☎️Τηλεφωνικές παραγγελίες | Δευτέρα - Σάββατο 9:00-17:00
🚚Δωρεάν μεταφορικά με BOX NOW για όλες τις παραγγελίες!🚚
🛴-15% με αγορά δυο παιχνιδιών εξωτερικού χώρου⛺
🧸-15% σε πολλά παιχνίδια!🚂
👚-50% VIP Club με αγορά δυο ειδών σε καλοκαιρινή και ανοιξιάτικη μόδα!👚
Νέος χρήστης στο Prenatal; Κάνε εγγραφή εδώ

Όροι και προϋποθέσεις

 • Τα προϊόντα που συμμετέχουν στο πρόγραμμα “Forever Young – Εγγυημένη αξία στο χρόνο”, στο εξής αναφερόμενη ως “Υπηρεσία” ή “Πρόγραμμα”, είναι Πολυκαρότσια, Kαρότσια Περιπάτου (με εξαίρεση τα μοντέλα: Giordani SUNRISE, Giordani JOLLY, Chicco ECHO), πλαστικά καρεκλάκια φαγητού, βρεφικά porte-bebe (0+) και λίκνα, καινούργια (δηλ. όχι μεταχειρισμένα, επισκευασμένα ή εκθεσιακά κομμάτια) και στο εξής γενικά αναφερόμενα ως συμμετέχοντα προϊόντα (“Συμμετέχοντα προϊόντα”) και πωλούνται στον ιστότοπο www.prenatal.gr ή σε ένα από τα καταστήματα Prénatal (“Καταστήματα”), μεταξύ 09:01 π.μ. (τοπική ώρα) την 27η Σεπτεμβρίου 2021 και 11:59 μ.μ. (τοπική ώρα) την 31η Μαρτίου 2022 (“Περίοδος υπηρεσίας)”. Οι καταναλωτές που αγοράζουν ένα από τα Συμμετέχοντα Προϊόντα κατά τη διάρκεια της ισχύος του Προγράμματος και επιθυμούν να το επιστρέψουν μετά το πέρας 12 μηνών, αλλά εντός 18 μηνών από την αγορά, θα μπορούν να λάβουν Επιστροφή χρημάτων ίση με το 30% ή 50% του ποσού που δαπάνησαν για την αγορά αυτού του Συμμετέχοντος Προϊόντος σε Δωροκάρτα Prénatal (“Επιστροφή”), σύμφωνα με τον παρακάτω Πίνακα 1 και σύμφωνα με αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις του Προγράμματος (“Όροι Παροχής Υπηρεσιών”).
 • Πίνακας 1 – Ισχύον Ποσοστό Επιστροφής
  Μάρκα του προϊόντος που αγοράσατε Ποσοστό επιστροφής
  Giordani, Chicco ή Recaro 50% της τελικής τιμής αγοράς (όπως αναγράφεται στην απόδειξη αγοράς), σε Gift Card Prénatal
  Οποιαδήποτε άλλη μάρκα προϊόντων συμμετέχουν στην Προσφορά. 30% της τελικής τιμής αγοράς (όπως αναγράφεται στην απόδειξη αγοράς), σε Gift Card Prénatal
 • Το Πρόγραμμα απευθύνεται μόνο σε ενήλικα φυσικά πρόσωπα που μένουν στην Ελλάδα (παρακάτω “Πελάτης/ες”) και αγοράζουν το προϊόν για προσωπική χρήση, δηλαδή εξαιρούνται Εταιρείες ή επαγγελματίες που δρουν με επιχειρηματικά και εμπορικά συμφέροντα.
 • Οι συμμετέχοντες μπορούν να διεκδικήσουν από μία (1) Επιστροφή ανά Προϊόν (μία για κάθε οικογένεια προϊόντος) έως τέσσερις (4) συνολικά Επιστροφές, ανεξάρτητα από το συνολικό αριθμό Συμμετεχόντων Προϊόντων που τυχόν αγόρασαν κατά την περίοδο ισχύος του Προγράμματος.
 • Θα θεωρηθούν έγκυρες μόνο οι αποδείξεις που εκδόθηκαν από τα καταστήματα Prénatal ή από το online store www.prenatal.gr κατά την περίοδο ισχύος του Προγράμματος, στις οποίες θα αναγράφεται ευκρινώς η τιμή πώλησης του Προϊόντος που συμμετέχει. Η απόδειξη θα πρέπει επίσης να αναγράφει κωδικό προϊόντος, μάρκα, κωδικό ΕΑΝ και/ή περιγραφή, ώστε να επιτρέπει την αναγνώριση του Προϊόντος.
 • Το ποσοστό Επιστροφής θα είναι το 30% ή 50% της τιμής αγοράς (με Φ.Π.Α.) που αναγράφεται στην σχετική απόδειξη αγοράς και σύμφωνα με όσα αναγράφονται στον παραπάνω πίνακα. Το ποσό θα φορτωθεί σε μία Gift Card Prénatal και δεν θα ισοδυναμεί με μετρητά, ούτε δίνει δικαίωμα για επιστροφή χρημάτων.
 • Εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την αγορά του Προϊόντος, οι συμμετέχοντες πρέπει να επισκεφθούν τον ιστότοπο https://foreveryoung.prenatal.com/gr/el/pages/gfv/home για την καταχώρηση του Προϊόντος (“Εγγραφή”), παρέχοντας τις απαιτούμενες πληροφορίες που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, ένα σαρωμένο αντίγραφο της απόδειξης αγοράς τους, στο οποίο θα φαίνεται καθαρά η τιμή αγοράς. Προς αποφυγή αμφιβολιών, η ημερομηνία αγοράς, όπως αναγράφεται στη σχετική απόδειξη αγοράς, θα θεωρείται η πρώτη ημέρα (1).
 • Σε περίπτωση που υποβάλλεται ατελής αίτηση ή λείπει η απόδειξη (δηλαδή λείπουν πληροφορίες), θα υπάρξει επικοινωνία μέσω e-mail με τον Συμμετέχοντα και θα του δοθούν επτά (7) ημερολογιακές ημέρες για να παράσχει τις πληροφορίες που λείπουν. Η μη παροχή των εν λόγω πληροφοριών εντός του χρονικού ορίου θα έχει ως αποτέλεσμα η Αίτηση να θεωρηθεί άκυρη και ο Συμμετέχων να μην συμμετάσχει στο Πρόγραμμα. Οι Συμμετέχοντες θα πρέπει να ελέγχουν τακτικά το ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο, συμπεριλαμβανομένου και του φακέλου ανεπιθύμητης αλληλογραφίας, γιατί υπάρχει η πιθανότητα ο provider τους να τα θεωρήσει spam. Η διεύθυνση e-mail για όλη την επικοινωνία που αφορά το παρόν Πρόγραμμα είναι info@foreveryoung.prenatal.com. Συνιστούμε να προσθέσετε αυτή τη διεύθυνση στους safe senders, ώστε να μην καταλήξει το e-mail στην ανεπιθύμητη αλληλογραφία.
 • Αφότου γίνει η Εγγραφή, οι Συμμετέχοντες θα μπορούν να διεκδικήσουν το ποσό της Επιστροφής μετά από δώδεκα (12) και εντός δεκαοκτώ (18) μηνών από την ημερομηνία αγοράς των Προϊόντων. Για να γίνει αυτό, οι Συμμετέχοντες πρέπει να επισκεφθούν τον ιστότοποhttps://foreveryoung.prenatal.com/gr/el/pages/gfv/home και να παράσχουν τον αρχικό Αριθμό Εγγραφής τους («Αίτηση»), ζητώντας να επιστρέψουν το Προϊόν που έχουν καταχωρήσει.
 • Κατά την υποβολή Αίτησης, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν τηρηθεί οι παρόντες Όροι, θα δοθούν Οδηγίες στους Συμμετέχοντες για το πώς να αποστείλουν το Προϊόν τους στην αναγραφόμενη διεύθυνση και θα λάβουν μια προτυπωμένη ετικέτα γραμμωτού κώδικα (barcode), η οποία πρέπει να συνοδεύει το Επιστρεφόμενο Προϊόν. Τονίζουμε ότι το Προϊόν θα πρέπει να αποσταλεί εντός (10) εργάσιμων ημερών από τη λήψη των Οδηγιών.
 • Για να είναι έγκυρα τα επιστρεφόμενα Προϊόντα θα πρέπει να ανταποκρίνονται στα ακόλουθα κριτήρια («Κριτήρια Επιστροφής»):
  • Να είναι πλήρως λειτουργικά
  • Να μην φέρουν μόνιμες φθορές
  • Να βρίσκονται σε καλή εξωτερική κατάσταση (η λογική φθορά είναι αποδεκτή)
  • Να περιέχουν όλα τα αρχικά εξαρτήματα (με εξαίρεση οποιαδήποτε εξωτερική συσκευασία, κουτί, φάκελο, σακούλα, δοχείο, προστατευτικό χαρτί περιτυλίγματος ή οτιδήποτε παρόμοιο) που είναι απαραίτητα για την πλήρη λειτουργία του Προϊόντος.
 • Μετά από την παραλαβή του Προϊόντος και υπό την προϋπόθεση ότι αυτό πληροί τα κριτήρια Επιστροφής, o Διοργανωτής υποχρεούται να καταβάλει στον Συμμετέχοντα το ανάλογο ποσό μέσω Gift Card Prénatal εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του. Αν το προϊόν δεν πληροί τα προαναφερθέντα κριτήρια, δεν δοθεί κανένα ποσό. Σε κάποιες περιπτώσεις που παρουσιάζει μικρές φθορές, είναι στη διακριτική ευχέρεια του Διοργανωτή να προτείνει ένα αναθεωρημένο ποσό που θεωρεί δίκαιο. Ο Πελάτης θα έχει περιθώριο δέκα (10) ημερολογιακών ημερών να αποδεχτεί ή να απορρίψει το νέο ποσό. Σε περίπτωση που περάσουν οι δέκα ημέρες χωρίς απάντηση, θα θεωρηθεί ότι η προσφορά έχει γίνει αποδεκτή. Αν εντωμεταξύ την απορρίψει, θα μπορεί να ζητήσει την επιστροφή του Προϊόντος με έξοδα του Διοργανωτή στην ίδια διεύθυνση που δηλώθηκε κατά την εγγραφή.
 • Αφού λάβει το προϊόν ο Διοργανωτής και ελέγξει ότι πληροί τα κριτήρια, υποχρεούται να καταβάλει στον Συμμετέχοντα το ανάλογο ποσό μέσω Gift Card Prénatal εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του. Θα επιστρέψει επίσης στον Συμμετέχοντα το επιπλέον ποσό των €12,00 για τα έξοδα αποστολής.
 • Το αποδεικτικό αποστολής του Προϊόντος δεν εκλαμβάνεται σαν απόδειξη παραλαβής του από τον Διοργανωτή, ως εκ τούτου δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια, καθυστέρηση ή καταστροφή κατά τη μεταφορά. Για το λόγο αυτό σας συνιστούμε να ασφαλίσετε την αποστολή.
 • Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα και είναι στη δική του διακριτική ευχέρεια να αποκλείσει τις Αιτήσεις που θεωρεί ότι δε συμμορφώνονται με τους παρόντες Όρους.
 • Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα και είναι στη δική του διακριτική ευχέρεια να αποκλείσει τις Αιτήσεις που θεωρεί ότι δε συμμορφώνονται με τους παρόντες Όρους Προσφοράς. Ο Διοργανωτής θα έχει το δικαίωμα, όπου χρειάζεται, να προβαίνει σε όλες τις εύλογες ενέργειες για να προστατεύσει τον εαυτό του από δόλιες ή άκυρες Αιτήσεις όπως, για παράδειγμα, τη δημιουργία ή την απαίτηση περαιτέρω επαλήθευσης της απόδειξης αγοράς, καθώς και της ταυτότητας, ηλικίας και άλλων σχετικών στοιχείων ενός Συμμετέχοντος. Αυτή η διαδικασία μπορεί να περιλαμβάνει την ανταλλαγή πληροφοριών με τρίτους εκ μέρους του Διοργανωτή.
 • Εξαιρούνται από την παρούσα Υπηρεσία οι εργαζόμενοι Prénatal και τυχόν Οργανώσεις που συνδέονται με το Πρόγραμμα. Οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται αποκλειστικά από τον Συμμετέχοντα και δεν πρέπει να υποβάλλονται μέσω εκπροσώπων ή τρίτων. Αν αποδειχθεί κάτι τέτοιο, η αίτηση συμμετοχής θα απορριφθεί και δεν θα υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής.
 • Εκτός από ό,τι προβλέπεται στους παρόντες Όρους του Προγράμματος ή για τους σκοπούς της υλοποίησής του, τα στοιχεία και οι πληροφορίες που παρέχονται από τον Συμμετέχοντα κατά την έναρξη της συμμετοχής του στο Πρόγραμμα ή τη διεκδίκηση της Επιστροφής δεν θα χρησιμοποιηθούν για οποιοδήποτε διαφημιστικό σκοπό, ούτε θα διαβιβασθούν σε τρίτους.
 • Ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε διακοπή του Προγράμματος είτε λόγω ανωτέρας βίας ή άλλων παραγόντων πέραν της ευθύνης του.
 • O Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα, ενεργώντας εύλογα και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους κώδικες ορθής πρακτικής, να διαφοροποιήσει αυτούς τους Όρους.
 • Ο Διοργανωτής δε φέρει καμία ευθύνη ούτε είναι υπόλογος για: α) οποιαδήποτε αδυναμία υποβολής/λήψης που οφείλεται σε προβλήματα μετάδοσης και άλλες συνθήκες πέραν της εύλογης ευθύνης του, β) τυχόν καθυστερημένες, απολεσθείσες, με λάθος στοιχεία παραλήπτη ή αποτυχημένες μεταδόσεις ή αιτήσεις, γ) οποιεσδήποτε δυσλειτουργίες ή βλάβες οφείλονται σε υπολογιστή ή δίκτυο επικοινωνίας, δ) τυχόν διακοπή, απώλειες ή ζημιές που προκαλούνται από γεγονότα πέρα από την ευθύνη και τον έλεγχο του Διοργανωτή ή ε) τυπογραφικά λάθη στα υλικά που σχετίζονται με το εν λόγω Πρόγραμμα
 • Οι Συμμετέχοντες θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την καταβολή τυχόν φόρων και κάθε άλλου σχετικού μεταφορικού κόστους ή εξόδου, τα οποία δεν αναφέρονται στους Όρους του Προγράμματος και συνδέονται με την Επιστροφή.
 • Με τη συμμετοχή σας στο Πρόγραμμα, συμφωνείτε, στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, να απαλλάξετε τον Διοργανωτή από οποιαδήποτε συνολική ευθύνη για τυχόν τραυματισμούς, απώλειες ή ζημιές οποιουδήποτε είδους προκύψουν από τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα, συμπεριλαμβανομένης, για παράδειγμα, της ανάθεσης, της αποδοχής ή της παραλαβής της Επιστροφής. Ο παραπάνω περιορισμός της ευθύνης δεν ισχύει για θάνατο ή σωματική βλάβη που προκλήθηκε ως αποτέλεσμα αμέλειας του Διοργανωτή.
 • Ο Διοργανωτής είναι η Prénatal SpA, με έδρα στο Μιλάνο, via Bertani 6, ΑΦΜ 00857680151
 • Το Πρόγραμμα διέπεται από το ιταλικό δίκαιο και υπόκειται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων του Μιλάνου.