης αντικαταβολής. Υπενθυμίζουμε ότι το ελάχιστο ποσό παραγγελίας (μετά από ενδεχόμενες εκπτώσεις ή κουπόνια προσφοράς, εξαιρουμένου του κόστους αποστολής) είναι €19 (δεκαεννέα).
2.4 Ο πελάτης θα έχει τη δυνατότητα να εκτυπώσει ή να διατηρήσει ηλεκτρονικά τους παρόντες γενικούς όρους συναλλαγών. Στο e-mail που θα λάβει με την επιβεβαίωση της παραγγελίας του θα υπάρχει ένα link με τους παρόντες γενικούς όρους συναλλαγών.

3.ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΓΟΡΑΣ
3.1 Ο Πελάτης μπορεί να αγοράσει μόνο τα Προϊόντα που διατίθενται online στον ιστόποπο www.prenatal.gr την στιγμή της αποστολής της παραγγελίας, έτσι όπως περιγράφονται στις σχετικές ενημερωτικές καρτέλες με τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους. Εξυπακούεται ότι η φωτογραφία που συνοδεύει την καρτέλα περιγραφής του προϊόντος ενδέχεται να μην είναι απόλυτα αντιπροσωπευτική των χαρακτηριστικών του και να διαφέρει στο χρώμα, στη διάσταση και στα αξεσουάρ που απεικονίζονται ή να μην αποτυπώνει ακριβώς την ποιότητά του. Όλες οι βοηθητικές πληροφορίες για την αγορά νοούνται ως απλό ενημερωτικό υλικό γενικής φύσεως, που δεν αναφέρεται απόλυτα στα πραγματικά χαρακτηριστικά του κάθε μεμονωμένου προϊόντος, τα οποία περιγράφονται στο εγχειρίδιο οδηγιών και στη συσκευασία του. Οι τιμές πώλησης περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. και οποιοδήποτε άλλο προβλεπόμενο τέλος.
3.2 Η σωστή λήψη της παραγγελίας επιβεβαιώνεται μέσω ενός απαντητικού e-mail που αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση που δηλώνει ο Πελάτης. Αυτό το μήνυμα επιβεβαίωσης θα φέρει ημερομηνία και ώρα εκτέλεσης της παραγγελίας και τον αριθμό της, που θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε οποιαδήποτε περαιτέρω επικοινωνία με την Prenatal. Ο αριθμός παραγγελίας θα ορίζεται την στιγμή της επιβεβαίωσης της παραγγελίας και είναι προοδευτικός και υποχρεωτικά μοναδικός.
Το μήνυμα συνοψίζει όλα τα στοιχεία που εισήγαγε ο Πελάτης, ο οποίος δεσμεύεται να επαληθεύσει την ορθότητά τους και να ενημερώσει άμεσα την Εξυπηρέτηση Πελατών για ενδεχόμενες τροποποιήσεις εντός 3 εργάσιμων ημερών.
3.3 Η Prenatal δέχεται παραγγελίες για Προϊόντα στα οποία υπάρχει διαθεσιμότητα. Για το λόγο αυτό η αποδοχή της πρότασης αγοράς του Πελάτη εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα αυτών των Προϊόντων στην αποθήκη. Η Prenatal δεσμεύεται να ενημερώσει άμεσα και σε κάθε περίπτωση εντός 3 εργάσιμων ημερών τον Πελάτη για ενδεχόμενη απρόβλεπτη έλλειψη στοκ που οφείλεται σε υπερβολική ζήτηση ή άλλη αιτία. Στην περίπτωση αυτή η Prenatal υποχρεούται στην επιστροφή των χρημάτων που τυχόν καταβλήθηκαν για τη μη εκτέλεση της παραγγελίας, ρητά όμως αποκλείεται οποιοδήποτε δικαίωμα του Πελάτη για αποζημίωση ή ευθύνη της Prenatal για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση βλάβη προκληθεί από την αιτία αυτή.

4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ
Ο Πελάτης, μόλις ολοκληρώσει την online αγορά, συνιστάται να εκτυπώσει και να αποθηκεύσει τους παρόντες γενικούς όρους συναλλαγών που θα έχει διαβάσει και αποδεχτεί.
Ο πελάτης δηλώνει ότι είναι ενήλικας, καθώς και ότι τα στοιχεία που παρέχει είναι ορθά και αληθή. Απαγορεύεται στον πελάτη να εισάγει ψευδή και/ή επινοημένα και/ή φανταστικά στοιχεία κατά τη διαδικασία εγγραφής για την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης και για τις λοιπές ενημερώσεις.
Απαγορεύεται ρητά η διπλή εγγραφή ή η εισαγωγή στοιχείων τρίτων προσώπων.
Ο Πελάτης απαλλάσσει σε κάθε περίπτωση την Prenatal AEBE από οποιαδήποτε ευθύνη, όφελος ή κόστος άμεσα ή έμμεσα συνδεόμενο ή απορρέον από:
– εισαγωγή μη ορθών στοιχείων ή στοιχείων τρίτων προσώπων
– χρήση του ιστότοπου www.prenatal.gr
– χρήση των κωδικών πρόσβασης του πελάτη από τρίτους
– παραβίαση των παρόντων γενικών όρων συναλλαγών.

5. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η εξόφληση των Προϊόντων που αγοράζονται online μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω πιστωτικής, χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας, κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό ή αντικαταβολή.

Πληρωμή με πιστωτική κάρτα
Η εξόφληση πραγματοποιείται με κάρτες Visa, Mastercard, Maestro, American Express, Diners.
Στην περίπτωση πληρωμής των προϊόντων με πιστωτική, χρεωστική ή προπληρωμένη κάρτα (μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας) η συνεργαζόμενη τράπεζα θα εγκρίνει την πίστωση μόνο του ποσού που σχετίζεται με την αγορά. Σε περίπτωση ακύρωσης της παραγγελίας είτε από την πλευρά του Πελάτη είτε από την πλευρά της Prenatal AEBE, η Prenatal AEBE θα προχωρήσει σε άμεση ακύρωση της συναλλαγής και έκδοση πιστωτικού. Οι χρόνοι του αντιλογισμού εξαρτώνται αποκλειστικά από το σύστημα της εκδότριας τράπεζας. Μόλις πραγματοποιηθεί η ακύρωση της συναλλαγής, η Prenatal AEBE απαλλάσσεται οποιασδήποτε ευθύνης για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, για καθυστερήσεις ή τυχόν ζημίες προκληθούν από το σύστημα της Τράπεζας.
Η Prenatal AEBE διατηρεί το δικαίωμα να σου ζητήσει επιπρόσθετες πληροφορίες ή την αποστολή εγγράφων που θα αποδεικνύουν την κυριότητα της εν λόγω κάρτας. Σε περίπτωση που δεν παρασχεθούν αυτές οι πληροφορίες ή τα έγγραφα, η Prenatal AEBE διατηρεί το δικαίωμα να μην κάνει αποδεκτή τη λύση της σύμβασης. Σε καμία φάση της διαδικασίας εξόφλησης με πιστωτική κάρτα η Prenatal AEBE δεν είναι σε θέση να γνωρίζει τις προσωπικές πληροφορίες που σχετίζονται με τον κάτοχο του εν λόγω εργαλείου πληρωμής, εφόσον αυτές οι πληροφορίες μεταβιβάζονται απευθείας από τον ιστότοπο προς την Τράπεζα που διαχειρίζεται τη συναλλαγή μέσω ασφαλούς και προστατευμένου πρωτοκόλλου. Ως εκ τούτου, η Prenatal AEBE δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για ενδεχόμενη δόλια χρήση των πιστωτικών καρτών από τρίτους όταν εξοφλούνται προϊόντα που αγοράστηκαν στον ιστότοπό μας.

Κατάθεση σε λογαριασμό τραπέζης
Σε περίπτωση που επιλέξεις αυτόν τον τρόπο πληρωμής εδώ θα βρεις όλους τους εταιρικούς λογαριασμούς της Prenatal AEBE.
Για να προχωρήσει η παραγγελία και να επιβεβαιώσουμε την πληρωμή, θα πρέπει να μας στείλεις μέσω email την απόδειξη κατάθεσης μαζί με τον αριθμό παραγγελίας, το όνομα, το επώνυμό σου και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας. Σε περίπτωση ακύρωσης της παραγγελίας, είτε από την πλευρά του Πελάτη είτε από την πλευρά της Prenatal AEBE, η αξία θα πιστωθεί στο λογαριασμό του Πελάτη πάντα μέσω κατάθεσης σε λογαριασμό το μέγιστο εντός 14 ημερολογιακών ημέρων. Μόλις ζητηθεί η ακύρωση της συναλλαγής, η Prenatal AEBE απαλλάσσεται οποιαδήποτε ευθύνης για ενδεχόμενη ζημία, άμεση ή έμμεση, που ενδέχεται να προκληθεί από καθυστέρηση επιστροφής του καταβληθέντος ποσού.

Αντικαταβολή
Η εξόφληση με αντικαταβολή επιβαρύνεται με επιπλέον χρέωση €2,50 ανεξάρτητα από το ποσό της παραγγελίας και πραγματοποιείται αποκλειστικά με μετρητά. Η πληρωμή με μετρητά μέσω αντικαταβολής προσφέρεται για αγορές κάτω των €500.
Η εξόφληση μέσω αντικαταβολής για ογκώδεις παραγγελίες (παράδοση με Delatolas Courier) δεν παρέχεται στις παρακάτω περιοχές: Αίγινα, Αλόννησο, Αμοργό, Αστυπάλαια, Ικαρία, Ίο, Κάλυμνο, Κάρπαθο, Κάσο, Κέα, Κουφονήσια, Κύθηρα, Λειψούς, Λέρο, Νίσυρο, Παξούς, Πάτμο, Πόρο, Σαμοθράκη, Σίκινο, Σπέτσες, Τήλο, Ύδρα, Φολέγανδρο, Ψαρρά, Αρεόπολη Λακωνίας, Νεάπολη Λακωνίας.

6. ΕΓΓΥΗΣΗ
6.1 Όλα τα προϊόντα που πωλούνται στον ιστότοπο www.prenatal.gr καλύπτονται από τη συμβατική εγγύηση των κατασκευαστών και από εγγύηση 24 μηνών για ελαττώματα κατασκευής. Για να επωφεληθεί της εγγύησης, ο Πελάτης θα πρέπει να διατηρήσει την απόδειξη αγοράς.
Η εγγύηση 24 μηνών ισχύει για προϊόντα που παρουσιάζουν ελάττωμα, με την προϋπόθεση ότι αυτά έχουν χρησιμοποιηθεί σωστά, σύμφωνα με τον σκοπό για τον οποίον κατασκευάστηκαν και με όσα προβλέπονται από το εγχειρίδιο οδηγιών. Η εγγύηση παρέχεται αυστηρά και μόνο σε Καταναλωτές (όχι δηλαδή σε όποιον πραγματοποιεί αγορά για επαγγελματική χρήση). Το ελάττωμα θα πρέπει να δηλωθεί από τον πελάτη μέσα σε 2 μήνες από την στιγμή που διαπιστώνεται ότι υπάρχει, διαφορετικά χάνει το δικαίωμα της εγγύησης. Ο Πελάτης μπορεί να μας γράψει στην ενότητα του ιστότοπου ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, συμπληρώνοντας την κατάλληλη φόρμα, μαζί με αναφορά του ελαττώματος, επισυνάπτοντας τουλάχιστον μία σχετική φωτογραφία και αναφέροντας αριθμό παραγγελίας, αριθμό απόδειξης και ημερομηνία αγοράς. Μόλις η Prenatal AEBE λάβει όλα τα στοιχεία, θα αξιολογήσει το ελάττωμα και αφού πραγματοποιήσει τους απαραίτητους ποιοτικούς ελέγχους για να επιβεβαιωθεί το ελάττωμα του Προϊόντος, θα προσκομίσει τον Πελάτη τον κωδικό επιστροφής μέσω e-mail στη διεύθυνση που μας έδωσε ο ίδιος κατά την εγγραφή του στον ιστότοπο ή κατά τη διεξαγωγή της παραγγελίας. Η επιστροφή του Προϊόντος δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση αναγνώριση ελαττώματος ή μη συμβατότητας κατασκευής, το οποίο θα επιβεβαιωθεί μόνο κατόπιν επιστροφής του. Τα προϊόντα θα πρέπει να επιστραφούν εντός 30 ημερών από τη διαπίστωση του ελαττώματος στην παρακάτω διεύθυνση: κατάστημα Prenatal Νέου Φαλήρου, Λεωφ. Πειραιώς 74 Α, 18547 ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΑΤΤΙΚΗ. Σε περίπτωση επιβεβαιωμένου ελαττώματος (τονίζουμε ότι το ελάττωμα που εμφανίζεται μέσα σε 6 μήνες από την αγορά θεωρείται ότι ύπηρχε ήδη στο προϊόν, ενώ πέρα από αυτό το χρονικό διάστημα θα πρέπει ο καταναλωτής να αποδείξει ότι πρόκειται για ένα ελάττωμα κατασκευής και δεν είναι αποτέλεσμα κακής χρήσης ή από ελλιπή ή μη σωστή συντήρηση ή φθορά που έχει προκληθεί από κανονική), η Prenatal AEBE θα φροντίσει με δικά της έξοδα να καταστήσει συμβατό κατασκευαστικά το προϊόν μέσω επιδιόρθωσης, αντικατάστασης ή μείωσης τιμής, μέχρι τη επίλυση της σύμβασης.
6.2 Σε περίπτωση που, για οποιοδήποτε λόγο, δεν είναι σε θέση να επιστρέψει το προϊόν της εγγύησης στον Πελάτη επιδιορθωμένο ή κατόπιν αντικατάστασης, η Prenatal AEBE θα προχωρήσει σε επιστροφή της αξίας του λαμβάνοντας υπόψη τη χρήση του ή την αντικατάστασή του με ένα άλλο προϊόν παρόμοιων ή καλύτερων χαρακτηριστικών.
6.3 Οι χρόνοι της επιδιόρθωσης ή της ενδεχόμενης αντικατάστασης του προϊόντος εξαρτώνται αποκλειστικά από την πολιτική του εκάστοτε κατασκευαστή και καμία απαίτηση δεν μπορεί να ζητηθεί από την Prénatal ΑΕΒΕ για ενδεχόμενη καθυστέρηση στην πραγματοποίηση της επιδιόρθωσης ή της αντικατάστασης.
6.4 Σε περίπτωση που η εγγύηση προβλέπει αντικατάσταση του προϊόντος, το προϊόν πρέπει επιστραφεί από τον Πελάτη στην αυθεντική του συσκευασία, ακέραιο σε όλα τα τμήματά του (μαζί με τη συσκευασία και ενδεχόμενα έγγραφα και δωρεάν αξεσουάρ που το συνοδεύουν: εγχειρίδια οδηγιών, καλώδια, κλπ…). Για να αποφευχθεί η φθορά της αυθεντικής συσκευασίας συνιστάται η τοποθέτησή του σε μια δεύτερη συσκευασία. Καλό είναι ο Πελάτης να αποφύγει να κολλήσει ετικέτες ή αυτοκόλλητα απευθείας πάνω στην αυθεντική συσκευασία του προϊόντος. Στον Πελάτη θα αποσταλεί ένας “Κωδικός επιστροφής” για την επιστροφή του προϊόντος που θα πρέπει να αναγράφεται εξωτερικά της συσκευασίας, ακολουθώντας τις οδηγίες που θα λάβει απευθείας στο σχετικό e-mail έγκρισης της επιστροφής του προϊόντος.

7. ΧΡΟΝΟΙ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ
7.1 Η Prenatal AEBE δέχεται παραγγελίες με αποκλειστική παράδοση στην Ελλάδα.
Η παράδοση των προϊόντων που αγοράζεις στο online store Prenatal γίνεται κατά μέσο όρο εντός 3 έως 5 εργάσιμων ημερών από την παραγγελία τους (εδώ μπορείς να διαβάσεις αναλυτικά εκτιμώμενο χρόνο παράδοσης ανάλογα με την περιοχή που θα γίνει η παράδοση). Οι μεταφορείς δεν πραγματοποιούν παραδόσεις κατά τις επίσημες αργίες καθώς και τα Σαββατοκύριακα.
Οι χρόνοι παράδοσης είναι ενδεικτικοί και μπορεί να υποστούν καθυστερήσεις σε περιπτώσεις εορταστικών περιόδων ή λόγω κακών καιρικών συνθηκών. Ειδικά για τα νησιά διαφοροποιούνται ανάλογα με την εποχικότητα και τα δρομολόγια των πλοίων. Ρητά συμφωνείται ότι η Prenatal ΑΕΒΕ δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για ανικανότητα παράδοσης που οφείλεται σε ανωτέρα βία, όπως φωτιές, σεισμούς, απεργίες, αποκλεισμούς, πλημμύρες και άλλα όμοια που τυχόν παρεμποδίσουν εν μέρει ή συνολικά την εκτέλεση των συμφωνημένων χρόνων παράδοσης.

Για την αποστολή ελαφριών δεμάτων συνεργαζόμαστε με την ACS courier, ενώ για βαριά ή/και ογκώδη αντικείμενα η αποστολή γίνεται με DELΑTOLAS COURIER – ΔΕΛΑΤΟΛΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ.

Οι παραδόσεις πραγματοποιούνται σε εργάσιμες μέρες και ώρες, γι’αυτό είναι προτιμότερο να επιλεχθεί ως διεύθυνση παράδοσης ένα σημείο όπου θα είναι σίγουρα κάποιος παρών για την παραλαβή, διαφορετικά το δέμα θα φυλαχθεί στην αποθήκη του μεταφορέα με πιθανότητα καθυστέρησης της παράδοσής του, όπως είναι λογικό, και ενδεχόμενη επιβάρυνση για την αποθήκευσή του. Το πακέτο θα φυλαχθεί στην αποθήκη του μεταφορέα μέγιστο έως 5 εργάσιμες ημέρες και κατόπιν η Prenatal AEBE διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την παραγγελία καθώς και να προχωρήσει σε χρέωση του κόστους αποθήκευσης προς τον Πελάτη.
7.2 Για κάθε παραγγελία που πραγματοποιείται στον ιστότοπο www.prenatal.gr, η Prénatal ΑΕΒΕ εκδίδει ένα παραστατικό για το προϊόν που αποστέλλεται. Για την έκδοση του παραστατικού χρησιμοποιούνται οι πληροφορίες που παρέχονται από τον Πελάτη στην στιγμή της παραγγελίας. Μετά την έκδοση του παραστατικού δεν θα μπορούν να γίνουν τροποποιήσεις των στοιχείων του.
7.3 Τα μεταφορικά είναι δωρεάν για παραγγελίες άνω των €50,00, ενώ για τις παραγγελίες χαμηλότερης αξίας το κόστος αποστολής είναι €4,00 σε όλη την Ελλάδα. Το κόστος των μεταφορικών αναγράφεται στο καλάθι κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας.
7.4 Τρόπος παράδοσης για ογκώδη αντικείμενα:
Για Αττική, Θεσσαλονίκη και Πάτρα η παράδοση γίνεται εντός της οικίας μέσω ανελκυστήρα ή κλιμακοστάσιου για μεμονωμένα αντικείμενα έως 25 κιλών. Άνω των 25 και έως 70 κιλά, μόνο εφόσον είναι δυνατή η πρόσβαση σε ανελκυστήρα με καρότσι μεταφοράς. Εάν δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα, θα εξετάζεται η παράδοση με τη χρήση ανυψωτικού μηχανήματος και η χρέωση θα πραγματοποιείται κατόπιν συμφωνίας. Για τις υπόλοιπες χερσαίες περιοχές η παράδοση πραγματοποιείται σύμφωνα με τις παρακάτω προϋποθέσεις:
Εντός οικίας με την προϋπόθεση ότι τα προϊόντα μπορούν να παραδοθούν με τη χρήση ανελκυστήρα ή κλιμακοστασίου του κτιρίου και αφορά μεμονωμένα τεμάχια έως 20 κιλά έκαστο.
Για αντικείμενα βάρους άνω των 20 κιλών δεν προβλέπεται παράδοση σε όροφο (υπάρχει δυνατότητα παράδοσης σε όροφο κατόπιν συνεννόησης απευθείας με τη μεταφορική και με επιβάρυνση του πελάτη).
Δυσπρόσιτες περιοχές ή νησιωτικοί προορισμοί: παράδοση επί πεζοδρομίου, ανεξαρτήτως βάρους, αλλιώς κατόπιν συνεννόησης απευθείας με τη μεταφορική (με επιβάρυνση του πελάτη).
Κατά την παραλαβή των προϊόντων ο Πελάτης πρέπει να ελέγξει:
– ότι ο αριθμός των κιβωτίων που παραδόθηκαν αντιστοιχεί σε αυτόν που αναγράφεται στο δελτίο αποστολής
– ότι οι συσκευασίες είναι ακέραιες και δεν φέρουν ίχνος ζημιάς. Αν όλα έχουν καλώς, υπογράφετε το φορτωτικό έγγραφο που θα σας προτείνει ο μεταφορέας.
Αν διαπιστωθεί ότι υπάρχει ίχνος ζημιάς στις συσκευασίες, ανοίγετε τις συσκευασίες κι αν τα εμπορεύματα φέρουν ζημιές όπως θραύσεις, κοιλάνσεις ή εκδορές κ.λπ. δεν παραλαμβάνετε την παραγγελία και σημειώνετε στο φορτωτικό έγγραφο: «Δεν παραλαμβάνω την παραγγελία διότι τα εμπορεύματα έχουν υποστεί τις κάτωθι ζημιές…».
Στην περίπτωση που ο μεταφορέας αρνηθεί να περιμένει το άνοιγμα της συσκευασίας, τότε μπορείτε να αρνηθείτε την παραλαβή ή αν διαπιστώσετε ότι η συσκευασία φέρει ίχνη ζημιάς να γράψετε στο φορτωτικό έγγραφο:
» παραλαμβάνω με επιφύλαξη για την αρτιότητα της παραγγελίας, διότι η συσκευασία εμφανίζει ζημιές στα σημεία …………(π.χ. στο επάνω μέρος της συσκευασίας ή στην πλευρά κατά μήκος ή κατά πλάτος κλ.π.»
Στη συνέχεια θα πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας για να μας ενημερώσετε για τη ζημιά εντός 7 ημερών από την παραλαβή των προϊόντων τηλεφωνικά στο (+30) 210 48 37 420, να αποστείλετε γραπτό μήνυμα μέσω της φόρμας ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ που υπάρχει στον ιστότοπό μας ή να μας γράψετε στη διεύθυνση
Κατάστημα Prenatal Νέου Φαλήρου – Λεωφ. Πειραιώς 74 Α – 18547 Πειραιάς, Αττική.

Η Prénatal ΑΕΒΕ απαλλάσσεται οποιασδήποτε ευθύνης για αδυναμία παράδοσης εξαιτίας απουσίας του παραλήπτη, λανθασμένης ή ελλιπούς διεύθυνσης ή άλλων λόγων που δεν εξαρτώνται από εκείνη.

8. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ
Οποιοδήποτε παράπονο η αντίρρηση μπορεί να σταλεί ταχυδρομικά στην παρακάτω διεύθυνση:
Κατάστημα Prenatal Νέου Φαλήρου – Λεωφ. Πειραιώς 74 Α – 18547 Πειραιάς, Αττική.

9. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ
9.1 Ο Καταναλωτής (δηλαδή ένα φυσικό πρόσωπο που αγοράζει το προϊόν για σκοπούς που δεν σχετίζονται με την επαγγελματική ιδιότητά του) έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση αγοράς και να επιστρέψει τα προϊόντα που αγόρασε χωρίς καμία κύρωση και χωρίς να χρειάζεται να παρέχει καμία αιτιολογία εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που τα παρέλαβε.
9.2 – Το δικαίωμα υπαναχώρησης μπορεί να ασκηθεί εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των προϊόντων χρησιμοποιώντας κατ’επιλογήν έναν από τους ακόλουθους τρόπους: γραπτώς μέσω της σελίδας “Πολιτική Επιστροφών” , μέσω της σελίδας ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ή στέλοντας email στη διεύθυνση prenataleshop@prenatal.gr. Ο καταναλωτής θα λάβει ένα email αποδοχής του αιτήματος υπαναχώρησης, καθώς και έναν αριθμό επιστροφής που θα πρέπει να εισάγει στο δέμα, αλλά και οδηγίες για να προχωρήσει στην επιστροφή του προϊόντος, με αποκλειστικά δική του φροντίδα και έξοδα, αυστηρά εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του, προς τη διεύθυνση Κατάστημα Prenatal Νέου Φαλήρου – Λεωφ. Πειραιώς 74 Α – 18547 Πειραιάς, Αττική.
9.3 Το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση αγοράς και επιστροφής των προϊόντων θεωρείται ότι ασκείται ορθώς εφόσον τηρούνται πλήρως οι εξής προϋποθέσεις:
α. Το προϊόν πρέπει να είναι ακέραιο, να μην έχει χρησιμοποιηθεί, φορεθεί ή πλυθεί. Δεν είναι δυνατό να επιστραφεί μόνο τμήμα του αγορασθέντος προϊόντος (πχ χωρίς τα αξεσουάρ, τις επενδύσεις κλπ)
β. τα προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται στην αρχική τους συσκευασία (ενδεικτικά στην περίπτωση CD, DVD, βιβλίων, διακοσμητικών αντικειμένων, παιχνιδιών, θηλών, πιπίλων κλπ, η συσκευασία πρέπει να είναι σφραγισμένη όπως ήταν αρχικά. Εάν θέλεις να επιστρέψεις ένα σετ, πρέπει να επιστρέψεις όλα τα κομμάτια που το αποτελούν).
γ. η ετικέτα ή το καρτελάκι ταυτοποίησης δεν πρέπει να έχει αφαιρεθεί από το προϊόν. Μαζί με τα προϊόντα θα πρέπει να συμπεριληφθούν και όλα τα συνοδευτικά έγγραφα (π.χ. απόδειξη λιανικής πώλησης ή κάρτα αλλαγής σε περίπτωση δώρου).
Το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν επιτρέπεται σε περίπτωση που:
α) έχει αφαιρεθεί η σφραγισμένη συσκευασία από προϊόντα τα οποία δεν είναι κατάλληλα για επιστροφή για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής
β) προϊόντα που έχουν αγοραστεί κατόπιν ειδικής παραγγελίας, εξατομικευμένα στις προτιμήσεις του Πελάτη.
Για να αποφευχθεί η φθορά της αρχικής συσκευασίας, συνιστάται η τοποθέτησή της σε μια δεύτερη συσκευασία, όπου θα επικολληθεί η ετικέτα με τον κωδικό επιστροφής που θα χορηγηθεί από την Prenatal.
Καλό είναι ο Πελάτης να αποφύγει να κολλήσει ετικέτες ή αυτοκόλλητα απευθείας πάνω στην αυθεντική συσκευασία του προϊόντος και επίσης πρέπει να αναγράφεται με σαφήνεια ο αποστολέας.
Μόλις παραληφθεί από την Prenatal, θα γίνει ο απαραίτητος έλεγχος για να διαπιστωθούν τυχόν ζημιές ή παραβιάσεις που δεν οφείλονται στη μεταφορά.
9.4 Ο Καταναλωτής φέρει την πλήρη ευθύνη για ενδεχόμενη χρήση των προϊόντων διαφορετική από την ενδεδειγμένη ως προς τη φύση, τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία τους. Ως εκ τούτου, σε περίπτωση που τα επιστραφέντα είδη παρουσιάσουν φθορά (π.χ. σημάδια κακής χρήσης, γδαρσίματα, ρωγμές, παραποιήσεις κλπ), δεν είναι πλήρη τα στοιχεία ή τα αξεσουάρ τους (ειδικές ετικέτες και καρτελάκια που κρέμονται από το προϊόν), δεν συνοδεύονται από εγχειρίδια οδηγιών/σημειώσεις, τις αρχικές συσκευασίες και την εγγύησή τους, όπου υπάρχει, η μείωση της αξίας του επιστρεφόμενου προϊόντος, λόγω της άνω χρήσης, βαρύνει αποκλειστικά τον Καταναλωτή.
9.5 Σε περίπτωση υπαναχώρησης από τη σύμβαση θα επιστραφεί το τίμημα που καταβλήθηκε προς την Prenatal AEBE, συμπεριλαμβανομένων και των μεταφορικών (εξαιρουμένης της χρέωσης της αντικαταβολής, καθώς και τυχόν επιπρόσθετων χρεώσεων που επέλεξε ο πελάτης ως προς τον τρόπο παράδοσης) εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που η Prenatal AEBE ενημερώθηκε για το αίτημα. Η Prenatal AEBE διατηρεί το δικαίωμα να παρακρατήσει την επιστροφή του τιμήματος μέχρι να λάβει πίσω τo επιστρεφόμενο προϊόν ή μέχρι ο καταναλωτής να παράσχει αποδείξεις ότι έστειλε πίσω το προϊόν (όποιο από τα 2 συμβεί πρώτο).
Η Prenatal θα αποδώσει το αντίτιμο που εισέπραξε για τα επιστρεφόμενα προϊόντα με τον ίδιο τρόπο που χρησιμοποιήθηκε για την πληρωμή τους:
-αν η εξόφληση έγινε με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα, η Prenatal ΑΕΒΕ, εφόσον έχει εισπράξει το τίμημα από την Τράπεζα, θα υποχρεούται να ενημερώσει την Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η Τράπεζα θα προβεί σε κάθε προβλεπόμενη ενέργεια. Η Prenatal ΑΕΒΕ, κατόπιν της ενημέρωσης αυτής δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από τη σύμβαση που έχει καταρτιστεί μεταξύ της εκδότριας τράπεζας και του Πελάτη.
-αν η εξόφληση έγινε με αντικαταβολή ή κατάθεση σε τράπεζα, η επιστροφή των χρημάτων θα γίνει σε τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδείξει ο Πελάτης, σημειώνοντας IBAN, το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου και την τράπεζα την οποία αφορά. Ο χρόνος που απαιτείται για την επιστροφή του ποσού εξαρτάται από την ορθότητα των στοιχείων της παραγγελίας και από την τράπεζα στην οποία έχει ο Πελάτης λογαριασμό. Υπενθυμίζουμε ότι είναι απαραίτητη η ύπαρξη τραπεζικού λογαριασμού προκειμένου να εισπραχθεί η επιστροφή χρημάτων για παραγγελίες με αντικαταβολή.

10. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
Τα προσωπικά στοιχεία που ζητούνται κατά την αποστολή της παραγγελίας συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας αποκλειστικά για να ικανοποιήσουν τα αιτήματα του Πελάτη. Η Prénatal ΑΕΒΕ εγγυάται στους πελάτες της πλήρη σεβασμό του Νόμου περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
Πλήρης ενημέρωση διατίθεται στην ιστοσελίδα https://prenatal-gr.com/privacy/.

11. ΙΣΧΥΟΝ ΔΙΚΑΙΟ
Οι παρόντες Γενικοί Όροι Συναλλαγών διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και αρμόδια δικαστήρια για κάθε τυχόν διαφορά προκύψει από συναλλαγές εξ αποστάσεως μέσω του παρόντος ιστότοπου ορίζονται τα Δικαστήρια του Πειραιά.

Πολιτική Απορρήτου

Καλώς ήρθες στο online store Prenatal!

Τα προσωπικά σου δεδομένα είναι σημαντικά για εμάς!
Παρακαλούμε διάβασε την Πολιτική Απορρήτου προσεκτικά, καθώς περιέχει σημαντικές πληροφορίες για την προστασία της ιδιωτικής σου ζωής και για τους κανονισμούς ασφαλείας που τηρούνται από τον ιστότοπο PRENATAL.
Αυτή η δήλωση απορρήτου αναφέρεται στον ιστότοπο www.prenatal.gr που τη διαχειρίζεται η PRENATAL ΑΕΒΕ και ισχύει κάθε φορά που επισκέπτεσαι τον ιστότοπό μας, περιηγείσαι στις σελίδες μας ή χρησιμοποιείς τις υπηρεσίες μας, ανεξαρτήτως από το εάν πραγματοποιείς κάποια αγορά.
Αυτή η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ιστοσελίδας μας και των υπηρεσιών που προσφέρουμε και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να διαχωριστεί από τους Γενικούς Όρους Χρήσης ή από τη συμμετοχή και τη χρήση που περιγράφονται στις ενότητες των παρόντων όρων χρήσης του ιστότοπου.
Καλύπτει:
1. Τον υπεύθυνο της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
2. Τις πληροφορίες του χρήστη που συγκεντρώνονται σε απευθείας σύνδεση.
3. Πώς χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες αυτές.
4. Τις ανακοινώσεις από την ιστοσελίδα και τα δικαιώματά σου
5. Τρίτους που ενδέχεται να επεξεργάζονται τα προσωπικά σου δεδομένα
6. Αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου
Για ερωτήσεις ή απορίες σχετικά με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου μπορείς να επικοινωνείς με την Εξυπηρέτηση Πελατών της Prenatal μέσω της ενότητας ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, στο e-mail privacy.gr@prenatal.com ή απευθείας στην έδρα PRENATAL στη διεύθυνση που αναφέρεται παρακάτω.

Υπεύθυνος της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων
Η PRENATAL ΑΕΒΕ (που αναφέρεται στη συνέχεια απλώς ως PRENATAL), με νόμιμη έδρα στη Λεωφ. Πειραιώς 74 Α, 18547 ΝΕΟ ΦΑΛΗΡΟ – ΠΕΙΡΑΙΑΣ είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων που συλλέγονται μέσω του παρόντος ιστότοπου www.prenatal.gr. H PRENATAL καθορίζει τους σκοπούς και τις μεθόδους επεξεργασίας των δεδομένων, καθώς και την εφαρμογή διαδικασιών ασφαλείας για τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας, ακεραιότητας και διαθεσιμότητας των δεδομένων αυτών.
Πληροφορίες του χρήστη που συλλέγονται online
Η παραχώρηση των προσωπικών σου στοιχείων στην PRENATAL, σε μια από τις πολλές περιπτώσεις κατά τις οποίες συλλέγονται στον ιστότοπό μας, μπορεί να είναι απαραίτητη για να επιτευχθούν οι σκοποί που προσδιορίζονται στην παρούσα δήλωση ή να είναι προαιρετική.
Ο υποχρεωτικός ή προαιρετικός χαρακτήρας της παραχώρησης των δεδομένων καθορίζεται κάθε φορά –ανάλογα με τις εκάστοτε απαιτήσεις– στις φόρμες συλλογής δεδομένων και τα απαιτούμενα στοιχεία επισημαίνονται με αστερίσκο (*).
Αν αρνηθείς να παραχωρήσεις τις πληροφορίες που επισημαίνονται ως υποχρεωτικές στην PRENATAL, θα είναι αδύνατο να επιτευχθεί ο βασικός σκοπός της συλλογής δεδομένων και μπορεί, για παράδειγμα, να είναι αδύνατη από την PRENATAL η εκπλήρωση της σύμβασης πώλησης ή η παροχή άλλων υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο PRENATAL (όπως βοήθεια, επικοινωνία με την εξυπηρέτηση πελατών, αποστολή email και ενημερωτικών δελτίων (newsletters), χρήση συγκεκριμένων λειτουργιών της ιστοσελίδας).
Η παραχώρηση στην PRENATAL επιπρόσθετων δεδομένων, πλην εκείνων που επισημαίνονται ως υποχρεωτικά, είναι προαιρετική και δεν επιφέρει συνέπειες σχετικά με τους κύριους σκοπούς συλλογής δεδομένων (για παράδειγμα, χρήση του ιστότοπου και των υπηρεσιών της).
Με κάθε επίσκεψή σου στον ιστότοπο PRENATAL, θα έχεις πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τις παραγγελίες σου ή με τα προσωπικά σου στοιχεία ακολουθώντας μια συγκεκριμένη σύνδεση στην αρχική σελίδα του ιστότοπου PRENATAL (που ονομάζεται «Σύνδεση/Εγγραφή») μετά την εισαγωγή του email σου και του κωδικού πρόσβασης.
Μπορείς να ζητήσεις από την PRENATAL όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με τα προσωπικά στοιχεία σου που είναι στη διάθεσή μας.

Πώς χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες
Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων διεξάγεται κυρίως μέσω συστημάτων πληροφορικής και ηλεκτρονικών συσκευών από την PRENATAL και από τρίτους, οι οποίοι, έχοντας επιλεγεί προσεκτικά για την αξιοπιστία και την ικανότητά τους, διεξάγουν εργασίες που είναι απαραίτητες για την επίτευξη των σκοπών που συνδέονται αυστηρά με τη χρήση του ιστότοπου, τις υπηρεσίες του και την πώληση προϊόντων μέσω του ιστότοπου (βλέπε παρακάτω «Τρίτοι που ενδέχεται να επεξεργάζονται τα προσωπικά σου δεδομένα»).
Οι συγκεκριμένοι σκοποί για τους οποίους τα προσωπικά σου δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία συνοψίζονται σε δήλωση που εμφανίζεται κάθε φορά που παραχωρείς τα προσωπικά σου δεδομένα. Γενικότερα, τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία με σκοπό την παροχή των παρακάτω υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες σε όσους επισκέπτονται τον ιστότοπό μας:

1. την εγγραφή και πρόσβαση σε συγκεκριμένες υπηρεσίες, όπως το ενημερωτικό δελτίο της PRENATAL (newsletter) και άλλες παρόμοιες πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες και τις προσφορές μας, τη δημιουργία της δικής σου Λίστας Αγαπημένων, τη δυνατότητα για τους χρήστες μας να μοιράζονται τις εμπειρίες τους με τους φίλους τους που είναι εγγεγραμμένοι στον ιστότοπό μας μέσω των λογαριασμών τους στα κοινωνικά δίκτυα
2. την πραγματοποίηση παραγγελιών και άλλων σχετικών ενεργειών
3. τη διαχείριση των πληρωμών, συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων κατά της απάτης για τις πληρωμές μέσω πιστωτικών/χρεωστικών καρτών.
4. τη διαχείριση των αιτημάτων σου: τεχνικού και/ή εμπορικού χαρακτήρα που αφορούν online παραγγελίες ή γενικές ερωτήσεις για πληροφορίες.
5. για να επικοινωνήσεις με τους διαχειριστές των υπηρεσιών μας (Τμήμα Διαφήμισης, Ανάπτυξη Δικτύου, Web Marketing, Εξυπηρέτηση Πελατών, Προϊόν…).
6. για να στείλεις στο Τμήμα Προσωπικού το βιογραφικό σου σημείωμα για αναζήτηση εργασίας.
7. την αποστολή, με τη συγκατάθεσή σου και για σκοπούς marketing, εμπορικής επικοινωνίας με διάφορους τρόπους, τόσο με ηλεκτρονικά και πληροφοριακά συστήματα (e-mail, sms) όσο και με παραδοσιακά μέσα (ταχυδρομικώς, τηλεφωνικώς).

Κατά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων τα οποία ενδέχεται, άμεσα ή έμμεσα, να προσδιορίζουν την ταυτότητά σου, προσπαθούμε να τηρούμε την αρχή της αυστηρής αναγκαιότητας.

Για το λόγο αυτό δημιουργήσαμε τον ιστότοπό μας με τέτοιο τρόπο ώστε να περιορίσουμε τη χρήση των προσωπικών σου πληροφοριών στον ελάχιστο δυνατό βαθμό, ως εκ τούτου τα προσωπικά σου δεδομένα δεν υποβάλλονται σε επεξεργασία όταν ο σκοπός μιας συγκεκριμένης δραστηριότητας μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση ανώνυμων δεδομένων (όπως στην περίπτωση της έρευνας αγοράς για τη βελτίωση των υπηρεσιών) ή με άλλες μεθόδους που επιτρέπουν την ταυτοποίηση του ατόμου μόνο όταν είναι απολύτως απαραίτητο ή κατόπιν αιτήματος των αρχών ή της αστυνομίας (όπως στοιχεία σχετικά με την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας, τον χρόνο που δαπανάται για την περιήγηση στην ιστοσελίδα μας ή τη διεύθυνση IP σας).
Σε ορισμένες περιπτώσεις τα προσωπικά δεδομένα θα υποβληθούν σε επεξεργασία μόνο με τη συγκατάθεσή σου, για σκοπούς δημιουργίας προφίλ με στόχο τη βελτίωση της εμπειρίας πλοήγησης στον ιστότοπο και αποστολή διαφημιστικού υλικού που να ταιριάζει με τα ενδιαφέροντά σου.
Τα προσωπικά σου στοιχεία θα γνωστοποιούνται σε τρίτους μόνον κατόπιν ρητής συγκατάθεσής σου, εκτός από τις περιπτώσεις όπου η γνωστοποίηση είναι υποχρεωτική από το νόμο ή επιβάλλεται για σκοπούς που προβλέπονται από το νόμο και η συγκατάθεση του ατόμου δεν απαιτείται. Σε αυτές τις περιπτώσεις τα δεδομένα ενδέχεται να μεταβιβάζονται σε τρίτους, που θα τα επεξεργάζονται αυτόνομα και αποκλειστικά για τους σκοπούς αυτούς (για παράδειγμα, σε απάντηση ενός αιτήματος της αστυνομίας ή των δικαστηρίων ή άλλων αρμόδιων αρχών ή για την εκπλήρωση καθηκόντων που προέρχονται από σύμβαση που έχει συναφθεί μαζί σου, όπως η γνωστοποίηση των προσωπικών σου δεδομένων στην τράπεζα για την πληρωμή των προϊόντων που έχεις αγοράσει).

Η επεξεργασία των προσωπικών σου δεδομένων θα πραγματοποιείται από την Prénatal για τους σκοπούς που αναφέρονται και με τη ρητή συγκατάθεσή σου.
Όταν ο σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων σου είναι διαφορετικός από τον συγκεκριμένο σκοπό για τον οποίο παραχώρησες τα προσωπικά σου δεδομένα θα αναφέρεται στη δήλωση και η επεξεργασία θα διεξάγεται από την Prenatal μόνο εάν έχεις δώσει ρητώς τη συγκατάθεσή σου.

Υπάρχουν, ωστόσο, περιπτώσεις επεξεργασίας δεδομένων στις οποίες ο νόμος δεν απαιτεί τη συγκατάθεσή σου: για παράδειγμα, θα θέλαμε να σε ενημερώσουμε ότι η PRENATAL μπορεί να επεξεργάζεται τα προσωπικά σου δεδομένα χωρίς τη συγκατάθεσή σου, όταν αυτό είναι απαραίτητο για τη συμμόρφωση με τις διατάξεις του νόμου ή όταν αυτό είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει απέναντί σου (για παράδειγμα, για την παροχή υπηρεσιών προς εσένα μέσω της ιστοσελίδας μας).
Τέλος, θα θέλαμε να σε ενημερώσουμε ότι τα προσωπικά σου δεδομένα δεν θα μεταβιβάζονται στο εξωτερικό, παρά μόνο προς την Prenatal Spa (μητρική εταιρεία) για τεχνικούς λόγους. Αν η μεταβίβαση καταστεί απαραίτητη για την παροχή των υπηρεσιών μας ή για την αγορά των προϊόντων μας, τα προσωπικά σου δεδομένα δεν θα μεταβιβαστούν σε χώρες που δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν παρέχουν επαρκές επίπεδο προστασίας του απορρήτου, εκτός αν έχουν συναφθεί ειδικές συμφωνίες από την PRENATAL με τα πρόσωπα αυτά, σύμφωνα με τους νόμους και τους ισχύοντες κανονισμούς.
Ενδέχεται η PRENATAL να προβεί στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τρίτων, που γνωστοποιούνται απευθείας στην PRENATAL από τους χρήστες της, όπως, για παράδειγμα, όταν ένας χρήστης έχει αγοράσει ένα προϊόν το οποίο θα παραδοθεί σε ένα φίλο ή στην περίπτωση που ο αγοραστής του προϊόντος είναι διαφορετικός από τον τελικό παραλήπτη ή ακόμα στην περίπτωση που κάποιος χρήστης θέλει να ενημερώσει ένα φίλο για μια υπηρεσία ή συγκεκριμένο προϊόν της PRENATAL.
Σε τέτοιες περιπτώσεις ο χρήστης που παρέχει τα δεδομένα τρίτων, θα είναι υπεύθυνος για τη λήψη της συγκατάθεσης για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αυτό το άτομο, πριν γνωστοποιήσει τα δεδομένα στην PRENATAL και οφείλει να τους ενημερώσει για την ύπαρξη της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ως μοναδικός υπεύθυνος για την γνωστοποίηση των πληροφοριών και των δεδομένων τρίτων. Επίσης, επιθυμούμε να σε ενημερώσουμε ότι η συγκατάθεση των εν λόγω προσώπων δεν απαιτείται όταν τα δεδομένα γνωστοποιούνται στην PRENATAL με σκοπό τη σύναψη σύμβασης προς όφελός τους.
Η PRENATAL διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει όλο το περιεχόμενο, τα δεδομένα και προσωπικές πληροφορίες, αν το περιεχόμενο αυτών αποδεικνύεται παράνομο ή βλάπτει την εικόνα της PRENATAL ή/και προσβλητικό για τα προϊόντα της ή εκείνα τρίτων, ή αν περιέχει πορνογραφικό υλικό, προωθεί τη βία ή προάγει διακρίσεις με βάση τη φυλή, το φύλο, τη θρησκεία ή τις σεξουαλικές προτιμήσεις.

Cookies
Ο ιστότοπος PRENATAL χρησιμοποιεί cookies.
Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία ένας ιστότοπος αποθηκεύει στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σου και μέσω της ανάγνωσής τους επιτρέπουν στην PRENATAL να παρέχει κάποιες λειτουργίες, όπως την προσθήκη κάποιου προϊόντος στο καλάθι με βάση τις προτιμήσεις σου ή να σε ταυτοποιήσει ως εγγεγραμμένο χρήστη και να σου επιτρέψει να κάνεις χρήση των υπηρεσιών του ιστότοπου.
COOKIES ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ Η PRÉNATAL
Παρακάτω θα βρεις πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα cookies, τη φύση τους και λειτουργία και τη χρήση που γίνεται από την πλευρά της Prénatal.
Τα cookies δεν συλλέγουν προσωπικά στοιχεία άμεσης ταυτοποίησης (πχ Όνομα, Επώνυμο), εκτός αν τα παρέχει ο ίδιος ο χρήστης όταν πραγματοποιεί την εγγραφή. Η Prénatal δεν επιτρέπει σε άλλους ιστότοπους να χρησιμοποιούν cookie που έχει αποθηκευτεί στον δικό της ιστότοπο για να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες που περιέχονται στον υπολογιστή του χρήστη. Ένα cookie Prénatal μπορεί να διαβαστεί μόνο από τον ιστότοπο που το δημιούργησε.
Τα Cookies χωρίζονται σε “τεχνικά” και “ανάλυσης”.
ΤΕΧΝΙΚΑ COOKIES
Ως τεχνικά cookies (για τα οποία δεν είναι απαραίτητη η συγκατάθεση του χρήση) εννοούμε:
τα cookies που σχετίζονται με άκρως απαραίτητες ενέργειες για τη λειτουργία και τη χρήση της υπηρεσίας, τα cookies που σχετίζονται με την αποθήκευση των προτιμήσεών σου και τη βελτιστοποίηση της περιήγησής σου, τα στατιστικά cookies που χρησιμοποιούνται για τη συλλογή πληροφοριών σε συγκεντρωτική μορφή.
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί τα παρακάτω τεχνικά cookies, που εγκαθίστανται αυτόματα αμέσως μόλις επισκέπτεσαι τον ιστότοπο, για τους σκοπούς που σχετίζονται με το καθένα από αυτά:
• SHARED_ATTRIBUTE_Country: ο σκοπός του είναι να απομνημονεύει τη χώρα στην οποία ανήκει ο ιστότοπος Prenatal που επισκέπτεσαι. Είναι ένα cookie περιήγησης που διακόπτεται μετά το τέλος κάθε επίσκεψης.
• SHARED_ATTRIBUTE_Local: ο σκοπός του είναι να απομνημονεύει τη γλώσσα του χρήστη. Είναι ένα cookie περιήγησης που διακόπτεται μετά το τέλος κάθε επίσκεψης.
• SHARED_ATTRIBUTE_split_day, JSESSIONID, sharedsessioncookie και ATG_SESSION_ID: ο σκοπός του είναι η επιτάχυνση της περιήγησης στον ιστότοπο. Είναι ένα cookie περιήγησης που διακόπτεται μετά το τέλος κάθε επίσκεψης.
• UACLIT_CookiesMsg: ο σκοπός του είναι να απομνημονεύει τη συγκατάθεση χρήσης των cookies από την πλευρά της Prenatal. Είναι ένα cookie που έχει ετήσια διάρκεια.

COOKIES ΑΝΑΛΥΣΗΣ
Ως cookies ανάλυσης (για τα οποία είναι απαραίτητη η συγκατάθεση του χρήστη) εννοούμε:
τα cookies που χρησιμοποιούνται για να ανιχνεύουν την περιήγηση του χρήση στο διαδίκτυο και να αναλύουν τις προτιμήσεις του, τις συνήθειες, τις επιλογές του κλπ. Μέσω αυτών των cookies ενδέχεται να προβληθούν στην οθόνη του χρήστη διαφημιστικά μηνύματα με βάση τις προτιμήσεις που ο ίδιος χρήστης φανέρωσε κατά τη διάρκεια της online περιήγησής του.
Συγκεκριμένα πρόκειται για:
• διαφημιστικά cookies πρώτου ή τρίτου μέρους
• cookies retargeting (επαναστόχευσης)
• cookies κοινωνικών δικτύων
• στατιστικά cookies που ελέγχονται εξολοκλήρου από τρίτα μέρη.

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί cookies ανάλυσης ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ για τους σκοπούς που σχετίζονται με το καθένα από αυτά.

• Google Analytics: τα cookies αυτού του τρίτου μέρους χρησιμοποιούνται για τη συλλογή πληροφοριών της συμπεριφοράς περιήγησης των χρηστών σε συγκεντρωτική μορφή.
• Criteo: τα cookies αυτού του τρίτου μέρους χρησιμοποιούνται για να δείχνουν στο χρήστη διαφημιστικά μηνύματα που σχετίζονται με τα ενδιαφέροντα που εξέφρασαν οι χρήστες κατά την επίσκεψή τους στον ιστότοπο.
• Adform: τα cookies αυτού του τρίτου μέρους χρησιμοποιούνται για να δείχνουν στο χρήστη διαφημιστικά μηνύματα που σχετίζονται με τα ενδιαφέροντα που εξέφρασαν οι χρήστες κατά την επίσκεψή τους στον ιστότοπο και για να διαχειρίζονται τις διαφημιστικές καμπάνιες της Prenatal.
• Facebook: τα cookies αυτού του τρίτου μέρους χρησιμοποιούνται για να δείχνουν τις πληροφορίες που συνδέονται με τις προτιμήσεις (like) που εκφράζουν οι χρήστες του ιστότοπου στο facebook και αφορούν προϊόντα/υπηρεσίες Prenatal.
• Pinterest: τα cookies αυτού του τρίτου μέρους χρησιμοποιούνται για να δείχνουν τις πληροφορίες που συνδέονται με τις προτιμήσεις (pin) που εκφράζουν οι χρήστες του ιστότοπου στο pinterest και αφορούν προϊόντα/υπηρεσίες Prenatal.
• Google.com: τα cookies αυτού του τρίτου μέρους χρησιμοποιούνται για να δείχνουν τις πληροφορίες που συνδέονται με τις προτιμήσεις (+1) που εκφράζουν οι χρήστες των ιστότοπων της google και αφορούν προϊόντα/υπηρεσίες Prenatal.

ΑΠΟΔΟΧΗ ΧΡΗΣΗΣ COOKIES
Ο χρήστης εκφράζει τη συγκατάθεσή του στη χρήση των cookies κάνοντας κλικ στο «OK» που υπάρχει πάνω στο banner που εμφανίζεται την πρώτη φορά που επισκέπτεται τον ιστότοπο Prenatal.

ΠΩΣ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΤΑ COOKIES
Οι περισσότεροι browsers είναι ρυθμισμένοι έτσι ώστε να δέχονται, να ελέγχουν και να απενεργοποιούν τα cookies μέσω των ρυθμίσεων. Αν το επιθυμείς, μπορείς να αλλάξεις τη ρύθμιση του browser περιορίζοντας ή εμποδίζοντας την εγκατάσταση των cookies.
Μπορείς να βρεις όλες τις απαραίτητες οδηγίες για ακολουθήσεις αυτή τη διαδικασία σε πολλούς browsers και στους παρακάτω ιστότοπους:
• http://www.youronlinechoices.com/
• http://www.networkadvertising.org/choices/
• http://www.aboutads.info/choices/
Θα βρεις επίσης πληροφορίες σχετικά με το πώς να διαγράψεις τα cookies από τον υπολογιστή σου και άλλες πιο γενικές πληροφορίες πάνω στα cookies στο εγχειρίδιο οδηγιών του υπολογιστή σου ή στον browser περιήγησής σου.
Για να πραγματοποιήσεις αυτή τη διαδικασία στον browser του κινητού σου τηλεφώνου, μπορείς να συμβουλευτείς τις οδηγίες χρήσης της συσκευής.
Επίσης, μπορείς να βρεις πληροφορίες για το πώς να απενεργοποιήσεις ξεχωριστά για το καθένα τα cookies αυτών των τρίτων μερών στα παρακάτω link:
• Facebook: https://www.facebook.com/help/568137493302217
• Google.com: https://www.google.com/settings/ads/plugin
• Pinterest: https://about.pinterest.com/it/privacy-policy
• Adform: http://site.adform.com/privacy-policy/en/
• Criteo: http://www.criteo.com/privacy/full-privacy-text/

Αρχείο καταγραφής (Log file)
Όπως οι περισσότεροι από τους servers, χρησιμοποιούμε αρχεία καταγραφής. Τα αρχεία αυτά χρησιμοποιούνται για την ανάλυση τάσεων, τη διαχείριση της ιστοσελίδας, την παρακολούθηση των διαδρομών πλοήγησης, τη διάγνωση προβλημάτων με τους διακομιστές μας και τη συλλογή γενικών πληροφοριών σχετικά με τη διεύθυνση IP. Οι διευθύνσεις κλπ. δεν συνδέονται άμεσα με πληροφορίες ταυτοποίησης προσωπικού χαρακτήρα.

Τρίτοι που ενδέχεται να επεξεργάζονται τα προσωπικά σου δεδομένα
Τα προσωπικά σου στοιχεία ενδέχεται να μεταβιβαστούν στους αρμόδιους για επεξεργασία για δραστηριότητες που σχετίζονται με τις παρεχόμενες υπηρεσίες και αναφέρονται σε αυτό το ενημερωτικό σημείωμα, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων και/ή των συνεργατών της PRENATAL, καθώς και σε τρίτους, ως διαχειριστές της επεξεργασίας, που η PRENATAL χρησιμοποιεί για την παροχή των υπηρεσιών του ιστότοπου ή υποδομών που συνδέονται με τις υπηρεσίες ή για τη διαχείριση της ιστοσελίδας της PRENATAL. Ο ενημερωμένος κατάλογος των προαναφερομένων διατίθεται στα γραφεία της PRENATAL.

Περιορισμός ευθύνης
Αν και καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την προστασία των απορρήτου των χρηστών μας, μπορεί να είμαστε αναγκασμένοι από το νόμο να αποκαλύψουμε πληροφορίες των χρηστών που έχουν κοινοποιηθεί για την παροχή και απόκτηση των προϊόντων/υπηρεσιών μας. Ενδέχεται επίσης να μεταβιβάσουμε προσωπικές πληροφορίες για κάποιον που συνιστά απειλή για τα συμφέροντά μας (όπως στην περίπτωση της απάτης από τον πελάτη) ή που η δραστηριότητά του θα μπορούσε να βλάψει κάποιον τρίτο.

Σύνδεσμοι προς άλλους ιστότοπους
Αν συνδεθείς στον ιστότοπό μας από άλλους ιστότοπους, τα προσωπικά σου δεδομένα ενδέχεται να γνωστοποιούνται στην εταιρεία που διαχειρίζεται την εν λόγω ιστοσελίδα για την καλύτερη κατανόηση του τρόπου χρήσης της ιστοσελίδας μας. Παρά το γεγονός ότι θεωρούμε τους συνεργάτες μας αξιόπιστους, δεν έχουμε επιβάλει σε αυτές τις εταιρείες στο διαδίκτυο τυχόν περιορισμούς στη χρήση ή στη μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη των προσωπικών σου δεδομένων. Ως εκ τούτου, σου συνιστούμε να ενημερώνεσαι για τις διαδικασίες που τηρούνται για την προστασία του απορρήτου των πληροφοριών από τις εταιρείες του διαδικτύου που σε κατεύθυναν στον ιστότοπό μας.

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΟΥ
Έχεις το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να ζητήσεις επιβεβαίωση από την PRENATAL αν τα προσωπικά σου δεδομένα υποβάλλονται ή δεν υποβάλλονται σε επεξεργασία, ακόμα και εάν δεν είσαι εγγεγραμμένος χρήστης, όπως και να σου το γνωστοποιήσει σε ευανάγνωστη μορφή.
Έχεις επίσης το δικαίωμα να ζητήσεις πληροφορίες από την PRENATAL σχετικά με την προέλευση των προσωπικών δεδομένων, τους σκοπούς και τις μεθόδους επεξεργασίας που εφαρμόζονται στα προσωπικά σου στοιχεία, τη λογική που εφαρμόζεται στην περίπτωση χρήσης ηλεκτρονικών μέσων για την επεξεργασία των δεδομένων, τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας του υπεύθυνου και αυτών που επεξεργάζονται τα δεδομένα, τα ονόματα των προσώπων ή τις κατηγορίες προσώπων στα οποία τα προσωπικά δεδομένα ενδέχεται να μεταβιβαστούν ή τα οποία ενδέχεται να αποκτήσουν πρόσβαση στα προσωπικά σου δεδομένα κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, όπως, για παράδειγμα, οι αρμόδιοι εκτέλεσης της επεξεργασίας των δεδομένων. Όλες αυτές οι πληροφορίες περιλαμβάνονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Επιπλέον, έχεις πάντα το δικαίωμα να ζητάς από την PRENATAL:
α) την ενημέρωση, διόρθωση και συμπλήρωση των προσωπικών σου στοιχείων
β) διαγραφή ή μη χρήση των προσωπικών σου δεδομένων εάν υποβλήθηκαν σε επεξεργασία κατά παράβαση του νόμου, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που δεν θεωρούνται απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν αρχικά ή επεξεργάσθηκαν ακολούθως.
γ) την πιστοποίηση ότι οι ενέργειες των σημείων α) και β) έχουν κοινοποιηθεί, και ως προς το περιεχόμενό τους, στα πρόσωπα στα οποία μεταβιβάστηκαν ή διαδόθηκαν τα δεδομένα σου, με εξαίρεση εκείνες τις περιπτώσεις όπου η εν λόγω πιστοποίηση καθίσταται αδύνατη ή θα απαιτούσε μία σαφώς δυσανάλογη χρήση μέσων σε σχέση με το προστατευόμενο δικαίωμα.
Σε κάθε περίπτωση, έχεις το δικαίωμα να αντιταχθείς, εν όλω ή εν μέρει:
α) στην επεξεργασία των προσωπικών σου δεδομένων ακόμη και αν συνάδουν με τον σκοπό της συλλογής.
β) στην επεξεργασία των προσωπικών σου δεδομένων με σκοπό την αποστολή διαφημιστικού υλικού ή για σκοπούς direct marketing ή για τη διεξαγωγή ερευνών αγοράς ή εμπορικής επικοινωνίας.
Μπορείς ελεύθερα να ασκήσεις τα δικαιώματά σου ανά πάσα στιγμή, στέλνοντας μέσω ταχυδρομείου ένα γραπτό αίτημα στην PRENATAL (στη διεύθυνση Βασ. Γεωργίου Α’17 & Πραξιτέλους 131, 18532 Πειραιάς), γράφοντας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου privacy.gr@prenatal.com ή με αποστολή αιτήματος μέσω της φόρμας που διατίθεται στον ιστότοπο PRENATAL.
Για να διασφαλιστεί ότι τα προσωπικά δεδομένα σου είναι πάντα ακριβή, ενημερωμένα, σχετικά και πλήρη, παρακαλούμε να μας ενημερώνεις για τυχόν αλλαγές εγγράφως μέσω e-mail στη διεύθυνση privacy.gr@prenatal.com.
Σε ενημερώνουμε επίσης ότι η PRENATAL, χωρίς να είναι απαραίτητη η ρητή συγκατάθεσή σου, μπορεί να χρησιμοποιεί τα δεδομένα σου για ενέργειες άμεσης πώλησης προϊόντων παρόμοιων με αυτά που έχεις ήδη αγοράσει, καθώς και για έρευνες αγοράς, με την προϋπόθεση να μην αντιτίθεσαι στη χρήση του e-mail που έχεις παραχωρήσει, για αυτόν το σκοπό.
Ασφάλεια Πληροφοριών
Εκτός του ότι χρησιμοποιούμε συστήματα κρυπτογράφησης SSL EV για την προστασία των ευαίσθητων πληροφοριών στο διαδίκτυο, κάνουμε ό,τι μπορούμε για να προστατεύσουμε τα προσωπικά δεδομένα off-line. Οι συνεργάτες μας ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές στη νομοθεσία και υπενθυμίζεται η σημασία που δίνουμε στην προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Επεξεργασία/διαγραφή των προσωπικών δεδομένων
Αν τα προσωπικά δεδομένα ενός χρήστη (όπως τηλέφωνο, διεύθυνση, Τ.Κ.) αλλάξουν ή αν ένας χρήστης δεν επιθυμεί πλέον να επωφελείται των υπηρεσιών μας, μπορεί να διορθώσει, να ενημερώσειω ή να διαγράψει τα προσωπικά του στοιχεία. Οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να τροποποιήσουν τα προσωπικά τους στοιχεία στη σχετική σελίδα στο προφίλ χρήστη στον ιστότοπό μας. Οι χρήστες, είτε είναι εγγεγραμμένοι, είτε όχι, μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας στέλνοντας ένα email στη διεύθυνση privacy.gr@prenatal.com.

Μέτρα ασφαλείας
Εφαρμόζουμε επαρκή μέτρα ασφαλείας για την αποφυγή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, μη επιτρεπόμενης επεξεργασίας ή που δεν συνάδει με τους σκοπούς της συλλογής δεδομένων, όπως υποδεικνύεται από την Πολιτική Απορρήτου και επαρκή για τον περιορισμό του κινδύνου καταστροφής ή απώλειας δεδομένων, έστω και τυχαίας, στο ελάχιστο.
Ωστόσο, η PRENATAL δεν μπορεί να εγγυηθεί στους χρήστες ότι τα μέτρα ασφαλείας που έχουν ληφθεί για την προστασία του ιστότοπου, τη μετάδοση δεδομένων και πληροφοριών στον ιστότοπο περιορίζουν ή αποκλείουν οποιονδήποτε κίνδυνο μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης ή διάδοσης δεδομένων μέσω των συσκευών των χρηστών: σου συνιστούμε να βεβαιωθείς ότι ο υπολογιστής σου είναι εξοπλισμένος με κατάλληλο λογισμικό για ντην προστασία της μετάδοσης δεδομένων στο δίκτυο, τόσο εισερχομένων όσο και εξερχομένων (όπως συστήματα προστασίας από τους ιούς) και ότι ο πάροχος υπηρεσιών Διαδικτύου έχει επίσης υιοθετήσει τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για την προστασία μετάδοσης δεδομένων στο δίκτυο (όπως τείχη προστασίας «firewall» και φίλτρα anti-spam).

Σύνδεσμοι προς άλλους ιστότοπους
Ο ιστότοπός μας περιλαμβάνει συνδέσμους (deep links) προς άλλους ιστότοπους που ενδεχομένως δεν έχουν καμία σχέση με εμάς.
Η PRENATAL δεν ελέγχει ούτε παρακολουθεί αυτούς τους ιστότοπους ή το περιεχόμενό τους. Η PRENATAL δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο αυτών των ιστότοπων και των κανόνων που εφαρμόζουν, ακόμα και όταν σχετίζεται με το απόρρητό σου και την επεξεργασία των προσωπικών σου δεδομένων κατά τη διάρκεια της πλοήγησής σου στις σελίδες τους. Για αυτόν το λόγο, σε καλούμε να προσέχεις όταν επισκέπτεσαι αυτούς τους ιστότοπους μέσω συνδέσμων που υπάρχουν στον ιστότοπό μας και να διαβάζεις την πολιτική απορρήτου και τις προϋποθέσεις χρήσης τους πολύ προσεκτικά. Η Πολιτική Απορρήτου μας δεν ισχύει για ιστότοπους τρίτων.
Ο ιστότοπός μας παρέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους αποκλειστικά με σκοπό να διευκολύνει τους χρήστες μας στην έρευνα και την πλοήγησή τους και να διευκολύνει τους υπερσυνδέσμους προς άλλους ιστότοπους στο Διαδίκτυο. Οι σύνδεσμοι αυτοί δεν αντιπροσωπεύουν κανένα είδος σύστασης ή προώθησης της πρόσβασης ή πλοήγησης εκ μέρους της PRENATAL και δεν παρέχουμε καμία εγγύηση σχετικά με το περιεχόμενό τους ή τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που ενδέχεται να προσφέρουν ή να πωλούν στους χρήστες του Διαδικτύου.

Εφαρμοστέο Δίκαιο
Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και ρυθμίζει τη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων, η οποία πραγματοποιείται από οποιοδήποτε πρόσωπο κατοικεί ή έχει επαγγελματική έδρα στην Ελλάδα.

Εταιρείες του Ομίλου PRENATAL
Η PRENATAL λειτουργεί στο Διαδίκτυο μέσω ιστότοπων Prénatal, σε χώρες εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω της μητρικής εταιρείας ή θυγατρικών που ανήκουν στον Όμιλο Prénatal.
Τα δεδομένα σου δεν θα κοινοποιηθούν σε αυτές τις εταιρείες, χωρίς τη συγκατάθεση ή την ύπαρξη ισοδύναμων προϋποθέσεων.
Αυτές οι εταιρείες εφαρμόζουν –αναφορικά με την παροχή υπηρεσιών προς τους χρήστες τους και πώλησης προϊόντων μέσω του ιστότοπου PRENATAL- Πολιτικές Απορρήτου που είναι, σε κάθε περίπτωση, σύμφωνες με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Περίληψη της Πολιτικής Απορρήτου PRENATAL
Σε καλούμε να διαβάσεις ολόκληρη την Πολιτική Απορρήτου.
Συνοπτικά , οι αρχές στις οποίες βασίζεται η δική μας Πολιτική Απορρήτου είναι οι ακόλουθες:
– επεξεργασία των δεδομένων αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς και σύμφωνα με τις μεθόδους που δηλώνονται στους χρήστες κατά τη συλλογή των δεδομένων τους
-χρήση δεδομένων για άλλους σκοπούς σε σχέση με αυτούς που δηλώθηκαν κατά τη συλλογή τους μόνο εάν ο χρήστης έχει δώσει ρητά τη συγκατάθεσή του για την εν λόγω χρήση
–μεταβίβαση δεδομένων σε τρίτες εταιρείες μόνο για τους σκοπούς που είναι απολύτως απαραίτητοι προκειμένου να παρασχεθεί η ζητούμενη υπηρεσία (υπηρεσίες) και μόνο υπό την επιτήρηση ενός αρμοδίου για την εκτέλεση της επεξεργασίας των δεδομένων. Τα δεδομένα δεν γνωστοποιούνται, δεν παραχωρούνται και δεν μεταβιβάζονται σε τρίτους για αποκλειστικούς σκοπούς των τρίτων, εκτός εάν οι χρήστες ενημερώθηκαν προηγουμένως και παρείχαν τη συγκατάθεσή τους
– ικανοποίηση όλων των αιτημάτων για ακύρωση, τροποποίηση και συμπλήρωση των προσωπικών δεδομένων, καθώς και του αιτήματος αντίρρησης στην επεξεργασία δεδομένων με σκοπό την αποστολή εμπορικών πληροφοριών και διαφημίσεων
– διασφάλιση ότι η επεξεργασία δεδομένων διενεργείται σωστά και νόμιμα, προστατεύοντας το απόρρητο των χρηστών και εφαρμόζοντας τα κατάλληλα μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία της εμπιστευτικότητας, της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας των δεδομένων που παραχωρούνται από τους χρήστες.

Αλλαγές και ενημερώσεις της Πολιτικής Απορρήτου της PRENATAL
Η PRENATAL μπορεί να τροποποιήσει ή να ενημερώσει την παρούσα Πολιτική Απορρήτου του ιστότοπου, εν μέρει ή στο σύνολό της, ακόμα και λόγω των αλλαγών στη νομοθεσία και στους κανονισμούς που διέπουν το θέμα αυτό και προστατεύουν τα δικαιώματά σου. Αυτές οι αλλαγές και οι ενημερώσεις της Πολιτικής Απορρήτου θα γνωστοποιούνται στους χρήστες μέσω της Αρχικής Σελίδας αμέσως μόλις υιοθετούνται και θα είναι δεσμευτικές μόλις αναρτηθούν στον ιστότοπο. Σε καλούμε να επισκέπτεσαι αυτή την ενότητα συχνά για να διαβάζεις την πιο πρόσφατη και ενημερωμένη έκδοση της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου, έτσι ώστε να είσαι πάντα ενημερωμένος για τον τρόπο χρήσης και συλλογής πληροφοριών.

Επικοινωνία
Αν επιθυμείς να λάβεις περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς η PRENATAL επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα, παρακαλούμε να στείλεις ένα μήνυμα στον ιστότοπό μας ή να μας γράψεις e-mail στη διεύθυνση privacy.gr@prenatal.com.